Mình có vừa tham khảo qua bài viết này về hệ thống nhúng IoT khá chi tiết:

https://bit.ly/meslab_29_12_2022

Không biết có bạn nào có nghĩ được ứng dụng khác ngoài những thứ trên thì thảo luận với mình nhé ạ!