Dr cũng rất vui mừng khi có những ý kiến tích cực như thế này!

Theo Dr thì: Thay cho việc dịch lại các hướng dẫn đã được đăng ở site đó, chúng ta hãy làm theo chỉ dẫn mà họ đã ghi, sau đó hướng dẫn lại cho mọi người. Như vậy thì kết quả sẽ tăng lên gấp bội, nếu như mọi người đều nhiệt tình chia sẻ. Thế nào?