Code càng đơn giản càng tốt, dài dòng phức tạp lắm cũng không nên đâu bạn