Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ | Cách đổi chuỗi sang số và ngược lại !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Lập trình C++ | Cách đổi chuỗi sang số và ngược lại !

  Chúng ta sẽ sử dụng 2 thằng ostringstream và istringstream và thao tác rất đơn giản như sau :
  Convert chuỗi sang số :
  convert.h
  PHP Code:
  #include <iostream>
   #include <sstream>
   #include <string>
   #include <stdexcept>
   
   
  class BadConversion : public std::runtime_error {
   public:
     
  BadConversion(const std::strings)
       : 
  std::runtime_error(s)
       { }
   };
   
   
  inline std::string stringify(double x)
   {
     
  std::ostringstream o;
     if (!(
  << x))
       throw 
  BadConversion("stringify(double)");
     return 
  o.str();
   } 
  Trong ví dụ trên hàm stringify của chúng ta nhận 1 đối là x và định nghĩa toán tử xuất <<. Câu lệnh if sẽ bảo đảm rằng sự chuyển đổi thành công.
  Thằng o.str() trả về 1 chuỗi sẽ chứa bất cứ cái gì trong stream được nhập vào, trong trường hợp này là chuỗi của giá trị x.
  Driver example:
  PHP Code:
  #include "convert.h"
   
   
  void myCode()
   {
     
  double x = ...;
     ...
     
  std::string s "the value is " stringify(x);
     ...
   } 
  Convert số sang chuỗi :
  Cũng tương tự như trên nhưng lúc này ta sẽ dùng istringstream
  PHP Code:
  #include <iostream>
   #include <sstream>
   #include <string>
   #include <stdexcept>
   
   
  class BadConversion : public std::runtime_error {
   public:
     
  BadConversion(const std::strings)
       : 
  std::runtime_error(s)
       { }
   };
   
   
  inline double convertToDouble(const std::strings)
   {
     
  std::istringstream i(s);
     
  double x;
     if (!(
  >> x))
       throw 
  BadConversion("convertToDouble(\"" "\")");
     return 
  x;
   } 
  Driver example :
  PHP Code:
   #include "convert.h"
   
   
  void myCode()
   {
     
  std::string s = ...a string representation of a number...;
     ...
     
  double x convertToDouble(s);
     ...
   } 
  Nếu kĩ hơn và để tăng performance ta có thể thêm thắt 1 chút muối tiêu vào như sau :
  PHP Code:
  inline double convertToDouble(const std::strings,
                                 
  bool failIfLeftoverChars true)
   {
     
  std::istringstream i(s);
     
  double x;
     
  char c;
     if (!(
  >> x) || (failIfLeftoverChars && i.get(c)))
       throw 
  BadConversion("convertToDouble(\"" "\")");
     return 
  x;
   } 
  Thằng bool failIfLeftoverChars sẽ kiểm tra xem có còn kí tự nào sót lại trên bộ đếm hay không.
  Thân !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Nhưng code ở trên vẫn còn hạn chế vì chỉ sử dụng được với 1 kiểu dữ liệu nhất định, vậy làm sao ta có thể dùng được với mọi kiểu dữ liễu. Template sẽ là giải pháp :
  PHP Code:
  #include <iostream>
   #include <sstream>
   #include <string>
   #include <typeinfo>
   #include <stdexcept>
   
   
  class BadConversion : public std::runtime_error {
   public:
     
  BadConversion(const std::strings)
       : 
  std::runtime_error(s)
       { }
   };
   
   
  template<typename T>
   
  inline std::string stringify(const Tx)
   {
     
  std::ostringstream o;
     if (!(
  << x))
       throw 
  BadConversion(std::string("stringify(")
                           + 
  typeid(x).name() + ")");
     return 
  o.str();
   } 
  Driver example :
  PHP Code:
  #include "convert.h"
   
   
  void myCode()
   {
     
  Foo x;
     ...
     
  std::string s "this is a Foo: " stringify(x);
     ...
   } 
  Tượng tự với kênh nhập vào cin, ta viết lại hàm convert như sau:
  PHP Code:
   template<typename T>
   
  inline void convert(const std::stringsTx,
                       
  bool failIfLeftoverChars true)
   {
     
  std::istringstream i(s);
     
  char c;
     if (!(
  >> x) || (failIfLeftoverChars && i.get(c)))
       throw 
  BadConversion(s);
   } 
  Driver example
  PHP Code:
  #include "convert.h"
   
   
  void myCode()
   {
     
  std::string s = ...a string representation of a Foo...;
     ...
     
  Foo x;
     
  convert(sx);
     ...
     ...
  code that uses x...
   } 
  Và nếu chúng ta muốn có kiểu trả về để làm gì đó thì ta cũng viết lại 1 cách đơn giản như sau :
  PHP Code:
  template<typename T>
   
  inline T convertTo(const std::strings,
                      
  bool failIfLeftoverChars true)
   {
     
  T x;
     
  convert(sxfailIfLeftoverChars);
     return 
  x;
   } 
  Driver example :
  PHP Code:
  #include "convert.h"
   
   
  void myCode()
   {
     
  std::string a = ...string representation of an int...;
     
  std::string b = ...string representation of an int...;
     ...
     if (
  convertTo<int>(a) < convertTo<int>(b))
       ...;
   } 

Các đề tài tương tự

 1. làm sao chuyển chuổi tiền tệ sang chuỗi số
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 14-01-2012, 07:48 PM
 2. Chuyển chuỗi tiếng việt sang chuỗi số và ngược lại
  Gửi bởi saonam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 18-06-2011, 07:28 AM
 3. Bài tập C++ cho chuỗi s. Đổi chuối s sang chữ thường, ký tự đầu của mỗi từ sang chữ in
  Gửi bởi quan_pc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 14-04-2011, 08:19 PM
 4. Gấp Gấp nè:Đổi từ kiểu kí tự sang kiểu chuỗi
  Gửi bởi khoadangnguyen trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-12-2007, 08:37 PM
 5. Lập trình C++ | Đổi từ số sang chuỗi | Đổi từ chuỗi sang số
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 06-06-2007, 08:23 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn