e bị lỗi chỗ này ko biết sao sitemap e thế này:

khi chạy lên:

nếu e bỏ đi từ chỗ có & thì ko bị lỗi j nghĩa là chỉ lấy Cid còn id thì ko thì ko lỗi
em muốn truyền thêm cái id nữa mà ko đc