Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: File System with C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  21

  Mặc định File System with C++

  Chào mọi người !

  Mình có ý tưởng như vậy, project trong C++ chưa có bài viết nào về hệ thống tập tin (FAT, NTFS) thế tại sao mình không tự nghĩ ra 1 project dạng như vậy mà tìm hiểu chứ ?

  Mình có ý tưởng viết 1 chương trình đơn giản thôi (ở đây mình chỉ xét FAT tại vì thông tin của NTFS thì mình ko có) như: Hiển thị nội dung của Boot Sector, hiển thị bảng RDET, đọc nội dung của bảng FAT (đọc ra từng phần tử của FAT) - (của tất cả loại FAT 12 16 32). Sau đó sẽ nghiên cứu tới các vấn đề pro hơn như: derag, slipt file, quản lý file (tương tự total - chà cái này khó à nha ) ....

  Ý tưởng là vậy nếu bạn nào có cùng ý tưởng với mình có thể cùng tìm hiểu, còn về tư liệu của FAT thì mình có đủ, cùng với 1 số source code mình đã viết (nói chung source còn gà lắm hi - nếu thít thì liên hệ qua mail mình nhé )


  Còn về NTFS bạn nào có tư liệu về các tổ chức của hệ thống này share mình với.

  PS: mình viết chương trình chủ yếu trên C++ nên vấn đề về absread, abswrite, biosdisk hiện giờ là vấn đề nan giải của mình không bít làm sao để đọc được trực tiếp ổ đĩa trên C++ (bác pro nào viết được absread, abswrite trên C++ ổn định share lên cho mọi người (và cả mình ) tìm hỉu với hjx

  Thân !


  Lưu ý: Đọc Nội quy trước khi gửi bài viết và không đưa thông tin cá nhân lên diễn đàn. (Nhắc nhở bởi Dreaminess)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zZKiddyZz : 02-01-2008 lúc 12:35 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  21

  Project: DIR - RDET (file system FAT12)
  Form: C/C++

  Code:
  /* Liet ke thong tin file & folder o thu muc goc */
  
  #include <dos.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <alloc.h>
  
  #define NBYTES_FAT 9*512
  
  #define ATTR_READ_ONLY 0x01
  #define ATTR_HIDDEN   0x02
  #define ATTR_SYSTEM   0x04
  #define ATTR_VOLUME_ID 0x08
  #define ATTR_DIRECTORY 0x10
  #define ATTR_ARCHIVE  0x20
  #define ATTR_LONG_NAME (ATTR_READ_ONLY | ATTR_HIDDEN | ATTR_SYSTEM | ATTR_VOLUME_ID)
  #define ATTR_LONG_NAME_MASK (ATTR_READ_ONLY | ATTR_HIDDEN | ATTR_SYSTEM | ATTR_VOLUME_ID | ATTR_DIRECTORY | ATTR_ARCHIVE)
  
  typedef unsigned char BYTE;
  typedef unsigned int WORD;
  typedef unsigned long DWORD;
  
  
  /* Struct time */
  typedef struct {
  	BYTE Seconds : 5;
  	BYTE Minutes : 6;
  	BYTE Hours : 5;
  }Time;
  
  
  /* Struct date */
  typedef struct {
  	BYTE Day : 5;
  	BYTE Month : 4;
  	BYTE Year: 7;
  }Date;
  
  
  /* Main Entry */
  typedef struct FatDir {
  	BYTE   Name[8];      // 0  File name, 8
  	BYTE   Ext[3];			 // 8  Extension, 3
  	BYTE   Attr;        // 11 File attributes. (00ARSHDV)
  	BYTE   NTRes;       // 12 Reserved for windows NT.
  	BYTE   CrtTimeTenth;    // 13 Creation time, tenths of a second, 0...199.
  	Time   CrtTime;      // 14 Creation time.
  	Date   CrtDate;      // 16 Creation date.
  	Date   LstAccDate;     // 18 Last access date.
  	WORD   FstClusHI;     // 20 First cluster number, high word.
  	Time   WrtTime;      // 22 Last write time.
  	Date	 WrtDate;      // 24 Last write date.
  	WORD   FstClusLO;     // 26 First cluster number, low word.
  	DWORD   FileSize;      // 28 File size in bytes.
  }Entry;
  
  
  /* Long File Name */
  struct FatLongNameDirStruct {
  	BYTE Ord;         // 0  Sequence number
  	BYTE Name1[10];      // 1  Name characters (five UTF-16 characters)
  	BYTE Attr;        // 11 Attribute, must be ATTR_LONG_NAME (0x0F)
  	BYTE Type;        // 12 Reserved (always zero)
  	BYTE Chksum;       // 13 Checksum
  	BYTE Name2[12];      // 14 Name characters (six UTF-16 characters)
  	BYTE FstClusLO[2];    // 26 Reserved (always zero)
  	BYTE Name3[4];      // 28 Name characters (two UTF-16 characters)
  }LFN;
  
  
  void ScanRDET(Entry *RDET)
  {	
  	int i;
  	for(i = 0; i < 224; i++)
  		if((RDET[i].Name[0] != 0) && (RDET[i].Name[0] != 0xE5) && (RDET[i].Attr != 0x0F))
  		{	
  			//Ngay, gio tao tap tin, thu muc
  			printf("%2u/%2u/%2u ", RDET[i].CrtDate.Month, RDET[i].CrtDate.Day, RDET[i].CrtDate.Year + 1980);
  			printf("%2u:%2u:%2u  ", RDET[i].CrtTime.Hours, RDET[i].CrtTime.Minutes, RDET[i].CrtTime.Seconds * 2);
  			
  			
  			//Thuoc tinh tap tin, thu muc
  			if((RDET[i].Attr & ATTR_DIRECTORY) == ATTR_DIRECTORY)
  				printf("<DIR>");
  			else
  			{
  				if ((RDET[i].Attr & ATTR_ARCHIVE)	== ATTR_ARCHIVE)	printf ("a"); else printf("-");
  				if ((RDET[i].Attr & ATTR_VOLUME_ID)	== ATTR_VOLUME_ID)	printf ("v"); else printf("-");
  				if ((RDET[i].Attr & ATTR_SYSTEM)	== ATTR_SYSTEM)		printf ("s"); else printf("-");
  				if ((RDET[i].Attr & ATTR_HIDDEN)	== ATTR_HIDDEN)		printf ("h"); else printf("-");
  				if ((RDET[i].Attr & ATTR_READ_ONLY)	== ATTR_READ_ONLY)	printf ("r"); else printf("-");
  			}
  
  
  			//Thuoc tinh la thu muc ko in kich thuoc
  			if(RDET[i].Attr != ATTR_DIRECTORY)
  				printf("\t%u\t", RDET[i].FileSize);
  			else
  				printf("\t\t");
  
  			//In ten va phan duoi
  			int j;
  			for(j = 0; j < 8; j++)
  			{
  				if(RDET[i].Name[j] != 32)
  					printf("%c", RDET[i].Name[j]);
  				else break;
  			}
  
  			if(RDET[i].Attr != ATTR_DIRECTORY)
  				printf(".");
  
  			for(j = 0; j < 3; j++)
  			{
  				if(RDET[i].Name[j] != 32)
  					printf("%c", RDET[i].Ext[j]);
  				else break;
  			}
  			printf("\n");
  		}
  }
  
  
  int main()
  {
  	clrscr();
  	Entry RDET[224];
  	
  	absread(0, 14, 19, &RDET);
  	ScanRDET(RDET);
  	getch();
  
  	return 0;              
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  244

  PS: mình viết chương trình chủ yếu trên C++ nên vấn đề về absread, abswrite, biosdisk hiện giờ là vấn đề nan giải của mình không bít làm sao để đọc được trực tiếp ổ đĩa trên C++ (bác pro nào viết được absread, abswrite trên C++ ổn định share lên cho mọi người (và cả mình ) tìm hỉu với hjx
  hàm abswrite là hàm dùng để làm gì đấy ạ,anh có thể nêu rõ công dụng xem nào

Các đề tài tương tự

 1. lỗi the system cannot find the file specified
  Gửi bởi ptit.uth trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2013, 08:23 PM
 2. Database chạy chương trình báo lỗi ở file System.Data.SqlClient
  Gửi bởi c100 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-05-2013, 02:51 PM
 3. Lỗi the system cannot find the file specified
  Gửi bởi khanhtran88 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-01-2013, 11:00 AM
 4. Lỗi The system cannot find the file specified khi sử dụng Qt add in VS 2008
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-03-2011, 12:22 AM
 5. API hàm SetFileAttributes đặt thuộc tính System cho file
  Gửi bởi honey trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-10-2008, 09:36 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn