Thread rất hay cho các bạn đang quan tâm đến VC:
http://www.codeguru.com/forum/forumdisplay.php?f=89