Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 27 kết quả

Đề tài: hỏi C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  Mặc định hỏi C#

  Chào các bạn, mình đang học kỹ thuật lập trình bằng C# và có 4 bài muốn hỏi và muốn các bạn hướng dẫn cho. 4 bài này rất dễ thôi, nếu viết trên C hoặc pascal thì có lẽ chỉ khoảng 1 phút là xong 1 bài .Nhưng đây lại là C#, một loại lập trình hoàn toàn mới so với mình. Vì thế mong các bạn hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ cho mình.
  Bài 1: Viết chương trình nhập một số từ bàn phím và kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.
  Bài 2: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số, sắp xếp dãy số này tăng dần
  Bài 3: Viết chương trình giải phương trình bậc 2.
  Bài 4: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 1 dãy số.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  113

  Tớ chỉ viết mấy cái hàm thôi phần còn lại cậu tự lo. Giải thuật chưa hay lắm nên coi rồi dùng cách khác.

  PHP Code:
      class Method
      
  {
          public 
  bool IsPrime(double p)
          {
              
  bool isPrime true;
              for (
  int i 2Math.Sqrt(p); i++)
              {
                  if (
  == 0)
                  {
                      
  isPrime false;
                      break;
                  }
              }
              return 
  isPrime;
          }

          
  //xin lỗi cho kết quả ra 1 chuổi string luôn để in ra màn hình:D
          //Tớ xài thuật toán bublsort (nổi bọt) nếu thích thì kiếm thuật toán khác thay thế:D
          
  public int[] SortInc(int[] arr)
          {
              
  int temp;
              
  int[] arrResult=arr;
              
  int lenth=arrResult.Length;
              for (
  int i 0lenth-1i++)
              {
                  for (
  int j lenth 1ij--)
                  {
                      if (
  arrResult[j] < arrResult[1])
                      {
                          
  temp arrResult[1];
                          
  arrResult[1] = arrResult[j];
                          
  arrResult[j] = temp;
                      }
                  }
              }
              return 
  arrResult;
          }

          
  //Giải phương trình bậc 2
          
  public void QuadraticEquation(float afloat bfloat c)
          {
              
  float delta c//dùng các toán tử này thì chươgn trình chạy nhanh hơn dùng hàm mũ
              
  if (delta 0)
              {
                  
  Console.WriteLine("phuong trinh vo nghiem");
              }
              else if (
  delta == 0)
              {
                  
  Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem kep: x1=x2= {0}", (-b) / a);
              }
              else
              {
                  
  Console.WriteLine("phuong trinh co 2 nghiem phan biet x1={0} va x2={1}", (-del) / (a), (-delta) / (a));
              }
          }

          
  //có cái hàm sắp xếp ở trên tội cha gì không xài :D
          
  public int MaxValue(int[] arr)
          {
              
  int[] arrResult SortInc(arr);
              return 
  arrResult[arrResult.Length];
          }
      } 

  Gác Kiếm

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Sắp xếp thì đơn giản:

  Code:
  int[] mang = { 43, 54, 32, 0, 2 };
  Array.Sort(mang);

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  thanks các bác nhiều
  còn đây là bài giải phương trình bậc nhất mình tự làm và xem thêm bài phương trình bậc 2 của bạn sunflower
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  
  namespace BT2
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        float a,b;
        Console.Write("He so thu nhat a=");
        Console.ReadLine();
        Console.Write("He so thu hai b=");
        Console.ReadLine();
        if (a == 0)
        {
          if (b == 0)
            Console.Write("Phuong trinh co vo so nghiem");
          else
            Console.Write("Phuong trinh vo nghiem");
        }
        else
          float x=(-b)/a;
          Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem duy nhat x={0}",x);
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
  Đây là chương trình nó chạy chưa đúng, các bạn hướng dẫn mình sửa lại cho đúng với. Thanks các bạn nhiều nhiều.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  
  namespace giaiphuongtrinhbac2
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        public int a,b,c;
        Console.Write("a=");
        Console.Write("b=");
        Console.Write("c=");
        float d = b * b - 4 * a * c;
        if (d < 0)
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        else if (d == 0)
          Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep x1=x2={0}", (-b) / (2 * a));
        else
          Console.WriteLine("Phuong trinh co hai nghiem phan biet x1={0} va x2={1}",(-b-d)/(2*a),(-b+d)/(2*a));
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
  Đây là bài giải phương trình bậc 2, bài của bạn sunflower còn thiếu hàm sqrt() nữa kìa.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định hỏi C#

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  
  namespace Giai_phuong_trinh_bac_2
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        XL_HAM_BAC_2 f = new XL_HAM_BAC_2();
        f = XL_HAM_BAC_2.Nhap_ham_so();
        f.Giai_phuong_trinh();
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
  namespace Giai_phuong_trinh_bac_2
  {
    class XL_HAM_BAC_2
    {
      Double a_cuc_bo;
      Double b_cuc_bo;
      Double c_cuc_bo;
      public Double a
      {
        get
        { return a_cuc_bo; }
        set
        { a_cuc_bo = value; }
      }
      public Double b
      {
        get
        { return b_cuc_bo; }
        set
        { b_cuc_bo = value; }
      }
      public Double c
      {
        get
        { return c_cuc_bo; }
        set
        { c_cuc_bo = value; }
      }
      public static XL_HAM_BAC_2 Nhap_ham_so()
      {
        XL_HAM_BAC_2 hs = new XL_HAM_BAC_2();
        do
        {
          Console.Write("Nhap he so a: ");
          hs.a = Double.Parse(Console.ReadLine());
        } while (hs.a == 0);
        Console.Write("Nhap he so b: ");
        hs.b = Double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap he so c: ");
        hs.c = Double.Parse(Console.ReadLine());
        return hs;
      }
      public String Xuat_ham_so()
      {
        String kq = "";
        kq = this.a + "x^2 ";
        if (this.b < 0) kq += this.b + "x ";
        else kq += "+ " + this.b + "x ";
        if (this.c < 0) kq += this.c;
        else kq += "+ " + this.c;
        return kq;
      }
      public void Giai_phuong_trinh()
      {
        Double d = b * b - 4 * a * c;
        if (d < 0)
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        else
          if (d == 0)
            Console.Write("Phuong trinh co nghiem kep: {0}", (-b) / (2 * a));
          else
            Console.WriteLine("Phuong trinh co hai nghiem phan biet x1={0} va x2={1}", (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a), (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a));
      }
    }
  }
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Đề nghị để code vào tag [code]. Lần sau sẽ xóa mà ko báo trước. nhc1987.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nhc1987 : 04-02-2008 lúc 04:16 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  
  namespace sapxep
  {
    class sapxeptangdan
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        int[]a=new int[100];
        //a[0] = 7;
        //a[1] = 3;
        //a[2] = 8;
        //a[3] = 4;
        //a[4] = 1;
        int i, n;
        Console.Write("So phan tu:");
        string chuoi = Console.ReadLine();
        n = Int32.Parse(chuoi);
        for (i = 0; i < n; i++)
        { 
          Console.Write("a[{0}]=", i); 
          Console.ReadLine(); 
        }
        //Array.Sort(a);
        Console.WriteLine("Day da sap xep la:");
        for (i = 0; i < n; i++)
        {
          Console.Write("{0} ", a[i]); 
          
        }
        Console.ReadKey(true);
      }
    }
  }
  các bác xem hộ bài này mình làm sai chỗ nào mà nó chạy sai thế ? Bài này nguyên mẫu là sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhưng mình mới làm phần nhập số và in số ra màn hình kô thôi mà nó đã chạy sai rồi, mình mò mãi mà chả biết nó sai ở đâu cả.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nobita611 : 09-02-2008 lúc 05:42 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  28

  Bạn ơi, chỗ Console.Readline() bạn quên chưa nhập kìa:
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
  Console.Write("a[{0}]=", i);
  Console.ReadLine();
  }
  Chỉ cần sửa lại một chút là ổn thôi :
  a[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  mình chưa hiểu rõ lắm, chi tiết hơn đc kô bạn, mình chậm lắm.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Dòng này

  PHP Code:
  Console.ReadLine(); 
  nó trả về một chuỗi nhưng bạn ko store chuỗi user input thì lấy gì mà xài

  Do đó, phải là thế này

  PHP Code:
  String input Console.ReadLine();     // lưu giữ chuỗi 
  a[i] = Convert.ToInt32(input);          // parse sang kiểu int 
  Đơn giản vậy thôi
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn