Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 27 kết quả

Đề tài: Các hàm toán học trong lập trình C

  1. #1
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định Các hàm toán học trong lập trình C

    Danh sách các hàm toán học trong C. Mọi người có thể dễ dàng tham khảo và tra cứu!
    None!

  2. #2
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 1. abs()

    tên hàm: abs()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <stdlib.h>
    int absint num ); 
    trả về giá trị tuyệt đối của 1 số

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int main(void)
    {
        
    int x=-10;

            
    printf("Gia tri tuyet doi cua %d la %d",x,abs(x));
        return 
    0;

    None!

  3. #3
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 2. acos()

    tên hàm: acos()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double acosdouble arg ); 
    trả về giá trị arc cosine của 'arg' trong khoảng [0,PI], arg nằm trong khoảng [-1,1]. Nếu arg ngoài giới hạn cho phép thì acos() trả về giá trị NAN

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double x=-1;

            
    printf("acos(%.2lf) = %.2lf",x,acos(x));
        return 
    0;

    None!

  4. #4
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 3. asin()

    tên hàm: asin()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double asindouble arg ); 
    hàm trả về arc sine của arg

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double x=0;

            
    printf("asin(%.2lf) = %.2lf",x,asin(x));
        return 
    0;

    None!

  5. #5
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 4. atan()

    tên hàm: atan()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double atandouble arg ); 
    Hàm trả về arc tangent của một số

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double x=0;

            
    printf("atan(%.2lf) = %.2lf",x,atan(x));
        return 
    0;

    None!

  6. #6
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 5. atan2()

    tên hàm: atan2()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double atan2double ydouble x ); 
    trả về arc tangent của y/x

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double y=0;
            
    double x=100;

            
    printf("atan2(%.2lf/%.2lf) = %.2lf",y,x,atan(y/x));
        return 
    0;

    None!

  7. #7
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 7. ceil()

    tên hàm: ceil()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double ceildouble num ); 
    trả về giá trị trần của một số

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double x 1.3;

        
    printf("ceil(%.2lf) = %.2lf",x,ceil(x));
        return 
    0;

    None!

  8. #8
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 8. cos()

    tên hàm: cos()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double cosdouble arg ); 
    trả về giá trị cosine của một số

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double x 0;

        
    printf("cos(%.2lf) = %.2lf",x,cos(x));
        return 
    0;

    None!

  9. #9
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 9. cosh()

    tên hàm: cosh()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <math.h>
    double coshdouble arg ); 
    trả về giá trị hyperbolic cosine của một số

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>

    int main(void)
    {
        
    double x 0;

        
    printf("cosh(%.2lf) = %.2lf",x,cosh(x));
        return 
    0;

    None!

  10. #10
    Ngày gia nhập
    09 2006
    Nơi ở
    /usr/share/.hack@
    Bài viết
    1,433

    Mặc định 10.div()

    tên hàm: div()
    định nghĩa:
    PHP Code:
    #include <stdlib.h>
    div_t divint numeratorint denominator ); 
    trả về phần nguyên và phần dư của một phép chia

    PHP Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int main(void)
    {
        
    int x 17;
            
    int y 4;
        
    div_t result;

            
    result div(x,y);

        
    printf("Phan nguyen: %d || Phan du: %d ",result.quot,result.rem);
        return 
    0;

    None!

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể gửi bài trả lời
  • Bạn không thể gửi các đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn