Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Bị lỗi Debug Assertion failed nếu nhập quá 15 kí tự khi sử dụng thành phần kiểu string trong struct

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  32

  Post Bị lỗi Debug Assertion failed nếu nhập quá 15 kí tự khi sử dụng thành phần kiểu string trong struct

  Mình làm 1 bài tập đọc 1 struct từ file nhị phân rồi xuất ra file văn bản. Nhưng khi nhập thành phần kiểu string (tên sách, tên tác giả) mà quá 15 kí tự thì bị lỗi Debug assertion failed

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		loi.JPG
Lần xem:	5
Size:		26.3 KB
ID:		8807


  nếu nhập không quá 15 kí tự thì không bị lỗi

  Đây là input bị lỗi:

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		input.JPG
Lần xem:	34
Size:		4.9 KB
ID:		8808

  Mình đã thử sau khi ghi xuống file nhị phân và đọc ra màn hình để xem nội dung file thì nó ntn

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		out.JPG
Lần xem:	34
Size:		6.1 KB
ID:		8809

  Nhập ít hơn 16 kí tự thì vẫn in ra đầy đủ
  Đây là code của mình (code này là đọc và ghi ra file):
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include "Ham.h"
  4. #include <string>
  5. using namespace std;
  6.  
  7. int taoinput(char* fname, SACH bk)
  8. {
  9.     ofstream iFile;
  10.     iFile.open(fname,ios::binary);
  11.     if(iFile.good() == false)
  12.         return 0;
  13.  
  14.     cout<<"Nhap thong tin sach\n";
  15.     cout<<"Ma sach: ";          cin>>bk.mso;    cin.get();
  16.     cout<<"Ten sach: ";         getline(cin,bk.ten);
  17.     cout<<"Ten tac gia: ";      getline(cin,bk.tentg);
  18.     cout<<"Thang xuat ban: ";   cin>>bk.thangxb;
  19.     cout<<"Nam xuat ban: ";     cin>>bk.namxb;
  20.     cout<<"Gia tien: ";         cin>>bk.gia;
  21.  
  22.     iFile.write((char*)&bk,sizeof(bk));
  23.     iFile.close();
  24.     return 1;
  25. }
  26.  
  27. int xuatravb(char* finp, char* fout)    //doc du lieu tu file nhi phan finp
  28. {                                       //roi ghi ra file van ban fout
  29.     SACH bk;
  30.     ifstream iFile;
  31.     ofstream oFile;
  32.     iFile.open(finp,ios::in | ios::binary); //mo file de doc du lieu tu no
  33.     oFile.open(fout,ios::out);      //mo file nay de ghi du lieu ra
  34.  
  35.     if( (iFile.good() == 0) || (oFile.good() == 0))
  36.         return 0;
  37.  
  38.     iFile.read((char*)&bk,sizeof(bk));
  39.     oFile<<bk.mso<<endl;
  40.     //==================viet hoa ten sach======================
  41.     for(int i=0; i<(int)bk.ten.size(); i++)
  42.         bk.ten[i] = toupper(bk.ten[i]);
  43.     oFile<<bk.ten<<endl;
  44.     //==================viet hoa chu dau ten tac gia===========
  45.     for(int i=0, flag = 1; i<(int)bk.tentg.size(); i++)
  46.     {
  47.         if(bk.tentg[i] != ' ' && flag == 1)
  48.         {
  49.             bk.tentg[i] = toupper(bk.tentg[i]);
  50.             flag = 0;
  51.         }
  52.         else if(bk.tentg[i] == ' ')
  53.             flag=1;
  54.     }
  55.     oFile<<bk.tentg<<endl;
  56.     //=========================================================
  57.  
  58.     oFile<<bk.thangxb<<endl;
  59.     oFile<<bk.namxb<<endl;
  60.     oFile<<bk.gia;
  61.     iFile.close();
  62.     oFile.close();
  63.     return 1;
  64. }

  Đây là Struct mình khai báo trong file .h:

  C++ Code:
  1. #ifndef _baitap
  2. #define _baitap
  3.  
  4. #include <iostream>
  5. #include <string>
  6.  
  7. struct SACH
  8. {
  9.     int mso;
  10.     std::string ten;
  11.     std::string tentg;
  12.     int thangxb;
  13.     int namxb;
  14.     double gia;
  15. };
  16. int taoinput(char*, SACH);      //tao file input de test
  17. int xuatravb(char*, char*);     //lay du lieu tu file de xu ly
  18. #endif

  Hàm main thì gọi như vầy:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include "Ham.h"
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     SACH book;
  8.     taoinput("test.bin",book);
  9.     xuatravb("test.bin","output.bin");
  10.     return 1;
  11. }

  Xin mọi người giúp đỡ mình cách khắc phục, xin cảm ơn!!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  554

  Hình gì bé tí thế kia @@

  Cái 2 chỗ đọc và ghi này sao lại char*

  iFile.read((char*)&bk,sizeof(bk));
  iFile.write((char*)&bk,sizeof(bk));

  SACH* chứ

  Sửa lại coi chạy đúng không?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi clchicken : 14-03-2012 lúc 10:44 AM.
  Um Mani Padme Hum...!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  32

  Hình thì mình attach vào thôi, bấm vào cũng hiện to lên mà, để về nhà sửa lại cho lớn thêm, đang ở trường máy k vào photobucket dc

  mình đã sữa như bạn nói rồi nhưng báo lỗi

  Error 1 error C2664: 'std::basic_ostream<_Elem,_Traits>::write' : cannot convert parameter 1 from 'SACH *' to 'const char *' d:\bin\bin\bai06\ham.cpp 23
  Error 2 error C2664: 'std::basic_istream<_Elem,_Traits>::read' : cannot convert parameter 1 from 'SACH *' to 'char *' d:\bin\bin\bai06\ham.cpp 38

  cái tham số này phải là địa chỉ của 1 kí tự hoặc là con trỏ tới kiểu char mà bạn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi 5fox : 14-03-2012 lúc 11:10 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  My Home
  Bài viết
  772

  std::string chỉ là một mảng động các ký tự. Bạn write vào file theo kiểu write(&bk, sizeof(bk)) thì chỉ write cái địa chỉ con trỏ của biến 2 biến std::string đó chứ không write cái nội dung vùng nhớ con trỏ trỏ tới.
  Trong cùng một chương trình nếu vùng nhớ đó chưa bị hủy thì nó còn trỏ chính xác. Chứ chương trình khác thì chết luôn.

  Bạn nên khai báo kiểu

  Code:
  char ten[50];
  char tentg[30];
  thì sẽ write file được kiểu đó. Nếu không bạn sẽ phải tách từng biến ra mà write vào file

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  554

  Ặc, xin lỗi mình nhầm
  Um Mani Padme Hum...!!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  32

  Mặc định Bị lỗi Debug Assertion failed nếu nhập quá 15 kí tự khi sử dụng thành phần kiểu string trong struct

  @namdq2k: cám ơn bạn, mình sẽ thử
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Lỗi DEBUG ASSERTION FAILED khi cấp phát động
  Gửi bởi oracle95 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 04-01-2014, 04:07 PM
 2. Tìm đường đi của matrix, báo lỗi debug assertion failed?
  Gửi bởi nguyendinhhao trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-05-2013, 09:57 AM
 3. xảy ra lỗi debug assertion failed khi push_back con trỏ đối tượng vào vector?
  Gửi bởi pe_bi19 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-04-2012, 06:10 PM
 4. Lỗi: debug assertion failed xử lý thế nào?
  Gửi bởi Athrun trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-12-2011, 06:04 PM
 5. Lỗi DEBUG ASSERTION FAILED! trong VS 2005 sửa thế nào?
  Gửi bởi thanhtt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-08-2011, 06:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn