Chào mọi người,

Mọi người ai có cuốn sách này không share cho mình với "Building Powerful Platforms with Windows CE". Mình tìm mãi mà không thấy. Xin cảm ơn và hậu tạ.