Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Hàm xử lý ngày giờ (Date & Time) trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Hàm xử lý ngày giờ (Date & Time) trong lập trình C

  Các hàm xử lý ngày giờ (Date & Time) trong lập trình C
  Chi tiết source code ở các bài viết sau nhé!
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 1. asctime()

  tên hàm: asctime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  char *asctime( const struct tm *ptr ); 
  convert cấu trúc 'ptr'(pointer to time struct) thành chuỗi thời gian có dạng
  Code:
  day month date hours:minutes:seconds year
  ví dụ:
  Code:
  Mon Jun 26 12:03:53 2000
  ví dụ
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  int main(void)
  {
      
  time_t rawtime;
      
  struct tm *timeinfo;

      
  time(&rawtime);
      
  timeinfo localtime(&rawtime);
      
  printf("The current date/time is: %s",asctime(timeinfo));

          return 
  0;

  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 2. clock()

  tên hàm: clock()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <ctime>
  clock_t clockvoid ); 
  trả về số tick đồng hồ kể từ khi bắt đầu chương trình

  ví dụ
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  void wait(int sec)
  {
      
  clock_t endwait;
      
  endwait clock() + sec CLOCKS_PER_SEC;
          while(
  clock() < endwait) {}
  }
  int main(void)
  {
          
  int cnt 0;

      
  printf("I'm sleeping for 5 seconds...\n");
      for(; 
  cnt 5cnt++) {
          
  printf("%d\n",cnt);
                  
  wait(1);
      }
          
  printf("Wake up NOW !");
      
          return 
  0;

  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 3. ctime()

  tên hàm: ctime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  char *ctime( const time_t *time ); 
  lấy thời gian dưới dạng
  PHP Code:
   day month date hours:minutes:seconds year 
  tương đương với asctime(localtime(&timeptr))

  ví dụ
  PHP Code:

  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  int main(void)
  {
      
  time_t rawtime;

      
  time(&rawtime);

          
  printf("Time now is: %s",ctime(&rawtime));
      
          return 
  0;

  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 4. difftime()

  tên hàm: difftime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  double difftimetime_t time2time_t time1 ); 
  Trả về số giây so sánh bằng giây
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 5. gmtime()

  tên hàm: gmtime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  struct tm *gmtime( const time_t *time ); 
  trả về pointer tới GMT

  ví dụ lấy giờ Hà Nội GMT +7 [ICT]

  PHP Code:

  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  #define ICT (+7)

  int main(void)
  {
      
  struct tm *gmt;
      
  time_t raw;

      
  time(&raw);
      
  gmt gmtime(&raw);

          
  printf("GMT +7:00 | %2d:%2d ",(gmt->tm_hour+ICT)%24,gmt->tm_min);
      return 
  0;

  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 6. localtime()

  tên hàm: localtime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  struct tm *localtime( const time_t *time ); 
  trả về local time

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  int main(void)
  {
      
  time_t rawtime;
      
  struct tm *local;

      
  time(&rawtime);
      
  local localtime(&rawtime);

      
  printf("Local time: %s",asctime(local));

      return 
  0;

  None!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 7. mktime()

  tên hàm: mktime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  time_t mktimestruct tm *time ); 
  trả về calendar time tương ứng với localtime, nếu thất bại thì trả về -1

  ví dụ: kiểm tra xem ngày 17 tháng 1 năm 1987 là thứ mấy

  PHP Code:

  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  int main(void)
  {
      
  time_t rawtime;
      
  struct tm *info;
      
  char  *weekday[] = { "Sunday""Monday",
                               
  "Tuesday""Wednesday",
                               
  "Thursday""Friday""Saturday"};


      
  time(&rawtime);
      
  info localtime(&rawtime);
      
  info->tm_year 1987 1900;
      
  info->tm_mon 1;
      
  info->tm_mday 17;

          
  mktime(info);

          
  printf("That weekday is %s"weekday[info->tm_wday]);

      return 
  0;

  None!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 8. strftime()

  tên hàm: strftime()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  size_t strftimechar *strsize_t maxsize, const char *fmtstruct tm *time ); 
  convert time format từ time sang str với kiểu format 'fmt' và buffer size 'maxsize'

  ví dụ lấy thời gian hiện tại
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <time.h>

  int main(void)
  {
      
  time_t rawtime;
      
  struct tm *now;
      
  char buffer[80];   

      
  time(&rawtime);
      
  now localtime(&rawtime);
      
  strftime(buffer,80,"time now is %I:%M %p",now);
      
  puts(buffer);
      
      return 
  0;

  None!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định 9. time()

  tên hàm: time()
  định nghĩa:
  PHP Code:
  #include <time.h>
  time_t timetime_t *time ); 
  lấy calendar thời gian hiện tại (thời điểm từ 01-Jan-1970)
  nếu thất bại trả về -1
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Date\Time | Ngày tháng trong Database
  Gửi bởi mouseovervnn trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-07-2012, 10:22 AM
 2. ADO.NET Insert Datetime: Conversion failed when converting date and/or time from character string
  Gửi bởi hao100 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-03-2011, 12:13 AM
 3. Date time????
  Gửi bởi khacnam19895 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 22-03-2009, 04:20 PM
 4. Dùng time kết hợp date/time/year để auto...
  Gửi bởi luboquanvu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 33
  Bài viết cuối: 13-12-2008, 10:58 PM
 5. -=]VC6[=- SmallUltilities : Draw analog clock, date and time, notice, and bonus!!!
  Gửi bởi xwaystyle trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-11-2008, 11:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn