Bất kỳ bạn xem đề tài nào bạn cũng có thể nhìn thấy phần 'Các công cụ đề tài' ngay trên trang đề tài đó. Và bạn có thể sử dụng tính năng 'Email trang này để gửi cho bạn bè của bạn đề tài đó một cách dễ dàng.
Xem hình vẽ để biết thêmNếu như bạn bè của bạn đăng ký là thành viên từ việc xem đề tài đó thì tổng số refferals sẽ được cộng thêm vào cho bạn. Muốn biết thêm chi tiết Vui lòng xem chuyên mục Hỏi/Đáp ở trên mỗi trang.