Trang 1 trên tổng số 5 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 42 kết quả

Đề tài: Các hàm xử lý ký tự và chuỗi trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Các hàm xử lý ký tự và chuỗi trong lập trình C

  Các hàm và sử dụng thuộc về String & Character
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định atof() - Hàm đổi chuỗi sang float

  Tên hàm: atof()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. double atof( const char *str );

  Chuỗi 'str' phải bắt đầu bằng kí tự số, nếu không sẽ bị lỗi chương trình (termination)

  Ví dụ về 3 trường hợp

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.  
  4.  
  5. int main(void)
  6. {
  7.     char *strA="30.4";
  8.     char *strB="17.3 thu xem dc khong?";
  9.         char *strC="Cai nay chac co loi 33.4";
  10.     double a,b,c;
  11.  
  12.     a = atof(strA);
  13.     b = atof(strB);
  14.     //c = atof(strC);  <--- Dong nay convert se bi loi
  15.  
  16.     printf("\nGia tri cua chuoi %s sau khi convert la %.2f",strA,a);
  17.     printf("\nGia tri cua chuoi %s sau khi convert la %.2f",strB,b);
  18.     //printf("\nGia tri cua chuoi %s sau khi convert la %.2f",strC,c);     <--- bo comment ra se co loi
  19.  
  20.     return 0;
  21. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:41 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Arrow atoi() - Hàm chuyển chuỗi thành số int

  Tên hàm: atoi()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <cstdlib>
  2. int atoi( const char *str );


  'str' phải bắt đầu bằng số hoặc kí tự trắng <space> nếu không convert sẽ fail và trả về 0.

  Code minh họa
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     int i;
  7.     i = atoi( "512" );
  8.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  9.     i = atoi( "512.035" );
  10.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  11.     i = atoi( "   512.035" );
  12.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  13.     i = atoi( "   512+34" );
  14.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  15.     i = atoi( "   512 bottles of beer on the wall" );
  16.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  17.         // Truong hop duoi day se in ra 0
  18.     i = atoi(" that bai 512 ");
  19.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  20.     return 0;
  21. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:44 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định atol() - Hàm chuyển chuỗi thành số long

  Tên hàm: atol()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. long atol( const char *str );

  Tương tự như atoi()
  Minh họa
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     int i;
  7.     i = atol( "512" );
  8.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  9.     i = atol( "512.035" );
  10.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  11.     i = atol( "   512.035" );
  12.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  13.     i = atol( "   512+34" );
  14.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  15.     i = atol( "   512 bottles of beer on the wall" );
  16.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  17.     // Truong hop duoi day se in ra 0
  18.     i = atol(" that bai 512 ");
  19.     printf("\nGia tri cua i la: %d",i);
  20.  
  21.     return 0;
  22. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:45 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định isalnum() - Kiểm tra một kí tự là số hay chữ cái

  Tên hàm: isalnum()
  Định nghĩa:
  C Code:
  1. #include <ctype.h>
  2. int isalnum( int ch );

  Kiểm tra một kí tự là số hay chữ cái.
  Nếu đúng trả về giá trị khác 0
  Nếu sai trả về 0
  C Code:
  1.  
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <ctype.h>
  4.  
  5. int main(void)
  6. {
  7.     char x='X';
  8.  
  9.     if(isalnum(x)) {
  10.               printf("Day la ki tu %c",x); 
  11.     } else {
  12.               printf("Ki tu %c ko phai la so hoac chu",x);
  13.     }
  14.     return 0;
  15. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:47 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định isalpha() - Kiểm tra một kí tự có phải là chữ cái hay không

  Tên hàm: isalpha()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <ctype.h>
  2. int isalpha( int ch );


  Kiểm tra một kí tự có phải là chữ cái hay không.
  Đúng thì trả về khác 0
  Sai thì trả về 0

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     char x='0';
  7.  
  8.     if(isalpha(x)) {
  9.               printf("Day la ki tu chu cai %c",x); 
  10.     } else {
  11.           printf("Ki tu %c ko phai la chu cai",x);
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:48 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định iscntrl() - Kiểm tra một kí tự có thuộc nhóm kí tự điều khiển hay không

  Tên hàm: iscntrl()
  Định nghĩa:
  C Code:
  1. #include <ctype.h>
  2. int iscntrl( int ch );

  Kiểm tra một kí tự có thuộc nhóm kí tự điều khiển hay không
  Nhóm kí tự điều khiển (Control Character) nằm từ : 0x00 đến 0x1F và kí tự 0x7F
  Đúng thì trả về khác 0
  Sai thì trả về 0

  Xem bảng kí tự ở đây:


  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     char x='\x7F';
  7.  
  8.     if(iscntrl(x)) {
  9.               printf("Day la ki tu dieu khien ",x);
  10.     } else {
  11.           printf("Ki tu nay ko thuoc nhom ki tu dieu khien",x);
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:49 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định isdigit() - Kiểm tra 1 kí tự có phải là kí tự số hay không

  Tên hàm: isdigit()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <ctype.h>
  2. int isdigit( int ch );
  Kiểm tra 1 kí tự có phải là kí tự số hay không
  Đúng thì trả về khác 0
  Sai thì trả về 0


  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     char x='7';
  7.  
  8.     if(isdigit(x)) {
  9.               printf("Ki tu %c la ki tu so",x);
  10.     } else {
  11.           printf("Ki tu %c ko phai ki tu so",x);
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:50 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định isgraph() - Kiểm tra xem kí tự có thuộc nhóm graph không

  Tên hàm: isgraph()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <ctype.h>
  2. int isgraph( int ch );
  Bất cứ kí tự nào có thể in ra được (printable character) đều gọi là Graphical Character, ngoại trừ kí tự <space>
  Kiểm tra xem kí tự có thuộc nhóm graph không
  Đúng thì trả về khác 0
  Sai thì trả về 0

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     char x='t';
  7.  
  8.     if(isgraph(x)) {
  9.               printf("Ki tu %c thuoc nhom graphical char",x);  
  10.     } else {
  11.           printf("Ki tu %c ko thuoc nhom graphical char",x);
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:52 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định islower() - Kiểm tra một kí tự xem có phải chữ in thường không

  Tên hàm: islower()
  Định nghĩa

  C Code:
  1. #include <ctype.h>
  2. int islower( int ch );

  Kiểm tra một kí tự xem có phải chữ in thường không
  Đúng thì trả về khác 0
  Sai thì trả về 0

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <ctype.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     char x='K';
  7.  
  8.     if(islower(x)) {
  9.               printf("Ki tu %c la chu in thuong",x);   
  10.     } else {
  11.           printf("Ki tu %c ko phai chu in thuong",x);
  12.     }
  13.     return 0;
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 08:53 PM. Lý do: Chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Thay thế chuỗi s1 trong chuỗi s bằng chuỗi s
  Gửi bởi duytue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 04:16 PM
 2. thay thế chuỗi con thứ i trong chuỗi mẹ bằng 1 chuỗi khác
  Gửi bởi nhat1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 08:25 AM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 12:02 AM
 4. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-03-2011, 09:59 PM
 5. xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn