À, thằng này ko quan trọng nên protect bằng CodeViel thôi.

Đang code một thằng protector dởm để tự xài luôn Hàng hiếm