Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sử Dụng Dll Trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Talking Sử Dụng Dll Trong lập trình C#

  PHẦN I: TẠO TẬP TIN DLL

  1/ Khởi động VS.NET 2005, chọn menu File>New>Project…
  Project types: Visual C#
  Templates: Class Library
  File Name: MyDLL (bạn có thể tự đặt tên khác)
  Location: <đường dẫn mà bạn muốn>

  2/Lúc này cửa sổ soạn thảo code sẽ hiện ra với các dòng code sau:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4.  
  5. namespace MyDLL
  6. {
  7.     public class Class1
  8.     {
  9.  
  10.     }
  11. }


  Bây giờ, chúng ta sẽ tạo 1 phương thức đơn giản trong Class1:

  Visual C# Code:
  1.         public int AddNumbers(int a, int b)
  2.         {
  3.             return a + b;
  4.         }

  3/Nhấn F6 để Build Solution. Sau đó Save Project lại và đóng Visual Studio. Lúc này, bạn sẽ thấy tập tin MyDLL.dll trong thư mục Bin\Debug của project.

  Tác giả: neverland
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCMUNS
  Bài viết
  459

  Mặc định SỬ DỤNG TẬP TIN DLL trong lập trình C#

  PHẦN II: SỬ DỤNG TẬP TIN DLL

  Trước khi bắt tay vào làm, bạn chú ý:
  Namespace chúng ta sử dụng: MyDLL
  Class: Class1
  Phương thức: AddNumber(int a,int b)

  1/Mở lại VS.NET, tạo 1 Project kiểu Windows Application.
  2/Chúng ta xây dựng 1 Form đơn giản với chỉ 1 button:
  - Name: btnAddNumbers
  - Text: Add Numbers

  3/Bạn nhắp chọn menu Project>Add Reference…
  Ở cửa sổ Add Reference hiện ra sau đó, bạn chọn tab Browse, ở nơi đây, bạn tìm đến tập tin MyDLL.dll mà bạn vừa tạo ra hồi nãy. Sau đó nhấn OK để add tham chiếu đến nó.
  4/Bây giờ bạn nhấn F7 để chuyển sang vùng soạn thảo code, và thêm tham chiếu đến namespace MyDLL:

  Visual C# Code:
  1. using MyDLL;


  5/Kế đến bạn thụ lý tình huống Click của btnAddNumbers:

  Visual C# Code:
  1.         private void btnAddNumbers_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             //khởi tạo đối tượng cls1
  4.             //là thể hiện của lớp MyDLL.Class1
  5.             //của MyDLL.dll
  6.             Class1 cls1 = new Class1();
  7.             string ketqua = cls1.AddNumbers(20, 15).ToString();
  8.             MessageBox.Show(ketqua, "RESULT");
  9.         }

  Đây là project mẫu của bài này:

  Tác giả: neverland
  Attached Files Attached Files
  Keep moving forward!

  ... Retired ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn