Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sử Dụng Dll Trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Talking Sử Dụng Dll Trong lập trình C#

  PHẦN I: TẠO TẬP TIN DLL

  1/ Khởi động VS.NET 2005, chọn menu File>New>Project…
  Project types: Visual C#
  Templates: Class Library
  File Name: MyDLL (bạn có thể tự đặt tên khác)
  Location: <đường dẫn mà bạn muốn>

  2/Lúc này cửa sổ soạn thảo code sẽ hiện ra với các dòng code sau:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4.  
  5. namespace MyDLL
  6. {
  7.     public class Class1
  8.     {
  9.  
  10.     }
  11. }


  Bây giờ, chúng ta sẽ tạo 1 phương thức đơn giản trong Class1:

  Visual C# Code:
  1.         public int AddNumbers(int a, int b)
  2.         {
  3.             return a + b;
  4.         }

  3/Nhấn F6 để Build Solution. Sau đó Save Project lại và đóng Visual Studio. Lúc này, bạn sẽ thấy tập tin MyDLL.dll trong thư mục Bin\Debug của project.

  Tác giả: neverland
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Mặc định SỬ DỤNG TẬP TIN DLL trong lập trình C#

  PHẦN II: SỬ DỤNG TẬP TIN DLL

  Trước khi bắt tay vào làm, bạn chú ý:
  Namespace chúng ta sử dụng: MyDLL
  Class: Class1
  Phương thức: AddNumber(int a,int b)

  1/Mở lại VS.NET, tạo 1 Project kiểu Windows Application.
  2/Chúng ta xây dựng 1 Form đơn giản với chỉ 1 button:
  - Name: btnAddNumbers
  - Text: Add Numbers

  3/Bạn nhắp chọn menu Project>Add Reference…
  Ở cửa sổ Add Reference hiện ra sau đó, bạn chọn tab Browse, ở nơi đây, bạn tìm đến tập tin MyDLL.dll mà bạn vừa tạo ra hồi nãy. Sau đó nhấn OK để add tham chiếu đến nó.
  4/Bây giờ bạn nhấn F7 để chuyển sang vùng soạn thảo code, và thêm tham chiếu đến namespace MyDLL:

  Visual C# Code:
  1. using MyDLL;


  5/Kế đến bạn thụ lý tình huống Click của btnAddNumbers:

  Visual C# Code:
  1.         private void btnAddNumbers_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             //khởi tạo đối tượng cls1
  4.             //là thể hiện của lớp MyDLL.Class1
  5.             //của MyDLL.dll
  6.             Class1 cls1 = new Class1();
  7.             string ketqua = cls1.AddNumbers(20, 15).ToString();
  8.             MessageBox.Show(ketqua, "RESULT");
  9.         }

  Đây là project mẫu của bài này:

  Tác giả: neverland
  Attached Files Attached Files
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn