Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Câu hỏi về định nghĩa chồng phép toán +

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  40

  Post Câu hỏi về định nghĩa chồng phép toán +

  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  
  class nhiphan
  {
  	int *a;//mang dong de chua day np
    int 	l;//chieu dai day np
    public:
    nhiphan (int n=0);
    ~nhiphan ();
    friend istream& operator >> (istream& is, nhiphan& np);
    friend ostream& operator << (ostream& os, nhiphan& np);
    int doinpsangtp();
    nhiphan doitpsangnp (int n);
    nhiphan operator + (nhiphan& np );
  
  };
  //*********************************************
  nhiphan::nhiphan (int n)
  {
  	a=new int[n];// cap phat mang dong co n phan tu
    l=n;
  }
  //*********************************************
  nhiphan::~nhiphan()
  {
  	delete a;
  }
  //**********************************************
  int nhiphan::doinpsangtp()
  {
  	int n=0;
    for (int i=0;i<l;i++)
    	n=n+a[i] * pow (2,(l-i-1));
  	return n;
  }
  //**********************************************
  nhiphan doitpsangnp (int n)
  {
  	nhiphan x;
    x.l=0;
    do
    {
    	x.a[x.l++]=n%2;
     n=n/2;
    }while (n!=0);
    int m=0, r=x.l-1;
    while (m<r) //ham nay dung de thay doi vi tri cua mang b[0] -> b [l]
    {
    	int t=x.a[m];
     x.a[m]=x.a[r];
     x.a[r]=t;
     m++;r--;
    }
    return x;
  }
  //**********************************************
  istream& operator >> (istream& is, nhiphan& np)
  {
    cout<<"nhap chieu dai day: ";
    is>>np.l;
    np.a=new int[np.l];//cap phat mang dong co n phan tu
    for (int i=0;i<np.l;i++)
     do
   		{
     	is>>np.a[i];
       if (np.a[i]!=0 && np.a[i]!=1)
       	cout <<"\n nhap sai\n";
     }while (np.a[i]!=0 && np.a[i]!=1) ;
    return is;
  }
  //***********************************************
  ostream& operator << (ostream& os, nhiphan& np)
  {
  	cout<<endl;
    for (int i=0;i<np.l;i++)
    	os<<np.a[i];
    return os;
  }
  //***********************************************
  nhiphan nhiphan::operator + (nhiphan& np)
  {
  	nhiphan y;
    int m,n;
    m=np.doinpsangtp ();
    n=doinpsangtp();
    y.doitpsangnp(m+n);
    return y;
  }
  
  //***********************************************
  void main()
  {
  	nhiphan np1,np2,np;
    cout <<"\n nhap so thap phan thu 1: \n" ;
    cin>>np1;
    cout<<np1;
    cout<<endl<<np1.doinpsangtp();
    np1.~nhiphan();
    cout <<"\n nhap so thap phan thu 2: \n" ;
    cin>>np2;
    cout<<np2;
    cout<<endl<<np2.doinpsangtp();
    np2.~nhiphan();
    np=np1+np2;
    cout<<endl<<np;
    getch();
  }
  Đây là đoạn code để cộng 2 số nhị phân.
  Mình đánh lệnh như trên thì bị báo lỗi khi thực hiện phép toán +, ko rõ tại sao mong mấy bạn giúp
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 02-01-2008 lúc 02:27 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  40

  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  class array
  {
  	protected:
  	int n;//so phan tu cua mang;
    int *data;
    public:
    array (int n=0);
    ~array();
    array (const array& arr);     //phuong thuc sao chep
    friend istream& operator >> (istream& is, array& arr);
    friend ostream& operator << (ostream& os, array& arr);
    int find (int a);
  };
  //************************************************
  array::array (int n1)
  {
    n=n1;
    data=new int [n1];
    for (int i=0;i<n;i++)
    	data[i]=0 ;
  }
  //************************************************
  array::~array ()
  {
  	delete[] data;
  }
  //************************************************
  array::array (const array& arr)
  {
    n=arr.n;
    data=new int [n];
    for (int i=0 ; i<n;i++)
    	data[i]=arr.data[i];
  }
  //************************************************
  istream& operator >> (istream& is, array& arr)
  {
  	for (int i=0;i<arr.n;i++)
    	{
     	cout<<endl<<"["<<i<<"]= ";
       is>>arr.data[i];
     }
    return is;
  }
  //*******************************************
  
  ostream& operator << (ostream& os, array & arr)
  {
  	cout<<"\n cac phan tu cua mang: ";
  	for (int i=0; i<arr.n;i++)
    	os<<" "<<arr.data[i];
   	return os;
  }
  //*************************************************
  int array::find (int a)
  {
  	array arr;
    cout<<"\nnhap so can tim: ";
    cin>>a;
  	for (int i=0;i<arr.n;i++)
     {
     		if(a==arr.data[i])
       	return 1;
       else
       	return 0;
     }
  }
  
  //*************************************************
  void main()
  {
  	int n,a;
    cout<<"Nhap so phan tu cua mang: ";
    cin>>n;
    array arr1(n);
    cout<<endl<<"nhap vao mang: ";
   	cin>>arr1;
    cout<<arr1;
    if (arr1.find(a)!=1)
    	cout<<"\n Tìm thấy";
    else
    	cout<<"\n Ko tìm thấy";
  
    arr1.~array();
    getch();
  }
  Đây là bài toán xây dựng mảng 1 chiều, cho mình hỏi luôn tại sao chổ hàm if (dòng in đậm) mình để như thế nó mới chịu xuất là đã tìm thấy. Còn nếu để if (arr1.find(a)==1) nó toàn báo ko tìm thấy. Mình biết chắc có lỗi nhưng ko biết chổ nào mong đc giúp.

  ------
  Lần sau đặt code vào cặp thẻ tag nha bạn. ht961711
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 02-01-2008 lúc 02:29 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Đây là bài toán xây dựng mảng 1 chiều, cho mình hỏi luôn tại sao chổ hàm if (dòng in đậm) mình để như thế nó mới chịu xuất là đã tìm thấy.
  Giá trị của a là bao nhiêu?
  Ko biết giá trị của a thì dĩ nhiên là bài toán nó gặp lỗi như bạn nói rồi.
  Mình đánh lệnh như trên thì bị báo lỗi khi thực hiện phép toán +, ko rõ tại sao mong mấy bạn giúp
  Cậu viết chồng toán tử khá phức tạp, thực chất ko phải là chồng toán tử mà vẫn chỉ là hàm mà thôi. Lỗi nằm ở dòng y.doitpsangnp(m+n);
  Hàm này là 1 hàm có giá trị trả về chứ ko phải là void do đó ko thể gọi nó như 1 hàm void được. Cậu phải gán nó cho 1 biến khác chứ, hoặc ko thì cứ return y.doitpsangnp(m+n); là xong.
  Cậu xem lại về cách viết chồng toán tử chứ viết vậy nhìn thấy nhức đầu lắm, càng viết càng thấy khó hiểu về chồng toán tử đó ^^

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  TpHCM
  Bài viết
  202

  //***********************************************
  nhiphan nhiphan::operator + (nhiphan& np)
  {
  nhiphan y;
  int m,n;
  m=np.doinpsangtp ();
  n=doinpsangtp();
  y.doitpsangnp(m+n);
  return y; <== return biến cục bộ đấy hả. Thế đã viết copy constructor chưa
  }
  //*************************************************
  Code:
  int array::find (int a)
  {
  array arr;
  cout<<"\nnhap so can tim: ";
  cin>>a;
  for (int i=0;i<arr.n;i++)
  {
  if(a==arr.data[i])
  return 1;  // return 
  else
  return 0; // return luôn, vậy vòng lặp này chỉ thực hiện 1 lần
  }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 02-01-2008 lúc 02:30 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  40

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Cậu viết chồng toán tử khá phức tạp, thực chất ko phải là chồng toán tử mà vẫn chỉ là hàm mà thôi. Lỗi nằm ở dòng y.doitpsangnp(m+n);
  Hàm này là 1 hàm có giá trị trả về chứ ko phải là void do đó ko thể gọi nó như 1 hàm void được. Cậu phải gán nó cho 1 biến khác chứ, hoặc ko thì cứ return y.doitpsangnp(m+n); là xong.
  Cậu xem lại về cách viết chồng toán tử chứ viết vậy nhìn thấy nhức đầu lắm, càng viết càng thấy khó hiểu về chồng toán tử đó ^^
  Vậy bạn có thể trình bày cho mình ý tưởng để làm bài cộng nhị phân này ko? Ý tưởng của mình là đổi số nhị phân sang thập phân, cộng tụi nó lại sau đó đổi ngược trở lại nhị phân nhưng ko đc :(. Thử luôn cách return doitpsangnp (m+n) rồi nhưng vẫn ko đc.
  Thank u bạn đã giúp đỡ

