Hiện tại chúng tôi chưa có thời gian thiết kế một tag riêng. Để có thể trình bày một đoạn mã chương trình C/C++ các bạn dùng tag [php] thay thế. Nó hoàn toàn có thể trình bày giống như ngôn ngữ C/C++.

Để biết thêm thông tin về các tag được dùng trong diễn đàn vui lòng đọc phần vBCode trong chuyên mục Hỏi/Đáp ở trên mỗi trang