Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C

  Mình thấy đây cũng là 1 vấn đề khá thú vị trong đồ hoạ C . Mình chỉ mô phỏng được giải thuật sắp xếp chọn trực tiếp thôi ^^ . Code mình dài và dở . Các bạn nắm sơ ý tưởng chạy thử . Bạn nào mô phỏng được những cái khác thì post lên nghen . Thanks .

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<math.h>
  #include<dos.h>
  #include<process.h>
  #include<alloc.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<graphics.h>
  
  #define max 10
  #define X 50
  #define Y 50
  #define HTREN 50
  #define HDUOI 100
  #define XSO 20
  #define YSO 70
  typedef struct diem
  		  {
  		  int x,y,cs;
  		  };
  
  void khoitaodh(void)
  {
   int gd,gm;
   gd=gm=0;
   initgraph(&gd,&gm,"C:\\BORLANDC\\BGI");
  }
  
  void khoitaomang(diem d[])
  {
   int k=X;
   randomize();
   for(int i=0;i<10;i++)
   {
   d[i].x=k;
   d[i].y=Y;
   d[i].cs=random(99);
   k+=50;
   }
  }
  
  char *saoluumuitenxuong(void)
  {
   int n;
   line(10,10,10,30);
   line(5,20,10,30);
   line(15,20,10,30);
  
   n=imagesize(5,10,15,30);
   char *p;
   p=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   getimage(5,10,15,30,p);
   putimage(5,10,p,XOR_PUT);
   return p;
  }
  
  char *saoluumuitenlen(void)
  {
   int n;
   line(10,10,10,30);
   line(5,20,10,10);
   line(15,20,10,10);
  
   n=imagesize(5,10,15,30);
   char *p;
   p=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   getimage(5,10,15,30,p);
   putimage(5,10,p,XOR_PUT);
   return p;
  }
  
  void mtl_cd(int oldx,int oldy,int x,int y,char *mtl)
  {
   putimage(oldx,oldy,mtl,XOR_PUT);
   putimage(x,y,mtl,COPY_PUT);
  }
  
  void mtx_cd(int oldx,int oldy,int x,int y,char *mtx)
  {
   putimage(oldx,oldy,mtx,XOR_PUT);
   putimage(x,y,mtx,COPY_PUT);
  }
  
  void giaodien(diem d[],char *mtl,char *mtx)
  {
   int i;
   char s[5];
   setcolor(GREEN);
   for(i=0;i<10;i++)
   line(d[i].x,d[i].y,d[i].x,d[i].y+Y);
   outtextxy(X-20,Y-HTREN,"I");
   outtextxy(X-20,Y+HDUOI,"J");
   settextstyle(0,0,2);
   outtextxy(X-50,Y+200,"CHUONG TRINH MINH HOA KT SAP XEP MANG");
   putimage(X+20,Y-HTREN,mtx,COPY_PUT);
   putimage(X+20,Y+HDUOI,mtl,COPY_PUT);
   for(i=0;i<10;i++)
   outtextxy(d[i].x+10,d[i].y+25,itoa(d[i].cs,s,10));
  }
  
  void hoanvi(int &x,int &y)
  {
   int t;
   t=x;
   x=y;
   y=t;
  }
  
  void so_cd(diem d[],int i,int j)
  {
   char *ptren,*pduoi;
   int n,xtren,ytren,xduoi,yduoi,k=5;
   n=imagesize(d[i].x+3,d[i].y+23,d[i].x+45,d[i].y+42);
   ptren=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   pduoi=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   getimage(d[i].x+3,d[i].y+23,d[i].x+45,d[i].y+42,ptren);
   getimage(d[j].x+3,d[j].y+23,d[j].x+45,d[j].y+42,pduoi);
   xtren=d[i].x;
   ytren=d[i].y;
   xduoi=d[j].x;
   yduoi=d[j].y;
   while((xtren!=d[j].x)||(ytren!=d[j].y)||xduoi!=d[i].x||yduoi!=d[i].y)
   {
   putimage(xtren+3,ytren+23,ptren,XOR_PUT);
   putimage(xduoi+3,yduoi+23,pduoi,XOR_PUT);
  
   if(ytren>5&&xtren==d[i].x) ytren-=k;
   else if(xtren<d[j].x) xtren+=k;
   else if(ytren<Y) ytren+=k;
  
   if(yduoi<95&&xduoi==d[j].x) yduoi+=k;
   else if(xduoi>d[i].x) xduoi-=k;
   else if(yduoi>Y) yduoi-=k;
  
   putimage(xtren+3,ytren+23,ptren,COPY_PUT);
   putimage(xduoi+3,yduoi+23,pduoi,COPY_PUT);
   delay(100);
   }
   hoanvi(d[i].cs,d[j].cs);
  }
  void main()
  {
   clrscr();
   diem d[10];
   char *mtl,*mtx;
   int oldx,oldy,i,j;
  
   khoitaodh();
   khoitaomang(d);
   mtl=saoluumuitenlen();
   mtx=saoluumuitenxuong();
   giaodien(d,mtl,mtx);
  
  
   for(i=0;i<9;i++)
   {
    delay(100);
    oldx=d[i].x;
    oldy=d[i].y;
    putimage(oldx+20,oldy+HDUOI,mtl,COPY_PUT);
    for(j=i+1;j<10;j++)
    {
    delay(100);
    mtl_cd(oldx+20,oldy+HDUOI,d[j].x+20,d[j].y+HDUOI,mtl);
    oldx=d[j].x;
    oldy=d[j].y;
    if(d[i].cs>d[j].cs)
    so_cd(d,i,j);
    }
    mtx_cd(d[i].x+20,d[i].y-HTREN,d[i+1].x+20,d[i+1].y-HTREN,mtx);
    putimage(d[9].x+20,d[9].y+HDUOI,mtl,XOR_PUT);
   }
   getch();
   closegraph();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3

  sao mìn không chạy đc nhỉ nó báo
  BGI Error: Graphics not initialized <use 'initgraph'>
  mình mới học c nên còn gà lắm mong bạn chỉ giáo

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Bạn phải vào mục option>linker>librarian> và check vào ô graphics ( hay graph gì đó mình ko nhớ rõ ) thì mới bật chế độ đồ hoạ được. Thân .

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3

  mình cũng chọn graphics nhưng nó không chạy được rồi báo lỗi nhưng mình viết bên trên

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3


 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Mặc định Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C

  Các cậu để ý hàm này của sieuphuong
  C Code:
  1. void khoitaodh(void)
  2. {
  3.  int gd,gm;
  4.  gd=gm=0;
  5.  initgraph(&gd,&gm,"C:\\BORLANDC\\BGI");
  6. }
  - Chỉnh sửa đường dẫn trong hàm trên cho phù hợp với máy của bạn. (Chú ý)
  - Theo đường dẫn Option\Linker\Libraries... Check vào mục Graphics library (đối với BC++)
  Như vậy thì có thể chạy được.
  Không biết ghi gì luôn ...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Nơi ở
  Bà Trưng quê ở Mê Linh
  Bài viết
  29

  very good, very like. Mình vẫn sài được mà. Thanks sieuphuong.
  >"<

Các đề tài tương tự

 1. Giải thuật shaker sort. Giúp mình giải thuật với?
  Gửi bởi nguyenhai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 29-01-2015, 10:53 PM
 2. Giải thuật Giải thuật Chia để trị, hướng đi với giải thuật này thế nào?
  Gửi bởi maivivan13 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-10-2012, 10:22 PM
 3. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 4. Giải thuật xắp xếp Quick sort, biểu diễn bằng hình ảnh giải thuật này?
  Gửi bởi yuklong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:20 AM
 5. Tài liệu về giải thuật mã hóa. Mã hóa file theo giải thuật DES. Ai có giúp mình?
  Gửi bởi daolong83 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 17-07-2009, 11:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn