Trang 3 trên tổng số 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Từ 21 tới 27 trên tổng số 27 kết quả

Đề tài: Tìm ƯCLN & BCNN của số tự nhiên

 1. #21
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Nơi ở
  chỗ kín
  Bài viết
  446

  Mặc định Tìm ƯCLN & BCNN của số tự nhiên

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mrrrthengoc Xem bài viết
  bai hoan chinh ne!!!!!!!!!!

  #include<iostream>
  #include<conio>
  #define max(a,b) (a>b?a:b)
  void main ()
  {
  int a,b,n,m,ucln,ucnn;
  -
  std::cout<<"nhap vao a ";
  std::cin>>a;
  std::cout<<"nhap vao b ";
  std::cin>>b;

  n=a;
  m=b;

  while(n!=m)
  {
  if(n>m)
  n-=m;
  else
  m-=n;
  }
  ucln=n;

  if(n>1)
  bcnn=ucln*max(a,b);
  else
  bcnn=a*b;

  std::cout<<"ucln cua a va b la "<<ucln<<std::endl;
  std::cout<<"bcnn cua a va b la "<<bcnn<<std::endl;
  getch();

  }
  chả thấy cool đâu, thấy mỗi fool thôi, đề bảo tìm n số cơ mà.

 2. #22
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  21

  Tớ mới code xong,mọi người check nhá:
  *> Ý tưởng: Để tìm UCLN của 1 dãy ta tìm UCLN của 2 số.
  *> Giả sử cần tìm UCLN của dãy gồm: a1,a2,a3,a4,a....an
  Ta tìm trunggian=UCLN(a1,a2) sau đó tìm tiếp trunggian=UCLN(trunggian,a3)....Cuối cùng thu được UCLN của cả dãy.
  OK từ ý tưởng trên t code như sau:(Mọi người test thử)
  PHP Code:
  /*
   * UCLN.cpp
   *
   *  Created on: Feb 11, 2011
   *      Author: khangphamngoc
   */
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void nhap(int *a,int n){
      
  int i;
      for(
  i=1;i<=n;i++)
      {
          
  cout<<"\nMoi ban nhap phan tu thu "<<i<<":";
          
  cin>>a[i];
      }
  }
  int UCLN(int a,int b){
      if(
  b==0)return a;
      return 
  UCLN(b,a%b);
  }
  int UCLN_Day(int *a,int n){
      if(
  n==1)return a[1];
      
  int tg=UCLN(a[1],a[2]);
      for(
  int i=3;i<=n;i++){
          
  tg=UCLN(tg,a[i]);
      }
      return 
  tg;
  }
  int main(){
      
  int *a,n;
      
  cout<<"\nMoi ban nhap so phan tu cua day:";
      
  cin>>n;
      
  a=new int[n+1];
      
  nhap(a,n);
      
  cout<<"\nUCLN cua day tim duoc la:"<<UCLN_Day(a,n);
      return 
  0;

  Good luck!

 3. #23
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  82

  Các bác dùng đệ quy có lẽ hơi khó hiểu cho bạn này. Tớ đề xuất một thuật toán khác nhá.
  Code:
  int USC(int a, int b)
  {
  while(a!=b)
  if(a>b) a-=b;
  else b-=a;
  return a;
  }
  Thuật toán như thế này:
  Input: 2 số a, b nguyên dương
  Output: USCLN của a, b
  Method:
  B1: Nếu a==b thì USCLN là a, kết thúc. Nếu a!=b thì B2
  B2: Nếu a>b thì a=a-b, B1
  Nếu a<b thì b=b-a, B1

 4. #24
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  54

  Thấy mọi người làm vui quá G cũng góp thêm phần code của mình.

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.  
  4. int UCLN(int a, int b){
  5.     int max = a;
  6.     int min = b;
  7.     /*
  8.         Cách này thì không cần biến temp;
  9.         max = (a > b)? a : b;
  10.         min = (a < b)? a : b;
  11.     */
  12.     int temp;
  13.     if(max < min){
  14.         temp = max;
  15.         max = min;
  16.         min = temp;
  17.     }
  18.  
  19.     int remainder;
  20.     do{
  21.         remainder = max%min;
  22.         max = min;
  23.         min = remainder;
  24.     }
  25.     while(remainder != 0);
  26.     return max;
  27. }
  28.  
  29. int main(){
  30.     printf("%d", UCLN(287, 91));
  31.     return 0;
  32. }

  G sử dụng giải thuật Euclid. Nó cũng giống như các giải thuật của các bạn nhưng nó sử dụng phép chia để rút ngắn cách tính toán.

  Ví dụ: 287 và 91

  Khi tính toán ta sẽ lấy số lớn nhất chia cho số nhỏ nhất:
  287 = 91*3 + 14
  Sau khi chia ta thấy 287 % 91 có dư là 14. Ta sẽ lấy 91 & 14 tìm xem nó có Ước chung nào khác không.
  91 = 14*6 + 7
  Ta lại tiếp tục tìm UCLN của 14 & 7 (vì còn số dư là 7):
  14 = 7*2
  Bài toán không còn số dư nữa. Ta sẽ được 7 là UCLN của 91 & 287.

  Giải thuật Euclid: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%B...%BA%ADt_Euclid

  Lấy số Max chia cho số Min. Nếu không có dư thì Min chính là UCLN.

  Nếu có dư thì gán Max = Min, Min = số dư và tiếp tục tìm UCLN(Max, Min) (Quay lại bước 1)
  Khi bạn nào hiểu rồi. Chúng ta có thể biến bài toán mình ngắn hơn bằng Đệ Quy:

  C++ Code:
  1. int UCLN(int a, int b){
  2.     int max = (a > b)? a : b;
  3.     int min = (a < b)? a : b;
  4.     int remainder = max%min;
  5.     return (remainder == 0)? min : UCLN(min, remainder);
  6. }
  7.  
  8. int main(){
  9.     printf("%d", UCLN(287, 91));
  10.     return 0;
  11. }

  Khi tìm UCLN của dãy số ví dụ:

  287, 91, 14, 3,...

  Cách làm:

  Tìm UCLN(287, 91) = 7.

  Sau đó, ta lấy tìm UCLN(7, 14) = 7.

  Tiếp UCLN (7, 3) = 1,...
  (Lưu ý UCLN bằng 1 thì break là được rồi.)

 5. #25
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi º┴¶† HACK †¶┴º Xem bài viết
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  int ucln(int a,int b)
  {
  	if(b=0) return a;
  		return ucln(b,a%b);
  }
  main()
  {
   int a[10],i,n,uc,bc;
  	printf("n= ");scanf("%d",&n);
  	for(i=0;i<n;i++){
  		printf("a[%d]= ",i);scanf("%d",&a[i]);
  	}
  	uc=ucln(a[0],a[1]);
  	
  	for(i=2;i<n;i++) uc=ucln(uc,a[i]);
  	printf("UCLN = %d",uc);
   getch();
  }
  cái dòng đỏ là cái gì thế trời :|, kô hiểu 1 cái gì cả (lần đầu tui cũng mới thấy "b=0" , sửa lại chỗ đó thế này là ok nè
  Code:
  int ucln(int a,int b)
  {
  	if(a == b) 
  		return b;
  	if (a > b)
  		return ucln (a - b, b);
  	return ucln(a, b - a);
  }
  , mới "lon ton" vào C++ nên viết thử = C++ thử cho quen
  Code:
  #include<iostream>
  
  using std::cout;
  using std::cin;
  
  int ucln(int a,int b)
  {
  	if(a == b) 
  		return b;
  	if (a > b)
  		return ucln (a - b, b);
  	return ucln(a, b - a);
  }
  void main()
  {
  	int a[10],i,n,uc,bc;
  	cout << "n= ";
  	cin >> n;
  	for(i=0;i<n;i++){
  		cout << "Nhap so thu "<<i+1<<":";
  		cin >> a[i];
  	}
  	uc=ucln(a[0],a[1]);
  	
  	for(i=2;i<n;i++) {
  		uc=ucln(uc,a[i]);
  	}
  	cout << "UCLN = "<<uc<<"";
  }
  ăn nhiều wa' coi chừng béo ú đấy nhé
  Neu doan client cua to la
  cout << UCLN(8, 0);
  sao no lai khong chay nhi cac ban.

 6. #26
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Nơi ở
  C:\Windows
  Bài viết
  2

  Mặc định Tìm ƯCLN & BCNN của số tự nhiên

  Sao mình làm thế này
  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  void nhap(int a[],int n);
  void xuat(int a[],int n);
  int ucln(int a,int b);
  void ucd(int a[],int &n);
  void main()
  {
  	int a[10],n,i,j,uc;
  	//int x,k;
  	printf("nhap n:");
  	scanf("%d",&n);
  	printf("\nNHap mang duong\n");
  	nhap(a,n);
  
  	/*uc = ucln(a[0],a[1]);
    for (i = 2; i < n; i++)
  	if (uc == 1) break;
  	else uc = ucln(uc,a[i]);
  	printf("\nucln cua cac pt duong trong mang la %d",uc); */
  
  	ucd(a,n); printf("\nucln cua cac pt duong trong mang la "); xuat(a,n);
  
  	getch();
  }
  
  void nhap(int a[],int n)
  {
  	int i;
  	for (i=0;i<n;i++)
  	{
  		printf("\npt[%d]:",i);
  		scanf("%d",&a[i]);
  	}
  }
  void xuat(int a[],int n)
  {
  	int i;
  	for (i=0;i<n;i++)
  		printf("%3d",a[i]);
  }
  
  int ucln(int a,int b)
  {
  	
  	do
  	{
  		if(a>b)a=a-b;
  		else b=b-a;
  	}
  	while(a!=b);
  	return a;
  }
  void ucd(int a[],int &n)
  {
  	int i,j; 
  	do
  	{
  		for(i=0,j=-1;i<n-1;i+=2)
  		{
  			j++;
  			a[j]=ucln(a[i],a[i+1]);
  		}
  		if((n%2)!=0)
  		{
  			a[j+1]=a[n-1];
  			n=(n+1)/2;
  		}
  		else n=n/2;
  	}
  	while(n!=1);
  
  }
  ...khi dãy có hơn 4 ptu (n>4) thì tim ucln không ra. Mấy bạn xem giúp nhe!!

 7. #27
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  2

  TKs. thaut toan nay hay

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Tìm UCLN và BCNN của n số nguyên dương.
  Gửi bởi conrongchautien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 24-05-2011, 01:27 PM
 2. Kỹ thuật C++ Tính BCNN rồi tìm UCLN như thế nào???
  Gửi bởi BlackDiam0nd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 21-12-2010, 08:05 AM
 3. Bài tập C++ cách sử dụng hàm in ra các số tự nhiên chẵn trong n số tự nhiên đầu tiên
  Gửi bởi tictic trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-04-2010, 01:17 PM
 4. Sửa giúp code Tìm BCNN của dãy số
  Gửi bởi mori trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-03-2009, 12:24 AM
 5. Tìm BCNN bằng đệ quy ?
  Gửi bởi tun_tun trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 21-04-2008, 12:10 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn