Trong MFC mình có tạo một file giúp đỡ dạng chm, mình muốn chèn một hình ảnh vào phần hướng dẫn cho cụ thể hơn nhưng trong WinCHM ko cho insert hình ảnh. Có ai bít thì jup1 mình vói nhé. Thanks, thanks nhìu heg.