Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Các hàm clrscr, gotoxy, textcolor, textBKcolor, ... trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Mặc định Các hàm clrscr, gotoxy, textcolor, textBKcolor, ... trong lập trình C#

  Buổi chiều nay ngồi giải mấy bài toán của các bạn đưa lên diễn đàn, mới học được chút C# mọn, và nghĩ đến việc viết mấy Hàm như: clrscr, gotoxy, textcolor, textBKcolor, ... nghịch chơi trên Console của C#.

  Nói thật, làm xong chỉnh đi, chỉnh lại. Bây giờ cảm thấy thoả mãn lắm rồi. Up lên chia sẻ cho bà con nè.

  Để sử dụng được, các bạn phải thêm một Class vào Project của mình, sau đó copy đoạn code sau vào đó, rồi lưu lại với file có tên là ConsoleExt.cs. Lần sau sử dụng chỉ cần add cái class này vào Project Solution của mình thôi. (Hướng dẫn sử dụng và demo xem ở dưới nhé)

  Visual C# Code:
  1. //This is Class file
  2. //Save as ConsoleExt.cs
  3.  
  4. using System;
  5. using System.Runtime.InteropServices;
  6.  
  7. namespace Dr.LearnCSharp.DrConsole
  8. {
  9.     public class ConsoleExt
  10.     {
  11.         private const int STD_OUTPUT_HANDLE = -11;
  12.         private const byte EMPTY = 32;
  13.  
  14.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  15.         struct COORD
  16.         {
  17.             public short x;
  18.             public short y;
  19.         }
  20.  
  21.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  22.         struct SMALL_RECT
  23.         {
  24.             public short Left;
  25.             public short Top;
  26.             public short Right;
  27.             public short Bottom;
  28.         }
  29.  
  30.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  31.         struct CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO
  32.         {
  33.             public COORD dwSize;
  34.             public COORD dwCursorPosition;
  35.             public int wAttributes;
  36.             public SMALL_RECT srWindow;
  37.             public COORD dwMaximumWindowSize;
  38.         }
  39.  
  40.         [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetStdHandle", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  41.         private static extern int GetStdHandle(int nStdHandle);
  42.  
  43.         [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "FillConsoleOutputCharacter", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  44.         private static extern int FillConsoleOutputCharacter(int hConsoleOutput, byte cCharacter, int nLength, COORD dwWriteCoord, ref int lpNumberOfCharsWritten);
  45.  
  46.         [DllImport("kernel32.dll")]
  47.         private static extern int FillConsoleOutputAttribute(int hConsoleOutput, int wAttribute, int nLength, COORD dwWriteCoord, ref int lpNumberOfAttrsWritten);
  48.  
  49.         [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "GetConsoleScreenBufferInfo", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  50.         private static extern int GetConsoleScreenBufferInfo(int hConsoleOutput, ref CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO lpConsoleScreenBufferInfo);
  51.  
  52.         [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "SetConsoleCursorPosition", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  53.         private static extern int SetConsoleCursorPosition(int hConsoleOutput, COORD dwCursorPosition);
  54.  
  55.         [DllImport("kernel32.dll", EntryPoint = "SetConsoleTextAttribute", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  56.         private static extern bool SetConsoleTextAttribute(int hConsoleOutput, int Attributes);
  57.  
  58.         public enum Foreground
  59.         {
  60.             Blue = 0x00000001,
  61.             Green = 0x00000002,
  62.             Red = 0x00000004,
  63.             Intensity = 0x00000008
  64.         }
  65.  
  66.         public enum Background
  67.         {
  68.             Blue = 0x00000010,
  69.             Green = 0x00000020,
  70.             Red = 0x00000040,
  71.             Intensity = 0x00000080
  72.         }
  73.  
  74.         private int hConsoleHandle;
  75.         private int OriginalColors;
  76.         private CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO ConsoleInfo;
  77.  
  78.         public ConsoleExt()
  79.         {
  80.             hConsoleHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  81.             ConsoleInfo = new CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO();
  82.             GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleHandle, ref ConsoleInfo);
  83.             OriginalColors = ConsoleInfo.wAttributes;
  84.         }
  85.  
  86.         public void ClearScreen() // Clear the Console window
  87.         {
  88.             int hWrittenChars = 0;
  89.             CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO strConsoleInfo = new CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO();
  90.             COORD Home;
  91.             Home.x = Home.y = 0;
  92.             GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleHandle, ref strConsoleInfo);
  93.             FillConsoleOutputCharacter(hConsoleHandle, EMPTY, strConsoleInfo.dwSize.x * strConsoleInfo.dwSize.y, Home, ref hWrittenChars);
  94.             FillConsoleOutputAttribute(hConsoleHandle, 0, strConsoleInfo.dwSize.x * strConsoleInfo.dwSize.y, Home, ref hWrittenChars);
  95.             SetConsoleCursorPosition(hConsoleHandle, Home);
  96.         }
  97.         public void gotoxy(short col, short row) // Moves the cursor to the given position in the current console window
  98.         {
  99.             COORD Home;
  100.             Home.x=col;
  101.             Home.y=row;
  102.             SetConsoleCursorPosition(hConsoleHandle, Home);
  103.         }
  104.  
  105.         public void TextColor(int color) // Set the text color
  106.         {
  107.             SetConsoleTextAttribute(hConsoleHandle, color);
  108.         }
  109.  
  110.         public void ResetColor() // Reset the text color back to normal
  111.         {
  112.             SetConsoleTextAttribute(hConsoleHandle, OriginalColors);
  113.         }
  114.  
  115.     }
  116. }

  Còn đây là cách sử dụng. Bạn chỉ cần copy nó vào file Project của mình và dịch nó rồi quan sát cách sử dụng nhé:
  Khi sử dụng nhớ phải cho dòng sau đây vào nhé:
  using Dr.LearnCSharp.DrConsole;

  Demo
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using Dr.LearnCSharp.DrConsole;
  3. namespace Dr.LearnCSharp.TestConsoIO
  4. {
  5.     class Program
  6.     {
  7.         static void Main(string[] args)
  8.         {
  9.             ConsoleExt MyConOI = new ConsoleExt();
  10.             Console.WriteLine("THIS TEXT IS ORIGINAL COLOR");
  11.             MyConOI.TextColor((int)ConsoleExt.Foreground.Red +
  12.                               (int)ConsoleExt.Foreground.Intensity);
  13.             Console.WriteLine("THIS TEXT IS RED");
  14.             MyConOI.TextColor((int)ConsoleExt.Foreground.Red +
  15.                               (int)ConsoleExt.Foreground.Blue + (int)ConsoleExt.Foreground.Intensity);
  16.             Console.WriteLine("NOW THE TEXT PINK");
  17.             MyConOI.TextColor((int)ConsoleExt.Foreground.Blue +
  18.                               (int)ConsoleExt.Foreground.Intensity +
  19.                               (int)ConsoleExt.Background.Green +
  20.                               (int)ConsoleExt.Background.Intensity);
  21.             Console.WriteLine("NOW THE TEXT IS BLUE AND BACKGROUND OF IT IS GREEN");
  22.             Console.WriteLine("Hit Enter to Clear");
  23.             Console.ReadLine();  // Wait for user input
  24.             MyConOI.ResetColor(); // Reset the text color back to normal
  25.             MyConOI.ClearScreen(); // Clear the screen
  26.             MyConOI.gotoxy(3, 3); // move the cursor to (3,3)
  27.             Console.WriteLine("THE CONSOLE WAS CLEARED");
  28.             Console.WriteLine("Hit Enter to Terminate");
  29.             Console.ReadLine();  // Wait for user input
  30.         }
  31.     }
  32. }

  Dùng thử đi, đảm bảo tuyệt vời lắm đó, và chỉ duy nhất ở diễn đàn cộng đồng C Việt có thôi. (Đoán thế)
  Có điều cái này nó không dịch qua MSIL đâu nhá. Không biết làm bằng MSIL thì phải làm cách nào? Ai biết tham gia góp vui nhé!
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  - Thứ nhất, cậu đang dùng dao mổ trâu để giết gà. Tất cả các method trên có thể viết lại trong khoảng 10 dòng.

  - Thứ hai, các method phải là static. Cậu để ý trong .net, nó có khi nào Console myCon = new Console() hay ko ?

  - Thứ ba,
  Có điều cái này nó không dịch qua MSIL đâu nhá. Không biết làm bằng MSIL thì phải làm cách nào?
  nghĩa là sao ?
  - Thứ tư, ...

  Thôi ko nhận xét nữa, mất công cậu lại bảo thử viết một cái xem nào =_="
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Thế Dr mới bảo là học được có chút C# mọn. Đâu có dám mùa rùi qua mắt thợ chứ? Cũng chả rõ là method phải là static nữa, đành phải học dần dần. Quen ở C++ rồi mà.

  Cậu chạy thử đi, nếu có thể mười dòng, 20 dòng mà cậu viết được cái này thì nhiều người quan tâm lắm đó. Không phải nói chơi hay nói nhảm nhí gì đâu? Dr nói thật đó, cũng có thể là Dr không thích nhận xét xuông.

  Xem code đi, nó không có dịch qua MSIL mà. Cậu học C# lâu hơn tớ, hỏi thế này tớ biết nói sao đây?
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Thế Dr mới bảo là học được có chút C# mọn. Đâu có dám mùa rùi qua mắt thợ chứ? Cũng chả rõ là method phải là static nữa, đành phải học dần dần. Quen ở C++ rồi mà.
  Thiệt tình ko biết nên tin ko, newbie C# mà import dll ầm ầm vậy à =)) ... Method đâu phải lúc nào cũng static đâu :-?

  Nè, tui chỉ biết code vậy à :

  Visual C# Code:
  1. /*********************************************************************
  2.     File    :   ConsoleExt.cs
  3.     Date    :   23/1/2008   21:16
  4. ----------------------------------------------------------------------
  5. *   Name    :   Nguyen Hung Cuong
  6. *   Class   :   TH2005
  7. *   MSSV   :   0512085
  8. *   Mail    :   nhc.hcmuns@gmail.com
  9. ----------------------------------------------------------------------
  10.      Purpose : 
  11. **********************************************************************/
  12. using System;
  13. using System.Drawing;
  14.  
  15. namespace Utilities
  16. {
  17.     public static class ConsoleExt
  18.     {
  19.         public static void ClearScreen()
  20.         {
  21.             Console.Clear();
  22.         }
  23.  
  24.         public static void GoToXY(int x, int y)
  25.         {
  26.             // not check for valid value yet
  27.             Console.CursorTop = x;
  28.             Console.CursorLeft = y;
  29.         }
  30.  
  31.         public static void SetTextColor(ConsoleColor c)
  32.         {
  33.             Console.ForegroundColor = c;
  34.         }
  35.  
  36.         public static void ResetTextColor()
  37.         {
  38.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
  39.         }
  40.     }
  41. }

  Mọi người đừng cười nhé :">. Tui đang áp dụng mẫu Adapter trong design pattern đó =)) =)) =))
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nhc1987 : 23-01-2008 lúc 08:54 PM.
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Ờ nhỉ? Ngắn gọn thật đó, cảm ơn nhc1987 nhé. Chiều nay ngồi học C#, tìm hoài không ra mấy cái này. Đành ngồi viết cho rồi, vì nghĩ đằng nào sau cũng có lúc dùng.

  nhc1987 cho một bản demo đầy đủ đi, Dr thử sao nó lỗi hoài, không dùng được cái class đó của nhc1987. trừ khi sử dụng Console.Methods thì mới được, nhưng nó toàn bị trôi hàm Console.Readline(); Nhỉ?

  Mới học cái vụ C# này, kể ra mà nói nó dễ cũng dễ thật, nhưng mà không biết vẫn thấy khó. nhc1987 và sunflower học C# lâu rồi có thể viết các hướng dẫn cơ bản lên để các thành viên tham khảo, như vậy cũng là để giúp cho diễn đàn C# phát triển mạnh lên nữa.
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Mặc định Các hàm clrscr, gotoxy, textcolor, textBKcolor, ... trong lập trình C#

  Để test, thêm vào một số phương thức (cho nó đồng bộ):

  Visual C# Code:
  1. /*********************************************************************
  2.     File    :   ConsoleExt.cs
  3.     Date    :   23/1/2008   21:16
  4. ----------------------------------------------------------------------
  5. *   Name    :   Nguyen Hung Cuong
  6. *   Class   :   TH2005
  7. *   MSSV    :   0512085
  8. *   Mail    :   nhc.hcmuns@gmail.com
  9. ----------------------------------------------------------------------
  10.     Purpose :  
  11. **********************************************************************/
  12. using System;
  13. using System.Drawing;
  14.  
  15. namespace RunningGame
  16. {
  17.     public class ConsoleExt
  18.     {
  19.         public static void ClearScreen()
  20.         {
  21.             Console.Clear();
  22.         }
  23.  
  24.         public static void GoToXY(int x, int y)
  25.         {
  26.             // not check for valid value yet
  27.             Console.CursorTop = x;
  28.             Console.CursorLeft = y;
  29.         }
  30.  
  31.         public static void SetTextColor(ConsoleColor c)
  32.         {
  33.             Console.ForegroundColor = c;
  34.         }
  35.  
  36.         public static void ResetTextColor()
  37.         {
  38.             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
  39.         }
  40.  
  41.         public static void Out(String str)
  42.         {
  43.             Console.Write(str);
  44.         }
  45.  
  46.         public static void OutLine(String str)
  47.         {
  48.             Console.WriteLine(str);
  49.         }
  50.  
  51.         public static Char Getch()
  52.         {
  53.             return Console.ReadKey(true).KeyChar;
  54.         }
  55.     }
  56. }

  Demo :

  Visual C# Code:
  1.             ConsoleExt.SetTextColor(ConsoleColor.Cyan);
  2.             ConsoleExt.OutLine("THIS TEXT IS CYAN ...");
  3.             ConsoleExt.SetTextColor(ConsoleColor.Green);
  4.             ConsoleExt.OutLine("THIS TEXT IS GREEN ...");
  5.             ConsoleExt.OutLine("Hit any key to Clear");
  6.             ConsoleExt.Getch();
  7.             ConsoleExt.ClearScreen();
  8.             ConsoleExt.ResetTextColor();
  9.             ConsoleExt.GoToXY(3, 3); // move the cursor to (3,3)
  10.             ConsoleExt.OutLine("THE CONSOLE WAS CLEARED");
  11.             ConsoleExt.OutLine("Press any key to continue ...");
  12.             ConsoleExt.Getch();

  Theo quan niệm của nhc thì nhc chỉ viết những gì trong sách ít nói, ít nhấn mạnh hoặc ko nói, còn những cái cơ bản thì đã có ebooks. Nói viết tutorial chứ thực chất cũng chỉ là dịch ra mà thôi.

  P/s: ko biết Dr chạy ko đc chức năng nào ?
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Uhm, chạy ổn rồi. nhc1987 đã vất vả với người mới học như Dr đó. Có điều sao cái VS2005 của Dr nó cứ báo:
  The type or namespace name 'Drawing' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?)
  Tức là cái Namspace 'Drawing' không tồn tại ở namespace 'System'? Bỏ đi thì nó chạy được rất OK? Không hiểu là nhc1987 sử dụng cái namespace làm gì?

  Còn một điều nữa là: Nếu Dr viết thêm hàm: SetBackgrounColor bằng sử dụng Console.Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Color;

  Thì khi clear Screen nó vẫn không thể clear được cái BackgrounColor đã set. Mặc dù Dr đã thêm vào hàm ClearScreen lệnh: Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;

  nhc1987 có ý kiến gì về cái sự việc này không? và phải làm thế nào nhỉ? Đã gọi là Clear Screen thì phải sạch hết chứ nhỉ?
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  113

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Dreaminess Xem bài viết
  Uhm, chạy ổn rồi. nhc1987 đã vất vả với người mới học như Dr đó. Có điều sao cái VS2005 của Dr nó cứ báo:


  Tức là cái Namspace 'Drawing' không tồn tại ở namespace 'System'? Bỏ đi thì nó chạy được rất OK? Không hiểu là nhc1987 sử dụng cái namespace làm gì?
  Hì hì... Chạy trong console mà sử dụng được cái System.Drawing mới lạ! Bỏ cái đó đi....

  Còn cái background (Console.BackgroundColor) chỉ là background cho dòng text thôi vì bản thân cái console đã đen sì và chỉ đen sì

  Gác Kiếm

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sunflower Xem bài viết
  Hì hì... Chạy trong console mà sử dụng được cái System.Drawing mới lạ! Bỏ cái đó đi....

  Còn cái background (Console.BackgroundColor) chỉ là background cho dòng text thôi vì bản thân cái console đã đen sì và chỉ đen sì
  Uhm, thì Dr mới học mà. Ai mà cũng chịu học và hỏi như mình chắc khá nhanh lắm đây. Nhào vô học và hỏi đi nào?

  Thử đi, Ví dụ cho background là Green thì khi clear() nó lại xanh đét cả màn hình. Tuy nhiên là Dr đã làm được rồi, vẫn là thêm cái dòng lệnh Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; vào hàm clearscreen() nhưng mà cho nó set trước khi clear().

  Hơn nữa là cái text ban đầu của Console không phải là màu trắng, cứ để ý mà xem? Sợ là người dùng tùy chọn cái đó, thì nó không thể trở về ban đầu được? Làm thế nào để nó trở về màu như ban đầu? Mấy cái hàm mà Dr viết ở trên hoàn toàn có thể thoải mái tùy chọn, nó vẫn trở về màu ban đầu của màn hình Console.
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  113

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Dreaminess Xem bài viết
  Hơn nữa là cái text ban đầu của Console không phải là màu trắng, cứ để ý mà xem? Sợ là người dùng tùy chọn cái đó, thì nó không thể trở về ban đầu được? Làm thế nào để nó trở về màu như ban đầu? Mấy cái hàm mà Dr viết ở trên hoàn toàn có thể thoải mái tùy chọn, nó vẫn trở về màu ban đầu của màn hình Console.
  Code:
  Console.ResetColor(); //có sắn trong C#
  Còn nữa: cái GotoXY thì xài sẵn cái trong C# lun đi
  Code:
  Console.SetCursorPosition(int left, int top);

  Gác Kiếm

Các đề tài tương tự

 1. Các hàm gotoxy, textcolor trong Visual C++ 6.0?
  Gửi bởi rukawa1184 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-11-2012, 10:28 AM
 2. Không dùng được hàm getchar(),clrscr(),textcolor()
  Gửi bởi vovanminhtl trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 06-06-2012, 12:33 AM
 3. Cách dùng textcolor, clrscr.... trong devC
  Gửi bởi hungmaster trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-11-2010, 10:24 AM
 4. textcolor, gotoxy trong Dev C
  Gửi bởi ddtan90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-10-2010, 06:11 PM
 5. cho hỏi về hàm gotoxy và textcolor
  Gửi bởi nasural trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-03-2010, 12:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn