Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Nhập vào điểm Mã Sinh viên, Họ Tên Sinh Viên, Điểm Toán , Điểm Lý, Điểm Hóa.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  70

  Mặc định Nhập vào điểm Mã Sinh viên, Họ Tên Sinh Viên, Điểm Toán , Điểm Lý, Điểm Hóa.

  Giả sử nhập sai điểm Toán của 1 sinh viên thì phải viết hàm Sửa như thế nào. Các ban giúp mình nhả.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Bốn bề là nhà
  Bài viết
  697

  Einstein có sống lại cũng phải lắc đầu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  381

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phanvanngoc Xem bài viết
  Giả sử nhập sai điểm Toán của 1 sinh viên thì phải viết hàm Sửa như thế nào. Các ban giúp mình nhả.
  bạn viết hàm tìm theo điểm. Tìm rồi xóa sv bị sai đi và nhập lại. Nếu có nhiều người có trùng điểm thì phải tìm bằng máy chạy cơm vậy!

  skype: hvphu2010
  Yahoo: hvphu2010
  Sdt: 0129 609 4567

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  39

  thật là khó quá đi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Bình Dương, Hồ Chí Minh
  Bài viết
  392

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi teotoni Xem bài viết
  thật là khó quá đi
  Giả sử bạn có struct sau:
  C Code:
  1. typedef struct SV
  2. {
  3.       int MSSV;
  4.       float toan;
  5.       char HoTen[30];
  6. };
  Khi đó muốn sửa lại điểm của một sinh viên thì:
  C Code:
  1. void sua(SV a[],int n)
  2. {
  3.     printf("Nhap MSSV can sua: ");
  4.     int ms;
  5.     scanf("%d",&ms);
  6.     for (int i=0;i<n;i++)
  7.         if (a[i].MSSV==ms)
  8.         {
  9.             printf("Nhap lai diem Toan: ");
  10.             scanf("%f",&a[i].MSSV);
  11.             break;
  12.         }
  13. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  41

  Mặc định Nhập vào điểm Mã Sinh viên, Họ Tên Sinh Viên, Điểm Toán , Điểm Lý, Điểm Hóa.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phanvanngoc Xem bài viết
  Giả sử nhập sai điểm Toán của 1 sinh viên thì phải viết hàm Sửa như thế nào. Các ban giúp mình nhả.
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  
  struct ngaythangnamsinh
  {
  int ngaysinh;
  int thangsinh;
  int namsinh;
  };
  typedef struct ngaythangnamsinh ntns;
  
  struct sinhvien
  {
  char hosv[20];
  char tensv[10];
  char mssv[11];
  ntns date;
  char gioitinh;
  float toan,ly,hoa;
  };
  typedef struct sinhvien sv;
  
  void nhap1sinhvien(sv & a)
  {
  float t,l,h;
  printf("\nnhap ho sinh vien:");
  gets(a.hosv);
  printf("\nnhap ten sinh vien:");
  gets(a.tensv);
  printf("\nnhap ma so sinh vien:");
  gets(a.mssv);
  printf("\nnhap ngay thang nam sinh:");
  printf("\nnhap ngay: ");
  scanf("%d",&a.date.ngaysinh);
  printf("\nnhap thang: ");
  scanf("%d",&a.date.thangsinh);
  printf("\nnhap nam: ");
  scanf("%d",&a.date.namsinh);
  tt:
  {
  printf("\nnhap diem toan: ");
  scanf("%f",&t);
  }
  if(t<0 || t>10)
  {
  printf("\nDiem toan khong phu hop moi ban nhap lai diem toan");
  goto tt;
  }
  kk:
  {
  printf("\nnhap diem ly: ");
  scanf("%f",&l);
  }
  if(l<0 || l>10)
  {
  printf("\nDiem toan khong phu hop moi ban nhap lai diem ly");
  goto kk;
  }
  qq:
  {
  printf("\nnhap diem hoa: ");
  scanf("%f",&h);
  }
  if(h<0 || h>10)
  {
  printf("\nDiem toan khong phu hop moi ban nhap lai diem hoa");
  goto qq;
  }
  a.toan=t;a.ly=l;a.hoa=h;
  }
  void xuat1sinhvien(sv a)
  {
  printf("\nxuat thong tin sinh vien vua nhap");
  printf("\n\nHo sinh vien: ");
  puts(a.hosv);
  printf("\nTen sinh vien: ");
  puts(a.tensv);
  printf("\nMa so sinh vien: ");
  puts(a.mssv);
  printf("\nNgay thang nam sinh: ");
  printf("%d/ %d/ %d",a.date.ngaysinh,a.date.thangsinh,a.d…
  printf("\n\nDiem thi Toan, Ly, Hoa lan luot la: ");
  printf("%1.1f %1.1f %1.1f",a.toan,a.ly,a.hoa);
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  sv a,x[60];int n;
  nhap1sinhvien(a);
  xuat1sinhvien(a);
  getch();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C nhập vào tên sinh viên gồm.và sắp xếp tên sinh viên tăng dần theo danh sách đả nhập
  Gửi bởi nghiapro2589 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2013, 08:23 AM
 2. Ghi danh sách sinh viên viết bằng C bị lỗi in tên sinh viên không đủ?
  Gửi bởi pjm_pjm_1212 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-05-2012, 01:16 AM
 3. Kỹ thuật C Nhập vào thông tin họ tên của Sinh viên gồm mã sinh viên, họ tên, điểm toán, lý, hóa.
  Gửi bởi phanvanngoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 17-04-2011, 06:34 PM
 4. Kỹ thuật C code bài tập về quản lý sinh viên. Không hiển thị đc tên với mã số sinh viên?
  Gửi bởi seudaudokt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-09-2010, 12:18 AM
 5. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn