Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 27 kết quả

Đề tài: Các hàm toán học trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Các hàm toán học trong lập trình C

  Danh sách các hàm toán học trong C. Mọi người có thể dễ dàng tham khảo và tra cứu!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 1. abs()

  tên hàm: abs()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <stdlib.h>
  int absint num ); 
  trả về giá trị tuyệt đối của 1 số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  int main(void)
  {
      
  int x=-10;

          
  printf("Gia tri tuyet doi cua %d la %d",x,abs(x));
      return 
  0;

  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 2. acos()

  tên hàm: acos()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double acosdouble arg ); 
  trả về giá trị arc cosine của 'arg' trong khoảng [0,PI], arg nằm trong khoảng [-1,1]. Nếu arg ngoài giới hạn cho phép thì acos() trả về giá trị NAN

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x=-1;

          
  printf("acos(%.2lf) = %.2lf",x,acos(x));
      return 
  0;

  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 3. asin()

  tên hàm: asin()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double asindouble arg ); 
  hàm trả về arc sine của arg

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x=0;

          
  printf("asin(%.2lf) = %.2lf",x,asin(x));
      return 
  0;

  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 4. atan()

  tên hàm: atan()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double atandouble arg ); 
  Hàm trả về arc tangent của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x=0;

          
  printf("atan(%.2lf) = %.2lf",x,atan(x));
      return 
  0;

  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 5. atan2()

  tên hàm: atan2()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double atan2double ydouble x ); 
  trả về arc tangent của y/x

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double y=0;
          
  double x=100;

          
  printf("atan2(%.2lf/%.2lf) = %.2lf",y,x,atan(y/x));
      return 
  0;

  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 7. ceil()

  tên hàm: ceil()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double ceildouble num ); 
  trả về giá trị trần của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x 1.3;

      
  printf("ceil(%.2lf) = %.2lf",x,ceil(x));
      return 
  0;

  None!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 8. cos()

  tên hàm: cos()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double cosdouble arg ); 
  trả về giá trị cosine của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x 0;

      
  printf("cos(%.2lf) = %.2lf",x,cos(x));
      return 
  0;

  None!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 9. cosh()

  tên hàm: cosh()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <math.h>
  double coshdouble arg ); 
  trả về giá trị hyperbolic cosine của một số

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  int main(void)
  {
      
  double x 0;

      
  printf("cosh(%.2lf) = %.2lf",x,cosh(x));
      return 
  0;

  None!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 10.div()

  tên hàm: div()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <stdlib.h>
  div_t divint numeratorint denominator ); 
  trả về phần nguyên và phần dư của một phép chia

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  int main(void)
  {
      
  int x 17;
          
  int y 4;
      
  div_t result;

          
  result div(x,y);

      
  printf("Phan nguyen: %d || Phan du: %d ",result.quot,result.rem);
      return 
  0;

  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  None!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn