Yêu cầu : In ra OrderID, Product Name, Quantity, OrderDate từ 3 table :
- Table Product(ProID, ProName)
- Table Orders(OrderID, OrderDate)
- Table OrderDetail(OrderID, ProID, Qantity), OrderID và ProID references from Product và Orders
Ngoài ra còn có 1 nút search theo OrderID.
Em chỉ biết xuất ra từ 1 table, còn multi table thì em ko biết làm, nhờ mọi người chỉ giúp.
Ps : Em đang dùng VS 2k10