Mình muốn học một khóa tiếng anh giao tiếp ở trình độ Trung bình (kiến thức tương đương như quyển new headway b) , học phí <=1000000 +mình đang ở Hà Nội, bạn nào biết nơi nào học hay thì giới thiệu cho mình với. Cảm ơn nhiều