Chào các bạn ! mình đang mắc phẩn load menu đa cấp vào Dropmenu .
Database có dạng như sau
:

CateID , ParentID , CateNam .

Mong các bạn giúp đỡ !