Mình tìm được kênh youtube rất hay, chia sẻ các tutorial cũng như project về openCV rất chi tiết chia sẻ cho anh em đang nghiên cứu về OpenCV.