Chương trình của mình viết ở nhà chạy bình thường.
Mình ko đóng gói chương trình, mà đem toàn bộ project copy vào 1 máy khác (máy này có cài SQL Server nhưng ko cài Visual Studio).

Chạy các ứng dụng bình thường nhưng đến 1 form khi điền tất cả vào cho xuất report thì sau khi click 1 button cho xuất report thì bị báo lỗi mà ko lên được form chứa report.