Em muốn tìm những ebook sử dụng VC++ để lập trình có liên quan tới các vấn đề sau:
- Lập trình đồ họa sử dụng kết hợp với thư viện OPENGL
- Hướng dẫn cách chạy debug cũng như sử dụng các công cụ để Debug
- Mô tả và sử dụng thư viện STD của C++
Bẳng tiếng Việt hay tiếng Anh gì đều được.
Nếu anh chị nào có kinh nghiệm trong tìm kiếm ebook thì cho em lới khuyên nhé. Em rất thích các ebook tiếng Anh nhưng không biết tìm thế nào.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!