Kevin nhận thấy nhiều người có một sự hiểu lầm khá lớn đối với Mac OS X. Cộng đồng C Việt dù sao đi nữa cũng là một nơi tập trung đông dân CNTT của Việt Nam nhất nên Kevin xin giới thiệu bài viết này nhằm tháo gỡ những hiểu lầm đáng tiếc đó!

Những người đã từng tìm hiểu kỹ lưỡng về Mac OS X cũng đã biết là Mac OS X sử dụng UNIX BSD kernel. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể làm mọi thứ trên Mac OS X như trên các UNIX BSD kernel khác. Bạn có thể viết code C/C++, cài đặt gcc và biên dịch một cách bình thường như ở bất kỳ một Unix Like system nào!

OK, điều đó là chắc chắn rồi, nhưng tôi muốn viết ngay trên XCode có được không? Câu trả lời là "Vâng, tất nhiên là được, trừ khi bạn không thể viết được bất kỳ chương trình C/C++ đơn giản nào".

Thật là đơn giản, bạn chỉ cần tạo một project mới và viết code như mọi khi bạn vẫn làm! Chỉ cần chú ý điểm này:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		XCodeCPPTool.jpg
Lần xem:	76
Size:		29.2 KB
ID:		8517 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		XCodeProjectDetail.jpg
Lần xem:	85
Size:		26.2 KB
ID:		8518

Nếu tôi muốn viết một C++ GUI Program liệu có được không? Câu trả lời "Vâng, dĩ nhiên là được"

Bạn có thể sử dụng Carbon, một Apple's C API for GUI Application. Tuy nhiên Carbon không còn được phát triển, và không còn khuyến cáo sử dụng! Bạn có thể sử dụng QT, hoặc wxWidgets giống như bạn sử dụng nó trên một Linux Machine!

Đơn giản là là như vậy! Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với cộng đồng C Việt!