các bác cho em hỏi một vấn đề
web control trong VS 2005 chạy trên nền IE.
nhưng em có một ứng dụng web cần chạy trên firefox.
Vậy có webcontrol nào chạy trên nền firefox không.
Em đang rất cần.
Bác nào có xin thỉnh giáo.
Thanks