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  40

  Post Câu hỏi về định nghĩa chồng phép toán +

  Code:
  int array::find ()
  {
  	array arr;
    int a,i=0;
    cout<<"\nnhap so can tim: ";
    cin>>a;
    do
     {
     		if(a==arr.data[i])
        {
        	return 1;
      		break;
        }
       else
       	i++;
     } while (a!=arr.data[i]); \\bị báo lỗi
  }
  
  //*************************************************
  void main()
  {
  	int n;
    cout<<"Nhap so phan tu cua mang: ";
    cin>>n;
    array arr1(n);
    cout<<endl<<"nhap vao mang: ";
   	cin>>arr1;
    cout<<arr1;
    if (arr1.find()==1)
    	cout<<"\n Tìm thấy";
    else
    	cout<<"\n Ko tìm thấy";
  
    arr1.~array();
    getch();
  }
  Mình đã sửa sơ code bài này nhưng lại bị báo lỗi chổ vòng lập do-while. Cám ơn bạn nguyentuan2 đã chỉ ra chổ sai, đúng là mình sai ý tưởng chổ đó rồi, vì nếu giá trị tìm được mà ở giữa mảng thì khi tìm đến các giá trị tiếp theo ko đúng nó vẫn trả về 0 => vẫn ko tìm đc.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi TCH : 02-01-2008 lúc 02:46 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Bài số nhị phân của bạn viết rối quá, mình debug cho bạn 1 hồi thành ra viết lại từ đầu luôn. Góp ý cho bạn về cách đặt tên biến, chịu khó đặt nó dài thêm 1 tí và có ý nghĩa thì sau này có lấy ra sử dụng lại cũng dễ đọc hơn.
  Binary.h
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <cctype> // for isdigit()
  #include <iomanip>

  using namespace std;
  class 
  Binary{
    
    private :
      
  int *integer/*Array of Binary number*/
      
  int length;  /*and Its length*/
     
    
  public:
      
  /*Default constructor*/   
      
  Binary():length(5){
         
  integer = new int[length];
         for(
  int x 0lengthx++){
            
  integer[x] = 0;
         }
      }
    
      
  Binary(int value);//convert a value into Binary number(e.g Binary Ob(1313); )
      
  Binary(const char *ss);//convert a string value (e.g Binary Ob("30131"); )
      
  Binary(const Binary &original);//copy constructor
      
  ~Binary();//destructor
      
      /*overloading operator '=' */
      
  Binary &operator = (const Binary &copy);
      
  friend istreamoperator >> (istream &isBinary &ob);
      
  friend ostreamoperator << (ostream &osBinary &ob);
      
      
  void convert_to_decimal();
      
  void convert_to_binary();
      
      
  Binary operator + (Binaryob);
      
      
  int take_power(int degreeint num);
      
  int take_decimal_length(int number);
      
  int take_binary_length(int number);
  }; 
  Binary.cpp
  PHP Code:
  /*Conversion Constructor I*/
  Binary::Binary(const char *ss)

    
  length strlen(ss);
    
  integer = new int[length];
    for(
  int x 00lengthx++, y++){
      if(
  isdigit(ss[y])){
        
  integer[x] = ss[y] - '0';
      }
    }
  }

  /*Conversion Constructor II*/
  Binary::Binary(int value)
  {
    
  length take_decimal_length(value);
    
  integer = new int[length];
    for(
  int x lengthvalue != && >= 0x--){
      
  integer[x] = value 10;
    }
  }

  /*Destructor*/
  Binary::~Binary()
  {
    
  delete[] integer;
  }

  /*Functional function*/
  void Binary::convert_to_binary()
  {
    
  int real 0;
    for(
  int x length-1>= 0x--){
      
  real real integer[length-1-x]*take_power(x10);
    }
    
    
  length take_binary_length(real);
    
  delete[] integer;
    
  integer = new int[length];
    
    for(
  int x 0length && real != 0x++){
      
  integer[length-1-x] = real 2;
      
  real real 2;
    }
  }

  void Binary::convert_to_decimal()
  {
    
  int decimal 0;
    for(
  int x length-1>= 0x--){
      
  decimal decimal integer[(length-1)-x]*take_power(x2);
    }
    
    
  length take_decimal_length(decimal);
    
  delete[] integer;
    
  integer = new int[length];

    for(
  int x 0length && decimal != 0x++){
      
  integer[length-1-x] = decimal 10;
      
  decimal decimal 10;
    }
  }
  /*END*/

  Binary &Binary::operator = (const Binary &original)
  {       
    if(&
  original != this){
      if(
  length != original.length){
        
  length original.length;
        
  delete []integer;
        
  integer = new int[original.length];
      }
      for(
  int x 0lengthx++){
        
  integer[x] = original.integer[x];
      }
    }
    return *
  this;//enable cascading
  }

  Binary::Binary(const Binary &copy):length(copy.length)
  {
    
  integer = new int[length];
    for(
  int x 0lengthx++)
      
  integer[x] = copy.integer[x];
  }

  Binary Binary::operator + (Binary &ob)
  {
    
  ob.convert_to_decimal();
    
  convert_to_decimal();
    
    
  /*----------------Take decimal number of 2 side--------------------*/
    
  int left 0;
    for(
  int x length-1>= 0x--){
      
  left left integer[length-1-x]*take_power(x10);
    }
    
    
  int right 0;
    for(
  int x ob.length-1>= 0x--){
      
  right right ob.integer[ob.length-1-x]*take_power(x10);
    }
    
  /*-----------------End []------------------------------------------*/
    
    
  int sum right left;
    
  Binary temp;
    
  temp.length take_decimal_length(right+left);
   
    for(
  int x 0temp.length && sum != 0x++){
      
  temp.integer[temp.length-1-x] = sum 10;
      
  sum sum 10;
    }

    
  temp.convert_to_binary();
    return 
  temp;//return copy of temp object
  }

  int Binary::take_power(int degreeint num)
  {
    
  int result 1;
    for(
  int x 1<= degreex++){
      
  result *= num;
    }
    return 
  result;
  }
        

  int Binary::take_decimal_length(int number)
  {
    
  int count 0;
    do{
      
  number number 10;
      
  count++;
    }while(
  number != 0);
    return 
  count;
  }
      
  int Binary::take_binary_length(int number)
  {
    
  int count 0;
    do{
      
  number number 2;
      
  count++;
    }while(
  number != 0);
    return 
  count;
  }

  istreamoperator >> (istreaminputBinaryob)
  {
    
  cout << "Enter length of Binary number : ";
    
  input >> ob.length;
    
  ob.integer = new int[ob.length];
    for(
  int x 0ob.lengthx++){
      
  cout << "Element (0,1) [" << << "] = ";
      
  input >> ob.integer[x];
      
  cout << '\n';
    }
    
    return 
  input;
  }

  ostreamoperator << (ostreamoutputBinaryob)
  {
    
  output << '\n';
    for(
  int x 0ob.lengthx++){
      
  output << ob.integer[x] << setw(2);
    }
    return 
  output;

  Main.cpp
  PHP Code:
  int main()
  {
    
  Binary Acin >> A;
    
  Binary Bcin >> B;
    
  Binary C;
   
    
  B;
    
  cout << C;
   
    
  system("pause");
    return 
  0;

  Phần quá tải toán tử thực ra nó dễ, chỉ có cái syntax là màu mè hù doạ người ta thôi. Bạn chịu khó đọc kĩ là ok hết. Mình có viết lại hàm take_power thay cho hàm "pow" của thư viện #include <cmath>, không hiểu sao máy mình nó điên sao á, không dùng được nên mình viết lại luôn.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  rox_rook code C++ rất good, coding style cũng rõ ràng, rành mạch. Tốt lắm.
  Code trên của rox_rook có bug thì phải, do code dài nên tui không đọc hết, mà máy tui thì không có IDE nào để debug.
  Vd: Binary A("10rox_rook") thì array integer sẽ có giá trị gì vậy ?

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cám ơn anh đã khen ngợi^^! Cái bug anh nói, nó sai thiệt hic hic, không hiểu sao nó bị tràn stack, em đang suy nghĩ để fix đây. Cám ơn anh đã nhắc em !

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  hì hì ! Em fix luôn cho em đây :^^
  PHP Code:
  /*Conversion Constructor I*/
  Binary::Binary(const char *sstring)

    
  int num 0;
    
  int tmp_length strlen(sstring);
    for(
  int x tmp_length-1>= 0x--){
      if(
  isdigit(sstring[x]))
        
  num num + (sstring[tmp_length-1-x] - '0')*take_power(x10);
    }
    
    
  length take_binary_length(num);
    
  integer = new int[length];
    for(
  int x 0length && num != 0x++){
      
  integer[length-1-x] = num 2;
      
  num num 2;
    }
   


Các đề tài tương tự

 1. Liên thông trung cấp nghề,cao đẳng nghề lên đại học chính quy 2012
  Gửi bởi cafetrungnguyen trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-07-2012, 02:03 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-08-2011, 03:26 PM
 3. Nhập ký tự đầu tiên của một nghề sẽ xuất ra nghề đó bằng việc sử dụng enum?
  Gửi bởi sasadudu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 05-03-2011, 09:25 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn