Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  47

  Wink File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?

  Bro nào giúp mình File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?Mình ko biết làm thế nào hết, thanks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Vấn đề này có thể là:
  1. Do anh không biết.
  2. Do nó không có.
  3. Do câu hỏi của em chưa cụ thể.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  47

  Ví dụ để làm ajax cho 1 trang web (kiểm tra đăng ký chẳng hạn), mình sẽ tạo ra trang main.aspx để là giao diện, JScript.js để xử lý sự kiện bên phía client và để tạo đối tượng XmlHttpRequest để gửi yêu cầu cũng như nhận dữ liệu từ server gửi về, như vậy trang main.aspx.cs là trang server dùng để xử lý dữ liệu từ main.aspx gửi lên thông qua sự kiện onBlur 1 cái txtUserName chẳng hạn, mình sẽ kiểm tra xem UserName đó có trong cơ sở dữ liệu chưa, và đưa ra thông báo, em nghĩ như vậy đúng ko, và còn lệnh kết nối với cơ sở dữ liệu SQLserver thì làm thế nào??

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  96

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi lenamshenlong Xem bài viết
  Ví dụ để làm ajax cho 1 trang web (kiểm tra đăng ký chẳng hạn), mình sẽ tạo ra trang main.aspx để là giao diện, JScript.js để xử lý sự kiện bên phía client và để tạo đối tượng XmlHttpRequest để gửi yêu cầu cũng như nhận dữ liệu từ server gửi về, như vậy trang main.aspx.cs là trang server dùng để xử lý dữ liệu từ main.aspx gửi lên thông qua sự kiện onBlur 1 cái txtUserName chẳng hạn, mình sẽ kiểm tra xem UserName đó có trong cơ sở dữ liệu chưa, và đưa ra thông báo, em nghĩ như vậy đúng ko, và còn lệnh kết nối với cơ sở dữ liệu SQLserver thì làm thế nào??
  AJAX: ok, chỉ load một phần của trang web.
  Ví dụ: 1 trang hiện tại có 10 user control. Khi nhấn any control trên trang đó, thì anh/em trên trang sẽ đồng loạt được khởi động. Vậy nếu nhu cầu muốn: chỉ load những thằng cần thiết thôi. => AJAX ra đời.
  Ok, trong VS2010(mấy version kia ko dùng...ko biết), trong toolbox kéo máy user control của AJAX rồi nhả ra...rồi vào những thuộc tính của nó bắt sự kiện
  ...
  Còn về phần SQL...LINK_fromCODEPROJECT

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Ajax là gì?
  Bạn hiểu sai định nghĩa về Ajax.
  Ajax không phải là ngôn ngữ lập trình, làm sao nó làm được việc như bạn mô tả?
  Việc kiểm tra username, bạn có thể làm:
  - Kiểm tra bằng code sau khi người dùng gõ 1 từ vào textbox, cho nó vào ajax để chạy nền => người khác không thấy postback.

  Mình thấy bạn có nói đến javascript (Script.js), mình nghĩ không biết có phải bạn hiểu nhầm Javascript là Ajax không. Nếu là vậy thì:
  - Kiểm tra username bằng webservices (trong webservices cũng dùng code C# để kiểm tra dữ liệu), sử dụng javascript để kiểm tra khi người ta type. Bạn có thể tìm đọc về webservices trong 4room.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  47

  Wink File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi brianbui2009 Xem bài viết
  Ajax là gì?
  Bạn hiểu sai định nghĩa về Ajax.
  Ajax không phải là ngôn ngữ lập trình, làm sao nó làm được việc như bạn mô tả?
  Việc kiểm tra username, bạn có thể làm:
  - Kiểm tra bằng code sau khi người dùng gõ 1 từ vào textbox, cho nó vào ajax để chạy nền => người khác không thấy postback.

  Mình thấy bạn có nói đến javascript (Script.js), mình nghĩ không biết có phải bạn hiểu nhầm Javascript là Ajax không. Nếu là vậy thì:
  - Kiểm tra username bằng webservices (trong webservices cũng dùng code C# để kiểm tra dữ liệu), sử dụng javascript để kiểm tra khi người ta type. Bạn có thể tìm đọc về webservices trong 4room.
  Hic. mình có nói ajax là ngôn ngữ đâu, mình chỉ ko biết cách gửi dữ liệu mà ngta type vào, gửi lên server như thế nào, trong các tài liệu thì chỉ url là trang để xử lý, nhưng mình ko biết trong VS2010 thì lấy file gì làm server, mình tạo file AjaxProcess.aspx để làm giao diện, còn AjaxProcess.aspx.cs để làm server, nhưng gửi lên mình nhận thì nó null. ko biết phải làm thế nào, đây là code của mình:
  JScript.js:
  Code:
  function CheckAcc() {
    var str = document.getElementById('txtAccount').value;
    if (isEmpty(str)) {
      alert("Account không được nhập khoảng trắng!");
      document.getElementById('txtAccount').value = '';
    }
    else if (isSpecialChar(str)) {
      alert("Account không được nhập ký tự đặc biệt!");
      document.getElementById('txtAccount').value = '';
    }
    else {
      xmlHttp = GetxmlHttpObject();
      if (xmlHttp = null) {
        alert("Your Brower does not support AJAX!");
        return;
      }
      var url = "AjaxProcess.aspx.cs";
      url = url + "?acc=" + str;
      url = url + "&sid" + Math.random();
      xmlHttp.open("GET", url, true);
      xmlHttp.onreadystatechange = stateChanged();
      xmlHttp.send();
    }
  
  }
  
  function GetxmlHttpObject() {
  //  var xmlHttp = false;
    try {
      xmlHttp = new XMLHttpRequest();
      //Firefox, Opera 8.0+, Safari;
    }
    catch (e) { 
      //Internet Explorer;
      try
      {
        xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
      }
      catch(e)
      {
        xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
    }
    return xmlHttp;
  }
  
  function stateChanged() {
    if (xmlHttp.readyState == 4) {
      if (xmlHttp.status == 200) {
        if (xmlHttp.responseText == "1") {
          document.getElementById("Receive").innerHTML = "Account invalid, choose different";
        }
        else {
          document.getElementById("Receive").innerHTML = "Account is valid";
        }
      }
    }  
  }
  AjaxProcess.aspx:
  Code:
  <head>
  <script type="text/javascript" src="ajaxln.js" language="javascript"></script></head>
  <body>
  <asp:TextBox ID="txtAccount" runat="server" MaxLength="20" ReadOnly="True" AutoPostBack="true" ontextchanged="txtAccount_TextChanged" 
              ></asp:TextBox>
  <asp:Label ID="Receive" runat="server"></asp:Label>
  </body>
  AjaxProcess.aspx.cs:
  Code:
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAccount.Attributes.Add("onblur", "CheckAcc();");
      int a = 0;
      string checkAccount = Request.QueryString["acc"];
      if (checkAccount != null)
      {      
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM T_EMPLOYEE WHERE @account=account_name",conn );
        cmd.Parameters.Add("@account", SqlDbType.NVarChar, 10);
        cmd.Parameters["@account"].Value = checkAccount;
        if (cmd.ExecuteReader().HasRows)
        {
          a = 1;
        }
        else
        {
          a = 0;
        }
  
      }
      Response.Write(a);
  }
  Các Bro xem rồi giúp mình với, thanks so much
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lenamshenlong : 25-05-2011 lúc 11:41 AM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Bạn nghiên cứu về Web service đi. Nó sẽ là web server, trả về kết quả cho bạn.

  Nếu bạn muốn dùng code trong file .aspx.cs thì bạn:
  Visual C# Code:
  1. public static int KiemTraTaiKhoan()
  2. {
  3.         int a = 0;
  4.         string checkAccount = this.txtAccount.Text.Trim();
  5.  
  6.         if (checkAccount != null)
  7.         {            
  8.             SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM T_EMPLOYEE WHERE @account=account_name",conn );
  9.             cmd.Parameters.Add("@account", SqlDbType.NVarChar, 10);
  10.             cmd.Parameters["@account"].Value = checkAccount;
  11.             if (cmd.ExecuteReader().HasRows)
  12.             {
  13.                 a = 1;
  14.             }
  15.             else
  16.             {
  17.                 a = 0;
  18.             }
  19.         }
  20.         return a;
  21. }

  Visual C# Code:
  1. <script language="javascript">
  2. function CheckAcc() {
  3.     var str = document.getElementById('txtAccount').value;
  4.     if (isEmpty(str)) {
  5.         alert("Account không được nhập khoảng trắng!");
  6.         document.getElementById('txtAccount').value = '';
  7.     }
  8.     else if (isSpecialChar(str)) {
  9.         alert("Account không được nhập ký tự đặc biệt!");
  10.         document.getElementById('txtAccount').value = '';
  11.     }
  12.     else {
  13.             if(PageMethods.KiemTraTaiKhoan() == 1) alert("Đúng!");
  14.             else alert("Sai!");
  15.     }
  16. }
  17. </script>
  18. <asp:ScriptManager ID="A1" runat="server" EnablePageMethods="true"></asp:ScriptManager>
  19. <asp:TextBox ID="txtAccount" runat="server" MaxLength="20" ReadOnly="True" AutoPostBack="true" ontextchanged="CheckAcc()" ></asp:TextBox>
  20.  
  21. <asp:Label ID="Receive" runat="server"></asp:Label>
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi brianbui2009 : 25-05-2011 lúc 07:44 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi brianbui2009 Xem bài viết
  Bạn nghiên cứu về Web service đi. Nó sẽ là web server, trả về kết quả cho bạn.

  Nếu bạn muốn dùng code trong file .aspx.cs thì bạn:
  Mình làm theo bạn rồi, nhưng mà đơ như cây cơ, pótay!
  Dù sao cũng thạnks brianbui2009

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Xem thêm về PageMethods trong javascripts!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi brianbui2009 Xem bài viết
  Xem thêm về PageMethods trong javascripts!
  Mình làm có static thì ko có this, có this thì ko có static, éc

Các đề tài tương tự

 1. muốn làm ajax asp.net thì làm như thế nào, tạo những file gì?
  Gửi bởi lenamshenlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 27-10-2014, 05:36 PM
 2. Upload file dùng Ajax mà ko dùng Method Post của Form như thế nào?
  Gửi bởi hieupxd2cntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 14-09-2014, 10:23 PM
 3. Dùng webservice đọc 1 file text trên server
  Gửi bởi khanhduy.8hpm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-06-2012, 03:14 PM
 4. Lưu file vào thư mực trên server có phân quyền người dùng?
  Gửi bởi benkyhon trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 03-06-2010, 02:10 PM
 5. MS SQL Lỗi cách tạo File mdf.mình dùng SQL server 2000?
  Gửi bởi so0_lanhlung trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-04-2010, 08:28 AM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn