Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C

  Mình thấy đây cũng là 1 vấn đề khá thú vị trong đồ hoạ C . Mình chỉ mô phỏng được giải thuật sắp xếp chọn trực tiếp thôi ^^ . Code mình dài và dở . Các bạn nắm sơ ý tưởng chạy thử . Bạn nào mô phỏng được những cái khác thì post lên nghen . Thanks .

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<math.h>
  #include<dos.h>
  #include<process.h>
  #include<alloc.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<graphics.h>
  
  #define max 10
  #define X 50
  #define Y 50
  #define HTREN 50
  #define HDUOI 100
  #define XSO 20
  #define YSO 70
  typedef struct diem
  		  {
  		  int x,y,cs;
  		  };
  
  void khoitaodh(void)
  {
   int gd,gm;
   gd=gm=0;
   initgraph(&gd,&gm,"C:\\BORLANDC\\BGI");
  }
  
  void khoitaomang(diem d[])
  {
   int k=X;
   randomize();
   for(int i=0;i<10;i++)
   {
   d[i].x=k;
   d[i].y=Y;
   d[i].cs=random(99);
   k+=50;
   }
  }
  
  char *saoluumuitenxuong(void)
  {
   int n;
   line(10,10,10,30);
   line(5,20,10,30);
   line(15,20,10,30);
  
   n=imagesize(5,10,15,30);
   char *p;
   p=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   getimage(5,10,15,30,p);
   putimage(5,10,p,XOR_PUT);
   return p;
  }
  
  char *saoluumuitenlen(void)
  {
   int n;
   line(10,10,10,30);
   line(5,20,10,10);
   line(15,20,10,10);
  
   n=imagesize(5,10,15,30);
   char *p;
   p=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   getimage(5,10,15,30,p);
   putimage(5,10,p,XOR_PUT);
   return p;
  }
  
  void mtl_cd(int oldx,int oldy,int x,int y,char *mtl)
  {
   putimage(oldx,oldy,mtl,XOR_PUT);
   putimage(x,y,mtl,COPY_PUT);
  }
  
  void mtx_cd(int oldx,int oldy,int x,int y,char *mtx)
  {
   putimage(oldx,oldy,mtx,XOR_PUT);
   putimage(x,y,mtx,COPY_PUT);
  }
  
  void giaodien(diem d[],char *mtl,char *mtx)
  {
   int i;
   char s[5];
   setcolor(GREEN);
   for(i=0;i<10;i++)
   line(d[i].x,d[i].y,d[i].x,d[i].y+Y);
   outtextxy(X-20,Y-HTREN,"I");
   outtextxy(X-20,Y+HDUOI,"J");
   settextstyle(0,0,2);
   outtextxy(X-50,Y+200,"CHUONG TRINH MINH HOA KT SAP XEP MANG");
   putimage(X+20,Y-HTREN,mtx,COPY_PUT);
   putimage(X+20,Y+HDUOI,mtl,COPY_PUT);
   for(i=0;i<10;i++)
   outtextxy(d[i].x+10,d[i].y+25,itoa(d[i].cs,s,10));
  }
  
  void hoanvi(int &x,int &y)
  {
   int t;
   t=x;
   x=y;
   y=t;
  }
  
  void so_cd(diem d[],int i,int j)
  {
   char *ptren,*pduoi;
   int n,xtren,ytren,xduoi,yduoi,k=5;
   n=imagesize(d[i].x+3,d[i].y+23,d[i].x+45,d[i].y+42);
   ptren=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   pduoi=(char*)malloc(sizeof(char)*n);
   getimage(d[i].x+3,d[i].y+23,d[i].x+45,d[i].y+42,ptren);
   getimage(d[j].x+3,d[j].y+23,d[j].x+45,d[j].y+42,pduoi);
   xtren=d[i].x;
   ytren=d[i].y;
   xduoi=d[j].x;
   yduoi=d[j].y;
   while((xtren!=d[j].x)||(ytren!=d[j].y)||xduoi!=d[i].x||yduoi!=d[i].y)
   {
   putimage(xtren+3,ytren+23,ptren,XOR_PUT);
   putimage(xduoi+3,yduoi+23,pduoi,XOR_PUT);
  
   if(ytren>5&&xtren==d[i].x) ytren-=k;
   else if(xtren<d[j].x) xtren+=k;
   else if(ytren<Y) ytren+=k;
  
   if(yduoi<95&&xduoi==d[j].x) yduoi+=k;
   else if(xduoi>d[i].x) xduoi-=k;
   else if(yduoi>Y) yduoi-=k;
  
   putimage(xtren+3,ytren+23,ptren,COPY_PUT);
   putimage(xduoi+3,yduoi+23,pduoi,COPY_PUT);
   delay(100);
   }
   hoanvi(d[i].cs,d[j].cs);
  }
  void main()
  {
   clrscr();
   diem d[10];
   char *mtl,*mtx;
   int oldx,oldy,i,j;
  
   khoitaodh();
   khoitaomang(d);
   mtl=saoluumuitenlen();
   mtx=saoluumuitenxuong();
   giaodien(d,mtl,mtx);
  
  
   for(i=0;i<9;i++)
   {
    delay(100);
    oldx=d[i].x;
    oldy=d[i].y;
    putimage(oldx+20,oldy+HDUOI,mtl,COPY_PUT);
    for(j=i+1;j<10;j++)
    {
    delay(100);
    mtl_cd(oldx+20,oldy+HDUOI,d[j].x+20,d[j].y+HDUOI,mtl);
    oldx=d[j].x;
    oldy=d[j].y;
    if(d[i].cs>d[j].cs)
    so_cd(d,i,j);
    }
    mtx_cd(d[i].x+20,d[i].y-HTREN,d[i+1].x+20,d[i+1].y-HTREN,mtx);
    putimage(d[9].x+20,d[9].y+HDUOI,mtl,XOR_PUT);
   }
   getch();
   closegraph();
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3

  sao mìn không chạy đc nhỉ nó báo
  BGI Error: Graphics not initialized <use 'initgraph'>
  mình mới học c nên còn gà lắm mong bạn chỉ giáo

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Bạn phải vào mục option>linker>librarian> và check vào ô graphics ( hay graph gì đó mình ko nhớ rõ ) thì mới bật chế độ đồ hoạ được. Thân .

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3

  mình cũng chọn graphics nhưng nó không chạy được rồi báo lỗi nhưng mình viết bên trên

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3


 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Mặc định Lập trình C | Mô phỏng giải thuật sắp xếp = C

  Các cậu để ý hàm này của sieuphuong
  C Code:
  1. void khoitaodh(void)
  2. {
  3.  int gd,gm;
  4.  gd=gm=0;
  5.  initgraph(&gd,&gm,"C:\\BORLANDC\\BGI");
  6. }
  - Chỉnh sửa đường dẫn trong hàm trên cho phù hợp với máy của bạn. (Chú ý)
  - Theo đường dẫn Option\Linker\Libraries... Check vào mục Graphics library (đối với BC++)
  Như vậy thì có thể chạy được.
  Không biết ghi gì luôn ...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Nơi ở
  Bà Trưng quê ở Mê Linh
  Bài viết
  29

  very good, very like. Mình vẫn sài được mà. Thanks sieuphuong.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  >"<

Các đề tài tương tự

 1. Giải thuật shaker sort. Giúp mình giải thuật với?
  Gửi bởi nguyenhai trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 29-01-2015, 10:53 PM
 2. Giải thuật Giải thuật Chia để trị, hướng đi với giải thuật này thế nào?
  Gửi bởi maivivan13 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-10-2012, 10:22 PM
 3. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 4. Giải thuật xắp xếp Quick sort, biểu diễn bằng hình ảnh giải thuật này?
  Gửi bởi yuklong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:20 AM
 5. Tài liệu về giải thuật mã hóa. Mã hóa file theo giải thuật DES. Ai có giúp mình?
  Gửi bởi daolong83 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 17-07-2009, 11:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn