Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Giải thix giùm mình đoạn code về xuất lịch năm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  7

  Mặc định Giải thix giùm mình đoạn code về xuất lịch năm

  Mình coi bên project C có cái bài nhập vào tháng năm xuất ra lịch ngày....cho mình hỏi cái dòng thứ 3 using namespace là thế nào vậy?
  Code:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  struct date
  {
    int d,m,y,a;
  };
  
  int nhuan(date x) //Kiem tra nam nhuan hay ko
  {
    return (x.y%4==0)?1:0;
  }
  
  long daycount(date x) //Tinh khoang cach tu ngay nhap vao voi ngay 1/1/1
  {
    return x.d-1+(x.m-1)*30+(x.y-1)*365+x.a+(x.y-1)/4;
  }
  
  main()
  {
    date x;
    int month[42];
    int i,j,ngaymax,ngaydu,k,thu,ok;
    cout<<"\nChuong trinh in ra cac ngay trong thang cua nam nao do\n------\n\n";
    do
    {
      if(ok==0)
      cout<<"\nXin loi, thang (nam) ban vua nhap ko hop le,xin nhap lai\n-\n";
      ok=1;
      cout<<"Nhap thang, nam (vi du 11 2007): ";
      fflush(stdin); cin>>x.m>>x.y;
      if(x.y<0||x.m<1) ok=0; //Kiem tra tinh hop le cua
      else if (x.m>12) ok=0; //so lieu nhap vao tu ban phim
    } while(ok==0);
    switch(x.m)
      {
        case 1: ngaymax=31; ngaydu=0; break;
        case 2: if(nhuan(x)) ngaymax=29; else ngaymax=28; ngaydu=1; break;
        case 3: ngaymax=31; ngaydu=-1+nhuan(x); break;
        case 4: ngaymax=30; ngaydu=0+nhuan(x); break;
        case 5: ngaymax=31; ngaydu=0+nhuan(x); break;
        case 6: ngaymax=30; ngaydu=1+nhuan(x); break;
        case 7: ngaymax=31; ngaydu=1+nhuan(x); break;
        case 8: ngaymax=31; ngaydu=2+nhuan(x); break;
        case 9: ngaymax=30; ngaydu=3+nhuan(x); break;
        case 10: ngaymax=31; ngaydu=3+nhuan(x); break;
        case 11: ngaymax=30; ngaydu=4+nhuan(x); break;
        case 12: ngaymax=31; ngaydu=4+nhuan(x); break;
      }
      x.a=ngaydu;
      x.d=1; //Gan ngay la ngay mung 1
      thu=daycount(x)%7; //de tinh thu cua ngay dau tien cua thang
      
      for(i=0;i<5;i++)
      {
        for(j=0;j<7;j++)
        {
          if(7*i+j+1<=ngaymax) *(month+7*i+j+thu)=7*i+j+1;
        }
      } //Gan tat ca ngay trong thang vao mot day
      for(i=0;i<thu;i++)
        *(month+i)=32; //Gan gia tri tam thoi bieu thi nhung ngay ko ton tai
      for(i=ngaymax+thu;i<42;i++)
        *(month+i)=32; //Gan gia tri tam thoi bieu thi nhung ngay ko ton tai
      cout<<"----\n\nLich thang "<<x.m<<"\\"<<x.y<<"\n------\n\n";
      cout<<"CN\tThu 2\tThu 3\tThu 4\tThu 5\tThu 6\tThu 7\n\n";
      for(i=0;i<6;i++)
      {
        for(j=0;j<7;j++)
        {
          if(*(month+7*i+j)==32) cout<<"\t"; //Thay the gia tri tam thoi bang null
          else cout<<*(month+7*i+j)<<"\t";
        }
        cout<<"\n";
      }
    getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  chào bạn . dòng using namespace std đó ý nói là nếu bạn thêm dòng đó tức là ko cần thêm std:: trong suốt chương trình nữa . Mình chỉ biết tạm vậy .
  Ví dụ : có dùng
  Code:
  #include <iostream>
  
  int main () {
   std::cout << "Hello world!\n";
   return 0;
  }
  không dùng
  Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main () {
   cout << "Hello world!\n";
   return 0;
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  7

  Cảm ơn bạn.....

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập đếm số lần xuất hiện trong mảng, các bạn giải thích giùm??
  Gửi bởi baonhietdoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 21-10-2012, 03:34 PM
 2. code hệ điều hành. Giải thích giùm e này với
  Gửi bởi chuyentinh_t2thezoo trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-12-2010, 10:35 PM
 3. Nhờ giải thích giùm mình đoạn code này
  Gửi bởi vietwow trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 22-07-2009, 12:23 PM
 4. Giải thích giùm mình đoạn code
  Gửi bởi NoName123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 04-01-2008, 10:04 PM
 5. xin hãy giải thích đoạn code này giùm em
  Gửi bởi tuvonc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-03-2007, 04:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn