Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Nhập Xuất Tính Điểm Trung Bình (cấu trúc Struct)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  4

  Mặc định Nhập Xuất Tính Điểm Trung Bình (cấu trúc Struct)

  Mình đang bắt đầu học C++ .Cô có cho 1 bài tập .Mà mình giải cứ sai hoài .Bạn nào biết cho mình hỏi nha .Mình viết = Visual C++ 2008
  Đề : Xây dựng cấu trúc chương trình lưu trữ thông tin sinh viên có cấu trúc như sau. Đối tượng học sinh có thuộc tính như sau: Họ và tên lót, tên, lớp, mã số sinh viên. Đối tượng điểm gồm: điểm thi, học kỳ, năm học, mã môn học. Đối tượng môn học gồm: mã môn học, tên môn học. Chức năng dùng để tính điểm trung bình theo học kỳ và theo năm cho từng sinh viên. sắp xếp sinh viên có điểm trung bình từ cao đến thấp


  Mình mới làm tới nhập xuất thôi ,mà không biết sao phần đối tượng môn học bị lỗi xuất ra không giống phần đối tượng điểm ở trên .Bạn nào biết chỉ mình sửa nha .Mình cám ơn các bạn .Mình dùng visual C++ 2008

  Code:
  //
  
  #include "stdafx.h"
  
  
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
  	return 0;
  }
  
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  struct sinhvien{
  	int mssv;
  	char hotenlot[30], ten[20], lop[20];
  };
  typedef sinhvien sv;
  
  struct diem{
  	int mssv, msmh, nam, diemthi, hk;
  };
  typedef diem d;
  struct monhoc{
  	int mssv, msmh;
  	char tenmh[20];
  };
  typedef monhoc mh;
  
  void nhapmangsv(sv a[], int n){
  	cout<<"\n__________________ THONG TIN CAC SINH VIEN _________________";
  	for (int i=0;i<n;i++){
  		cout<<"\nNhap thong tin sv thu "<<i+1<<": \n";
  		cout<<"\nMSSV: ";
  		cin>>a[i].mssv;
  		cout<<"Ho va ten lot: ";
  		cin.ignore();
  		cin.getline(a[i].hotenlot,30);
  		cout<<"Ten: ";
  		cin.getline(a[i].ten,20);
  		cout<<"Lop: ";
  		cin.getline(a[i].lop,20);
  	}
  }
  
  void xuatmangsv(sv a[], int n){
  	cout<<"\n\n\n\n";
  	cout.width(20);
  	cout<<"      __________________ THONG TIN CAC SINH VIEN _________________\n\n";
  	cout.width(10);
  	cout<<"Ma so";
  	cout.width(20);
  	cout<<"Ho ten lot";
  	cout.width(15);
  	cout<<"ten";
  	cout.width(15);
  	cout<<"lop\n";
  	for (int i=0;i<n;i++){
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].mssv;
  		cout.width(20);
  		cout<<a[i].hotenlot;
  		cout.width(15);
  		cout<<a[i].ten;
  		cout.width(15);
  		cout<<a[i].lop<<endl;
  	}
  }
  
  void nhapmangd(d a[], int m, int &k, int mssvtam)
  {
  	cout<<"\n__________________ DOI TUONG DIEM CUA CAC SV _________________\n";
  	for (int i=0;i<m;i++)
  	{
  		a[k].mssv=mssvtam;
  		cout<<"Nhap msmh: ";
  		cin>>a[k].msmh;
  		cout<<"nam: ";
  		cin>>a[k].nam;
  		cout<<"diem thi: ";
  		cin>>a[k].diemthi;
  		cout<<"hk: ";
  		cin>>a[k].hk;
  		k++;
  		cout<<endl;
  	}
  }
  
  void xuatmangd(d a[], int k){
  	cout<<"\n\n";
  	cout.width(20);
  	cout<<"      __________________ DOI TUONG DIEM CUA CAC SV _________________\n\n";
  	cout.width(10);
  	cout<<"Ma so";
  	cout.width(10);
  	cout<<"MSMH";
  	cout.width(20);
  	cout<<"Nam";
  	cout.width(10);
  	cout<<"Diem Thi";
  	cout.width(10);
  	cout<<"HK"<<endl;
  	for (int i=0;i<k;i++){
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].mssv;
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].msmh;
  		cout.width(20);
  		cout<<a[i].nam;
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].diemthi;
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].hk<<endl;
  	}
  }
  void nhapmangmh(mh a[], int e, int &f, int mssvtam)
  {
  	cout<<"\n__________________ DOI TUONG MON HOC CUA CAC SV _________________\n";
  	for (int i=0;i<e;i++)
  	{
  		a[f].mssv=mssvtam;
  		cout<<"Nhap msmh: ";
  		cin>>a[f].msmh;
  		cout<<"ten mh: ";
  		cin>>a[f].tenmh;
  		
  		f++;
  		cout<<endl;
  	}
  }
  
  void xuatmangmh(mh a[], int f){
  	cout<<"\n\n";
  	cout.width(20);
  	cout<<"      __________________ DOI TUONG MON HOC CUA CAC SV _________________\n\n";
  	cout.width(10);
  	cout<<"Ma so";
  	cout.width(10);
  	cout<<"MSMH";
  	cout.width(20);
  	cout<<"Ten MH"<<endl;
  
  	for (int i=0;i<f;i++){
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].mssv;
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].msmh;
  		cout.width(10);
  		cout<<a[i].tenmh<<endl;
  	}
  }
  
  
  
  void main(){
  	sv a1[100];
  	d a2[100];
  	mh a3[100];
  	int n,m,e,f=0,k=0,i=0,mssvtam;
  
  	do{
  		cout<<"\nNhap so sinh vien: ";
  		cin>>n;
  	}while(n<=0 || n>100);
  	nhapmangsv(a1,n);
  
  	while (i<n)
  	{
  		mssvtam=a1[i].mssv;
  		do{
  			cout<<"\nNhap so diem cua sinh vien thu "<<i+1<<" thi (MSSV: "<<mssvtam<<") :";
  			cin>>m;
  		}while(m<=0 || m>100);
  		nhapmangd(a2,m,k,mssvtam);
  		i++;
  	}
  	
  	{
  		do{
  			cout<<"\nNhap so mon hoc cua sinh vien thu "<<i+1<<" (MSSV: "<<mssvtam<<") :";
  			cin>>e;
  		}while(e<=0 || e>100);
  		nhapmangmh(a3,e,f,mssvtam);
  		i++;
  	}
  
  	xuatmangsv(a1,n);
  	xuatmangd(a2,k);
  	xuatmangmh(a3,f);
  	int x;
  	do{
  		cout<<"\n\n\nNhap MSSV can tim: ";
  		cin>>x;
  	}while(x<=0);
  	
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất nhiều sóng gió
  Bài viết
  483

  Mã nguồn của bạn không biên dịch được bằng GCC. Bạn vui lòng chữa lỗi này trước khi bắt đầu thảo luận trong box này.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  Mã nguồn của bạn không biên dịch được bằng GCC. Bạn vui lòng chữa lỗi này trước khi bắt đầu thảo luận trong box này.
  GCC là gì vậy .Bạn hướng dẫn mình rõ hơn tí được không .vì mình mới tham gia diễn đàn lần đầu .thanks bạn nhiều

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất nhiều sóng gió
  Bài viết
  483

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fonsaiyuk Xem bài viết
  GCC là gì vậy .Bạn hướng dẫn mình rõ hơn tí được không .vì mình mới tham gia diễn đàn lần đầu .thanks bạn nhiều
  Được, để mình nói cách khác. Bạn hãy thử biên dịch trong một môi trường phát triển tích hợp như Code::Blocks ( http://www.codeblocks.org/ ) hoặc Dev-C++ ( http://www.bloodshed.net/dev/index.html ).

  Đó là những phần mềm rất nhẹ và dễ cài đặt, không xung đột với Visual C++ 2010 của bạn đâu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  Được, để mình nói cách khác. Bạn hãy thử biên dịch trong một môi trường phát triển tích hợp như Code::Blocks ( http://www.codeblocks.org/ ) hoặc Dev-C++ ( http://www.bloodshed.net/dev/index.html ).

  Đó là những phần mềm rất nhẹ và dễ cài đặt, không xung đột với Visual C++ 2010 của bạn đâu.
  hix .mình vẫn chưa hiểu lắm .mình cám ơn bạn nha .bạn có thể hướng dẫn mình làm bt trên được không ?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất nhiều sóng gió
  Bài viết
  483

  Mặc định Nhập Xuất Tính Điểm Trung Bình (cấu trúc Struct)

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi fonsaiyuk Xem bài viết
  hix .mình vẫn chưa hiểu lắm .mình cám ơn bạn nha .bạn có thể hướng dẫn mình làm bt trên được không ?
  Thì mình đang cố giúp bạn đây. Việc đầu tiên là biên dịch. Trong này mọi người không dùng MSVC++ nên không thể dịch được chương trình của bạn. Bởi vậy mình đề nghị bạn thử biên dịch bằng Code::Blocks. Nếu bạn vẫn muốn chỉ dùng MSVC++ chứ không muốn chuyển sang môi trường khác thì bạn nên gửi câu hỏi này vào box dành riêng cho MSVC++.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  137

  Mặc định DingPhonh

  Không rõ u nói lỗi không giống ở cái gì. u cho đ 1 bộ test, ghi ra output u mong muốn dc ko? Chứ 2 hàm xuatmangd với xuatmangmh khác nhau thì hiển nhiên là output phải khác nhau rồi.
  Freelancer, free coder, free tester.
  Nhận hợp tác viết app, viết midlet khi free time.
  Tình trạng: Siêu bận!

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ khai báo sao cho kích thước cấu trúc (Struct) là nhỏ nhất
  Gửi bởi code trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-11-2012, 05:45 PM
 2. Nhập Xuất Tính Điểm Trung Bình (cấu trúc Struct)
  Gửi bởi fonsaiyuk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-06-2011, 12:44 PM
 3. Kỹ thuật C++ lỗi khi xuất nhập file với struct..
  Gửi bởi gioemodau trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-10-2010, 07:00 PM
 4. Sử dụng struct để nhập xuất dữ liệu?
  Gửi bởi tuanvu_n trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 09-08-2010, 08:08 PM
 5. Nhập xuất file sử dụng struct
  Gửi bởi dinhha471 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 20-06-2010, 08:21 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn