Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Load dữ liệu cho hai dropdownlist trong ASP.NET?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  17

  Thumbs down Load dữ liệu cho hai dropdownlist trong ASP.NET?

  Ví dụ như mình có dropdownlist 1 và dropdownlist 2. Mình muốn khi chọn ddl này thì ddl kia load dữ liệu tương ứng. Mình đã load dữ liệu lên rồi. Ở dropdownlist 1 mình cho nó autoPostBack. Ở dropdownlist 2, ngoài load dữ liệu lên, mình viết thêm ddlNoiDen.DataSourceID = String.Empty; để nó không bị lỗi có DataSourceID và DataSource nhưng vẫn không ra. Mọi người giúp mình với!!!!!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Design:

  Visual C# Code:
  1.     Tháng :
  2.     <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True">
  3.         <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
  4.         <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
  5.         <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
  6.         <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
  7.         <asp:ListItem>5</asp:ListItem>
  8.         <asp:ListItem>6</asp:ListItem>
  9.         <asp:ListItem>7</asp:ListItem>
  10.         <asp:ListItem>8</asp:ListItem>
  11.         <asp:ListItem>9</asp:ListItem>
  12.         <asp:ListItem>10</asp:ListItem>
  13.         <asp:ListItem>11</asp:ListItem>
  14.         <asp:ListItem>12</asp:ListItem>
  15.     </asp:DropDownList>
  16.     <br />
  17.     Ngày:
  18.     <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server">
  19.     </asp:DropDownList>

  Code:

  Visual C# Code:
  1. int iMonth = Convert.ToInt32(this.DropDownList1.SelectedValue.ToString());
  2.         if ((iMonth == 1) || (iMonth == 3) || (iMonth == 5) || (iMonth == 7) || (iMonth == 8) || (iMonth == 10) || (iMonth == 12))
  3.         {
  4.             this.DropDownList2.DataSource = null;
  5.             for (int i = 1; i <= 31; i++)
  6.             {
  7.                 this.DropDownList2.Items.Add(i.ToString());
  8.             }
  9.         }
  10.         else if (iMonth == 2)
  11.         {
  12.             this.DropDownList2.DataSource = null;
  13.             for (int i = 1; i <= 28; i++)
  14.             {
  15.                 this.DropDownList2.Items.Add(i.ToString());
  16.             }
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.             this.DropDownList2.DataSource = null;
  21.             for (int i = 1; i <= 30; i++)
  22.             {
  23.                 this.DropDownList2.Items.Add(i.ToString());
  24.             }
  25.         }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi brianbui2009 Xem bài viết
  Design:
  Chào bạn. Bạn cho mình hỏi với cái mô hình, ngày, tháng thì sử dụng như thế này. Nếu mình có 1 cơ sở dữ liệu khác, 1 cái là thành phố, 1 cái là phường thì mình sẽ làm như thế nào. Vì theo mình không thể làm code "If-else" như kiểu đó được.
  Cảm ơn bạn trước luôn.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Bạn tạo tables:
  Table 1 gồm: [ID] - [Tên TP/Tỉnh]
  Table 2 gồm: [ID] - [Tên Quận/Huyện] - [IDTinhTP]
  Table 3 gồm: [ID] - [Tên Phường/Xã] - [IDQuanHuyen]
  ....

  Ví dụ: TP.HCM có ID = 1 thì quận I có [IDTinhTP] = 1. Và ID của Quận I = 1 thì phường 1 có [IDQuanHuyen] = 1.

  Mình không biết cách giải thích của mình có giúp bạn dễ hiểu không. Nếu bạn vẫn thấy chưa hiểu thì nói mình, mình sẽ up lên cái database demo cho bạn xem.
  Thân!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  3

  Đúng rồi bạn, CSDL của mình giống như của bạn nói vậy áh. Nhưng cho mình hỏi là làm sao để load lên được áh.
  Hôm bữa mình có làm nhưng khi chọn Tp.Hồ Chí Minh thì nó load lên toàn bộ quận của CSDL luôn - kể cả các quận huyện ở Hà Nội.
  Bạn có thể cho mình xinh đoạn code được không.
  Many Thanks

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Mặc định Load dữ liệu cho hai dropdownlist trong ASP.NET?

  Cái này không cần viết code, chỉ dùng tools cũng được đó bạn.
  Mình copy thử cho bạn. Chỉ cần 2 cái dropdownlist và 2 cái SqlDataSource:

  Visual C# Code:
  1. <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True"
  2.             DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="TinhThanh" DataValueField="ID">
  3.         </asp:DropDownList>
  4.         <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
  5.             ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:TempConnectionString %>"
  6.             SelectCommand="SELECT * FROM [TinhThanh]"></asp:SqlDataSource>
  7.         <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server"
  8.             ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:TempConnectionString %>"
  9.             SelectCommand="SELECT * FROM [QuanHuyen] WHERE ([IDTinhThanh] = @IDTinhThanh)">
  10.             <SelectParameters>
  11.                 <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="IDTinhThanh"
  12.                     PropertyName="SelectedValue" Type="Int32" />
  13.             </SelectParameters>
  14.         </asp:SqlDataSource>
  15.         <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server"
  16.             DataSourceID="SqlDataSource2" DataTextField="QuanHuyen" DataValueField="ID">
  17.         </asp:DropDownList>
  Còn bạn thích dùng code thì cũng tương tự.
  Thân!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  3

  Cảm ơn bạn về bài viết, mình sẽ thử.
  Còn gà mờ lắm nên mong được các bạn hướng dẫn nhiều.
  Many thanks

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi brianbui2009 Xem bài viết
  Design:

  Visual C# Code:
  1.     Tháng :
  2.     <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True">
  3.         <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
  4.         <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
  5.         <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
  6.         <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
  7.         <asp:ListItem>5</asp:ListItem>
  8.         <asp:ListItem>6</asp:ListItem>
  9.         <asp:ListItem>7</asp:ListItem>
  10.         <asp:ListItem>8</asp:ListItem>
  11.         <asp:ListItem>9</asp:ListItem>
  12.         <asp:ListItem>10</asp:ListItem>
  13.         <asp:ListItem>11</asp:ListItem>
  14.         <asp:ListItem>12</asp:ListItem>
  15.     </asp:DropDownList>
  16.     <br />
  17.     Ngày:
  18.     <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server">
  19.     </asp:DropDownList>

  Code:

  Visual C# Code:
  1. int iMonth = Convert.ToInt32(this.DropDownList1.SelectedValue.ToString());
  2.         if ((iMonth == 1) || (iMonth == 3) || (iMonth == 5) || (iMonth == 7) || (iMonth == 8) || (iMonth == 10) || (iMonth == 12))
  3.         {
  4.             this.DropDownList2.DataSource = null;
  5.             for (int i = 1; i <= 31; i++)
  6.             {
  7.                 this.DropDownList2.Items.Add(i.ToString());
  8.             }
  9.         }
  10.         else if (iMonth == 2)
  11.         {
  12.             this.DropDownList2.DataSource = null;
  13.             for (int i = 1; i <= 28; i++)
  14.             {
  15.                 this.DropDownList2.Items.Add(i.ToString());
  16.             }
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.             this.DropDownList2.DataSource = null;
  21.             for (int i = 1; i <= 30; i++)
  22.             {
  23.                 this.DropDownList2.Items.Add(i.ToString());
  24.             }
  25.         }
  sao em làm vẫn k ra có cần thêm thư viện gì không anh?đây là hình ảnh.chọn tháng 2 mà nó không sổ ra ngày.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định Ý mình

  Bạn thử làm cách GetSelectedID hoặc GetSelectedName ở droplist thành phố bắt sự kiện index change rồi khi lấy ID xuống ta dùng câu SELECT...WHERE ID = .... rồi dùng nó đổ dữ liệu xuống droplist phường,xã. Thử xem nhé chúc bạn thành công.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Cách load dropdownlist theo dropdownlist khác
  Gửi bởi hoangyrain trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-08-2013, 06:07 PM
 2. ADO.NET [Winform C#] Combobox kiểu Dropdownlist không load được
  Gửi bởi anhht1005 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-01-2013, 10:32 PM
 3. Cách hiển thị dữ liệu của label lên dropdownlist đã có sẵn dữ liệu load từ database?
  Gửi bởi laodaika trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 23-06-2012, 11:00 AM
 4. Load Menu Đa Cấp vào Dropdownlist
  Gửi bởi daovthinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-07-2011, 08:39 AM
 5. Load dữ liệu từ Gridview theo dropdownlist.
  Gửi bởi skullrapper trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 13-06-2011, 01:16 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn