Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Xem hộ mình đoạn code này với[vi phạm nội quy]

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  3

  Mặc định Xem hộ mình đoạn code này với[vi phạm nội quy]

  HTML Code:
  /* Hien ngay va gio hien tai */ #include <time.h> #include <stddef.h> #include<conio.h> #include<string.h> #include<stdio.h> static char *Vdays[] = {"Thu Hai", "Thu Ba", "Thu Tu", "Thu Nam", "Thu Sau", "Thu Bay", "Chu Nhat"}; static char *days[]= {"Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"}; static char *Vmont[] = {"Gieng", "Hai", "Ba", "Tu", "Nam", "Sau", "Bay", "Tam", "Chin", "Muoi", "Muoi Mot", "Muoi Hai"}; static char *mont[]= {"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"}; void main() { register int i; char bufr[40]; char cmon[10],cday[10],ctime[10]; int nday,nyear; struct tm *ptr; time_t lt; lt=time(NULL); ptr=localtime(&lt); strcpy(bufr,asctime(ptr)); sscanf(bufr,"%s %s %d %s %d",cday,cmon,&nday,ctime,&nyear); ctime[strlen(ctime)-3]='\0'; for(i=0; i<7; i++) if(strncmp(days[i],cday,3)==0) break; strcpy(cday,Vdays[i]); for(i=0; i<12; i++) if(strncmp(mont[i],cmon,3)==0) break; strcpy(cmon, Vmont[i]); printf("\n%s, Ngay %d Thang %s Nam %d \tGio : %s\n",cday, nday,cmon,nyear,ctime); }

  Mọi người xem hộ mình cái nhé

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Bài bạn chạy rất đúng, có điều thiếu lệnh dừng màn hình nên bạn ko thấy gì cả.

  Bạn thêm câu lệnh getch(); trước cái } cuối cùng là được

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  3

  uh đúng là mình quên getch(); nhưng ngay sau đó mình thêm vào cũng hok chạy được....bài này mình cho đi kèm với bài đồng hồ nhưng hok thấy ngyaf hiện lên trên đồng hồ được là sao
  đây là bài code đồng hồ
  PHP Code:
  #include <graphics.h>
  #include <dos.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  //ke mot loat kim gio phut giay
   
  void ke(int ddo,unsigned dai,unsigned day,unsigned mau);
   
  void ke_giay(unsigned giay);
   
  void ke_phut(unsigned phut);
   
  void ke_gio(unsigned gio,unsigned phut);
   
  void chay_kim_giay(void);
   
  void chay_kim_phut(void);
   
  void chay_kim_gio(void);

  //khai bao bien can dung
      
  int x0,y0,rgio,rphut,rgiay,mgio,mphut,mgiay;
      
  unsigned phutgioht,gioht,giayht,phutht;
       
  void ke(int ddo,unsigned dai,unsigned day,unsigned mau)
      {
          
  unsigned x,y;
        
  float goc;
        while (
  ddo >= 360 )
        
  ddo=ddo 360;
        
  goc=(M_PI/180)*ddo;
        
  x=x0 + (int)(dai*cos(goc) + 0.5);
        
  y=y0 - (int)(dai*sin(goc) + 0.5);
        
  setcolor(mau);
        
  setlinestyle(0,0,day);
        
  line(x0,y0,x,y);
      }

      
  void ke_giay(unsigned giay)
      {
          
  int ddo;
        
  ddo=(90 6*giay);
        
  ke(ddo,rgiay,1,mgiay);
      }

      
  void ke_phut(unsigned phut)
      {
          
  int ddo;
        
  ddo= (90 6*phut);
        
  ke(ddo,rphut,3,mphut);
      }
      
  void ke_gio(unsigned gio,unsigned phut)
      {
          
  int ddo;
        
  ddo 360 90 30*(gio 12) - (phut 1)/2;
          
  ke (ddo,rgio,3,mgio);
      }
      
  void chay_kim_giay(void)
      {
          
  unsigned giay;
        
  struct time t;
        
  gettime(&t);
        
  giay t.ti_sec;
        if(
  giay != giayht)
        {
            
  ke_giay(giayht);
           
  giayht giay;
           
  ke_giay(giayht);
        }
      }
      
  void chay_kim_phut(void)
      {
          
  unsigned phut;
        
  struct time t;
        
  gettime(&t);
        
  phut t.ti_min;
        if (
  phut!= phutht)
        {
            
  ke_phut(phutht);
           
  phutht phut;
           
  ke_phut(phutht);
        }
      }
      
  void chay_kim_gio(void)
      {
          
  unsigned h,gio,phut,sophut,sophutht;
        
  struct time t;
        
  gettime(&t);
        
  gio t.ti_hour;
        
  phut t.ti_min;
        
  sophut gio*60+phut;
        
  sophutht gioht*60+phutgioht;
        if (
  sophut sophutht)
        
  sophut  =sophut 12 60;
        
  sophut sophutht;
        if(
  h>=12)
        {
            
  ke_gio(gioht,phutgioht);
           
  phutgioht phut;
           
  gioht gio;
           
  ke_gio(gioht,phutgioht);
        }
      }

  void main()
  {
      
  struct time t;
     
  char *dso[]={"","12","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"};
     
  int i,mh 0,mode 0,r,x,y;
     
  float goc;
     
  initgraph(&mh,&mode,"c:\\TC\\BGI");
     
  x0=(getmaxx() / 2) -1;
     
  y0=(getmaxy() / 2) -1;
     
  ry02;
     
  rgiay 10;
     
  rphut 50;
     
  rgio 90;
     
  mgiay BROWN;
     
  mphut RED;
     
  mgio YELLOW;

     
  setcolor(BLUE);
     
  setlinestyle(0,0,3);
     
  circle(x0,y0,r);
     
  setfillstyle(1,YELLOW);
     
  floodfill(0,0,BLUE);
     
  setfillstyle(1,WHITE);
     
  floodfill(x0,y0,BLUE);
     
  setlinestyle(0,0,1);
     
  circle(x0,y0,10);
     
  setfillstyle(1,GREEN);
     
  floodfill(x0,y0,BLUE);
     
  settextjustify(1,1);
     
  setcolor(MAGENTA);
     
  outtextxy(x0,y0 80,"WRITED BY");
     
  outtextxy(x0,y0 100,"LOngT2");
     
  outtextxy(x0,y0 120,"PROGRAMMER");

     
  settextstyle(3,0,3);
     
  settextjustify(1,1);
     
  setcolor(BLUE);
     for(
  1;<= 12;++i)
     {
         
  goc = (M_PI+M_PI 2) - (1)*(M_PI/6);
        
  x0 + (int)(rphut*cos(goc) + 0.5);
        
  y0 - (int)(rphut*sin(goc) + 0.5);
        
  outtextxy(x,y,dso[i]);
     }

     
  gettime(&t);
     
  gioht t.ti_hour;
     
  phutht t.ti_min;
     
  giayht t.ti_sec;
     
  phutgioht phutht;
     
  setwritemode (XOR_PUT);

     
  ke_gio(gioht,phutgioht);
     
  ke_phut(phutht);
     
  ke_giay(giayht);

     do
     {
         
  chay_kim_giay();
        
  chay_kim_phut();
        
  chay_kim_gio();
     }
       while(!
  kbhit());

     
  getch();

  xem hộ mình với

Các đề tài tương tự

 1. Cần gấp người viết code phần mềm nhỏ
  Gửi bởi philuan1008 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-08-2012, 10:37 AM
 2. Lập trình C++ Phần code này bị lỗi gì vậy mấy anh?
  Gửi bởi thiengac trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 26-07-2012, 10:01 PM
 3. Phần mềm bảo vệ code của .NET tìm ở đâu?
  Gửi bởi camaplangthang trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-04-2011, 10:53 AM
 4. Phần mềm viết code và chạy c++ trên ubuntu 10 là phần mềm gì?
  Gửi bởi vipnho0209 trong diễn đàn Công cụ, Tài liệu lập trình trên Linux
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-04-2011, 10:49 AM
 5. code bài toán tìm phần tử max min trong lập trình c#
  Gửi bởi hoangkien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 31-03-2011, 11:41 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn