Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Insert ký tự trong textbox

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Mặc định Insert ký tự trong textbox

  Cách hiện dùng là instext vào textbox.Text , select lại vị trí con trỏ. Cách này không vấn đề với dữ liệu nhỏ , nhưng nếu text quá lớn thì tốc độ chậm rõ rệt , trong khi gõ chữ vào textbox vào bàn phím thì vẫn nhanh như không . Xin hỏi làm thế nào để có thể nhanh như vậy (ký tự cần thêm là các ký tự đặc biệt, trong phần phiên âm ngoại ngữ)
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  Sao bạn gởi cho nó message từ bàn phím. Như thế sẽ giống y chang bạn đánh phím.
  Thèm khát con gái !!
  ......................

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Nó là các ký tự không có trên bàn phím (đọc kỹ đoạn trên nhé)
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  WM_CHAR Notification

  The WM_CHAR message is posted to the window with the keyboard focus when a WM_KEYDOWN message is translated by the TranslateMessage function. The WM_CHAR message contains the character code of the key that was pressed.

  Syntax

  WM_CHAR

  WPARAM wParam
  LPARAM lParam;


  Parameters

  wParam
  Specifies the character code of the key.
  lParam
  Specifies the repeat count, scan code, extended-key flag, context code, previous key-state flag, and transition-state flag, as shown in the following table.

  0-15
  Specifies the repeat count for the current message. The value is the number of times the keystroke is autorepeated as a result of the user holding down the key. If the keystroke is held long enough, multiple messages are sent. However, the repeat count is not cumulative.
  16-23
  Specifies the scan code. The value depends on the OEM.
  24
  Specifies whether the key is an extended key, such as the right-hand ALT and CTRL keys that appear on an enhanced 101- or 102-key keyboard. The value is 1 if it is an extended key; otherwise, it is 0.
  25-28
  Reserved; do not use.
  29
  Specifies the context code. The value is 1 if the ALT key is held down while the key is pressed; otherwise, the value is 0.
  30
  Specifies the previous key state. The value is 1 if the key is down before the message is sent, or it is 0 if the key is up.
  31
  Specifies the transition state. The value is 1 if the key is being released, or it is 0 if the key is being pressed.

  Return Value

  An application should return zero if it processes this message.

  Remarks

  The WM_CHAR message uses Unicode Transformation Format (UTF)-16.

  Because there is not necessarily a one-to-one correspondence between keys pressed and character messages generated, the information in the high-order word of the lParam parameter is generally not useful to applications. The information in the high-order word applies only to the most recent WM_KEYDOWN message that precedes the posting of the WM_CHAR message.

  For enhanced 101- and 102-key keyboards, extended keys are the right ALT and the right CTRL keys on the main section of the keyboard; the INS, DEL, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN and arrow keys in the clusters to the left of the numeric keypad; and the divide (/) and ENTER keys in the numeric keypad. Some other keyboards may support the extended-key bit in the lParam parameter.

  Windows XP: The WM_UNICHAR message is the same as WM_CHAR, except it uses UTF-32. It is designed to send or post Unicode characters to ANSI windows, and it can handle Unicode Supplementary Plane characters.

  Notification Requirements

  Minimum DLL Version None
  Header Declared in Winuser.h, include Windows.h
  Minimum operating systems Windows 95, Windows NT 3.1

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...76(VS.85).aspx
  Bạn đọc kỹ đoạn đó. Sẽ giúp bạn chèn kí tự, cho dù nó là cái gì đi nữa. Củng có mã kí tự cả.
  Thèm khát con gái !!
  ......................

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  cái này không phải dành cho c#
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  Mặc định Insert ký tự trong textbox

  Chào bạn,
  Mình muốn bạn tìm hiểu để làm sẽ tốt hơn nên nói vòng vo hơi nhiều.
  Vì ko rành c#, nên mình xài việc gọi api trong c# là SendMessage Để làm việc này. Và code nó bằng C#.

  Code:
  [DllImport("user32", CharSet = CharSet.Auto, EntryPoint = "SendMessageW")]
      private static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, uint msg, uint wParam, uint lParam);
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        uint msg = 0x0102;//WM_CHAR
        uint param;
        for (int n = 0; n < textBox1.Text.Length;n++)
        {
          param = (uint)textBox1.Text[n];//Convert to char code
          SendMessage(textBox2.Handle, msg, param, 0); //Send message to control
        }
  
        //Focus control back
        textBox2.Focus();
      }
  Hàm SendMessage sẽ gởi 1 msg là WM_CHAR đến coltrol thông wa handle của nó.
  Dữ liệu kèm theo sẽ là mã của kí tự.
  Sau đó chúng ta se focus control để người sử dụng có thể viết tiếp.

  Download Demo
  Thèm khát con gái !!
  ......................

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  cám ơn cuxu nhé, nhưng code trên chỉ là code c# theo kiểu c++ thôi, c# thế này này , ngon bổ rẻ . Dù sao cũng cám ơn vì đã gợi ý sendkey:
  Code:
        textBox1.Focus();
        SendKeys.Send("ʒ");
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

Các đề tài tương tự

 1. [Help] Insert dữ liệu từ textbox (ItemTemplate) trong Gridview vào CSDL
  Gửi bởi Shock0z trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-12-2013, 11:55 AM
 2. Insert data from textbox to datagridview
  Gửi bởi philipdn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-08-2011, 11:27 AM
 3. Lỗi phông chữ khi insert dữ liệu từ textbox vào SQL 2000
  Gửi bởi conan198 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-03-2011, 08:21 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-12-2010, 02:14 AM
 5. Lập trình C Insert hình vào Textbox trong lập trình C?
  Gửi bởi dmquan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-10-2010, 10:12 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn