Tớ học ASM trên Linux và theo chuẩn AT&T. Mọi người có thể gợi ý cho tớ một cuốn sách để tra cứu. Tớ đã tìm trên Google nhưng mà chưa thấy nên lên đây cầu cứu các bạn