cviet không nên thương mại. thương mại thì sẽ có hỗn chiến mất. người có tiền dc học và ngừoi ít tiền k dc học.thế thì chán lắm. người ta sẽ bỏ diễn đàn mà qua diễn đàn khác thui.
còn đặt quản cáo thì cái này good đó admin. nên đặt quản cáo.để có thể giảm kinh phí duy trì web. và tạo giao diện đẹp ,bắt mắt nữa.