Chào cả nhà!
Tôi đang tìm hiểu phần mềm Enterprise architect 8 để thiết kế phần mềm bằng UML. Khi thực hiện debug code với EA8 thì các điểm breakpoint ở trạng thái Not bound, lúc Build thì không bị gặp lỗi gì. Tham khảo video hướng dẫn và các tài liệu help thì họ hướng dẫn không đúng version mình đang sử dụng nên không thực hiện được. Bạn nào nghiên cứu được phần này xin giúp sức một tay với!. Xin cảm ơn đã đọc tin.