Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: sửa giùm em bài sắp xếp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định sửa giùm em bài sắp xếp

  Code:
  #include<alloc.h>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  //=======================================
  void taolap(int *A,int n)
   {
    int i;
    printf("\n Tao lap day so:\n");
    for(i=0;i<n;i++)
     {
  	printf("\n A[%d]=",i);
  	scanf("%d",&A[i]);
     }
   }
  void dayso(int *A,int n)
   {
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
     printf("%5d",A[i]);
   }
  
  void select(int *A,int n)
   {
    int i,j,temp;
    for(i=0;i<n-1;i++)
     {
  	for(j=i+1;j<n;j++)
  	 {
  	  if(A[i]>A[j])
  	   {
  		temp=A[i];
  		A[i]=A[j];
  		A[j]=temp;
  	   }
  	 }
      }
    printf("\n Ket qua thu duoc la:");
    dayso(A,n);
   }
  void main()
   {
    clrscr();
    int *A,n;
    printf("\n \t SAP XEP KIEU LUA CHON\n");
    printf("\n Nhap so phan tu n=");
    scanf("%d",&n);
    A=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    taolap(A,n);
    select(A,n);
    free(A);
    getch();
   }
  em làm chạy chương trình được nhưng không đúng yêu cầu dề baì
  đề bài :
  sắp xếp mảng theo thứ tự:
  số dương xếp theo thứ tự tăng dần
  số âm theo thứ tự giảm dần
  số 0 đứng cuối mảng
  ví dụ: nhập vào : 5 8 2 -4 -6 -1 0
  sau khi sắp xếp :2 5 8 -1 -4 -6 0
  mong các anh giúp dùm cám ơn

  Vui lòng để code trong tag code. Tiêu đề bài viết nên rõ ràng. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 19-01-2008 lúc 09:54 PM. Lý do: code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  41

  bạn sort cái dãy của bạn thì lấy đâu ra kết quả đúng đc ),đề bài nó đâu có bảo bạn sort

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Ủa , mình test thử giùm bạn có thấy sai gì đâu . Giải thuật sắp xếp interchange cũng tốt lắm mà .

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  140

  đề bài :
  sắp xếp mảng theo thứ tự:
  số dương xếp theo thứ tự tăng dần
  số âm theo thứ tự giảm dần
  số 0 đứng cuối mảng
  ví dụ: nhập vào : 5 8 2 -4 -6 -1 0
  sau khi sắp xếp :2 5 8 -1 -4 -6 0
  mong các anh giúp dùm cám ơn
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  //=======================================
  int sokhong=0,soam=0;
  void taolap(int *A,int n)
    {
      
  int i;
      
  printf("\n Tao lap day so:\n");
      for(
  i=0;i<n;i++)
        {
      
  printf("\n A[%d]=",i);
      
  scanf("%d",&A[i]);
        }
    }
  void dayso(int *A,int n)
    {
      
  int i;
      for(
  i=0;i<n;i++)
        
  printf("%5d",A[i]);
    }

  void tang(int *A,int n)
    {
      
  int i,j,temp;
      for(
  i=0;i<n-1;i++)
        {
      for(
  j=i+1;j<n;j++)
        {
          if(
  A[i]>A[j])
            {
          
  temp=A[i];
          
  A[i]=A[j];
          
  A[j]=temp;
            }
        }
         }
    }
    
  void giam(int *A,int n)
    {
      
  int i,j,temp;
      for(
  i=0;i<n-1;i++)
        {
      for(
  j=i+1;j<n;j++)
        {
          if(
  A[i]<A[j])
            {
          
  temp=A[i];
          
  A[i]=A[j];
          
  A[j]=temp;
            }
        }
         }
    }
    
    
  void sapxep(int *A,int n,int loai)
    {
        
  int i,j,temp;
      for(
  i=0;i<n-1;i++)
      for(
  j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(
  loai==0)
            {
                 if(
  A[i]==0
                 
  temp=A[i],A[i]=A[j],A[j]=temp;
            }
            else
            {
                 if(
  A[i]<0
                 
  temp=A[i],A[i]=A[j],A[j]=temp;
            }
         }
    }
    
  void dem(int*A,int n)
    {
        
  int i;
    for(
  i=0;i<n;i++)
      if (
  A[i]<0
          
  soam+=1;
      else if(
  A[i]==0
          
  sokhong+=1;
    }
     
  main()
    {
      
  int  A[100],n;
      
  printf("\n Nhap so phan tu n=");
      
  scanf("%d",&n);
      
  taolap(A,n);
      
  dem(A,n);
      
  sapxep(A,n,0);
      
  sapxep(A,n-sokhong,1);
      
  Giam(A,n-sokhong);
      
  Tang(A,n-sokhong-soam);
     
  dayso(A,n);
      
  getchar();
    } 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tdtanvn : 19-01-2008 lúc 09:51 PM. Lý do: tăng giảm nhầm

Các đề tài tương tự

 1. các bạn sửa giùm lỗi này hộ tớ với!
  Gửi bởi mr.cuong_tq trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2012, 06:36 PM
 2. Fix lỗi giùm em với ạ
  Gửi bởi anhtnse02984 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 10-08-2012, 02:19 PM
 3. Turbo C Lỗi Mọi người sữa giùm mình lỗi ni
  Gửi bởi binhlama00 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-03-2012, 08:56 PM
 4. mấy anh sửa lỗi này giùm em nha
  Gửi bởi lu_ngovan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-05-2010, 04:17 PM
 5. mách giùm với !
  Gửi bởi kool_boy trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 12-11-2008, 07:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn