Anh chị cho em hỏi bây giờ em muốn khi chọn tổ hợp là Khoa học tự nhiên thì combobox chọn môn sẽ hiện 3 môn là toán lý hóa, còn khi chọn tổ hợp là Khoa học xã hội thì sẽ hiện 4 môn văn sử địa gdcd thì phải làm như thế nào ạ? Em cảm ơn mọi người
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		324923716_577759260840293_225609807771792343_n.jpg
Lần xem:	1
Size:		7.8 KB
ID:		75696