Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 27 kết quả

Đề tài: Các hàm toán học trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Các hàm toán học trong lập trình C

  Danh sách các hàm toán học trong C. Mọi người có thể dễ dàng tham khảo và tra cứu!
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 1. abs()

  tên hàm: abs()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <stdlib.h>
  int absint num ); 
  trả về giá trị tuyệt đối của 1 số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  int main(void)
  {
      
  int x=-10;

          
  printf("Gia tri tuyet doi cua %d la %d",x,abs(x));
      return 
  0;

  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 2. acos()

  tên hàm: acos()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double acosdouble arg ); 
  trả về giá trị arc cosine của 'arg' trong khoảng [0,PI], arg nằm trong khoảng [-1,1]. Nếu arg ngoài giới hạn cho phép thì acos() trả về giá trị NAN

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x=-1;

          
  printf("acos(%.2lf) = %.2lf",x,acos(x));
      return 
  0;

  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 3. asin()

  tên hàm: asin()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double asindouble arg ); 
  hàm trả về arc sine của arg

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x=0;

          
  printf("asin(%.2lf) = %.2lf",x,asin(x));
      return 
  0;

  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 4. atan()

  tên hàm: atan()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double atandouble arg ); 
  Hàm trả về arc tangent của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x=0;

          
  printf("atan(%.2lf) = %.2lf",x,atan(x));
      return 
  0;

  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 5. atan2()

  tên hàm: atan2()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double atan2double ydouble x ); 
  trả về arc tangent của y/x

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double y=0;
          
  double x=100;

          
  printf("atan2(%.2lf/%.2lf) = %.2lf",y,x,atan(y/x));
      return 
  0;

  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 7. ceil()

  tên hàm: ceil()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double ceildouble num ); 
  trả về giá trị trần của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x 1.3;

      
  printf("ceil(%.2lf) = %.2lf",x,ceil(x));
      return 
  0;

  None!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 8. cos()

  tên hàm: cos()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double cosdouble arg ); 
  trả về giá trị cosine của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x 0;

      
  printf("cos(%.2lf) = %.2lf",x,cos(x));
      return 
  0;

  None!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 9. cosh()

  tên hàm: cosh()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double coshdouble arg ); 
  trả về giá trị hyperbolic cosine của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x 0;

      
  printf("cosh(%.2lf) = %.2lf",x,cosh(x));
      return 
  0;

  None!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 10.div()

  tên hàm: div()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <stdlib.h>
  div_t divint numeratorint denominator ); 
  trả về phần nguyên và phần dư của một phép chia

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  int main(void)
  {
      
  int x 17;
          
  int y 4;
      
  div_t result;

          
  result div(x,y);

      
  printf("Phan nguyen: %d || Phan du: %d ",result.quot,result.rem);
      return 
  0;

  None!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn