Tôi đã có rất nhiều yêu cầu từ các cá nhân những người được trao nhiệm vụ di chuyển văn phòng công ty của họ. Di chuyển một văn phòng là một công việc lớn và cần giúp đỡ thêm trong các hình thức của các đồng nghiệp khác (tạo ra một ủy ban) hoặc đóng gói chuyên nghiệp. Tôi đã phối hợp di chuyển một vài văn phòng và nhận thấy rằng chìa khóa cho một di chuyển thành công là xây dựng một số liên minh những người có thể giúp thúc đẩy và phối hợp phần còn lại của các nhân viên văn phòng.
Theo mục đích của bạn chỉ nhận được bắt đầu di chuyển văn phòng của bạn, chúng tôi sẽ bắt đầu với một số bước cơ bản để bắt đầu quá trình di chuyển.
Kế hoạch Di chuyển
Tạo một dòng thời gian sẽ cho phép cho tất cả các giai đoạn cần thiết của các di chuyển của bạn. Điều này sẽ cần phải được thảo luận với phần còn lại của đội di chuyển của bạn hoặc với các nhà quản lý và giám sát để đảm bảo rằng nó là khả thi. Đối với một văn phòng nhỏ, bạn sẽ cần ít nhất ba tháng để chuẩn bị và cho một văn phòng trung bình đến lớn, ít nhất là 6-8 tháng. Điều quan trọng là bắt đầu càng sớm càng tốt.
Bước tiếp theo là để thu thập tất cả thông tin về các không gian mới. Hãy thử để có được các bản in màu xanh hoặc bố trí sàn nhà để bạn có thể xác định thành phần chính như ổ cắm điện, không gian lưu trữ, vv và quan trọng nhất, để xác định cách bố trí văn phòng mới. Nó cũng là một ý tưởng tốt để có một kế hoạch bố trí chung cho không gian hiện tại của bạn để bạn có thể so sánh hai, nếu có các khu vực trong văn phòng hiện tại mà không làm việc, xác định họ để họ có thể được giải quyết trong không gian mới của bạn.
Cũng làm cho một danh sách các vấn đề tiềm năng với không gian mới, chẳng hạn như một khu vực tiếp tân nhỏ hơn hoặc khu vực lưu trữ ít hơn hoặc có thể là một không gian lớn hơn mà có thể yêu cầu mở buồng vệ nhiều hơn hoặc bức tường tạm thời. Nó có thể là cần thiết để thuê thợ mộc hoặc thợ sơn tường nếu cần phải được xây dựng hoặc sơn. Điều này có thể đã được giải quyết khi không gian mới đã được mua lại, nhưng chỉ cần đảm bảo rằng không có xây dựng

Ảnh về chuyen van phong của công ty Thành Hưng
Tập hợp đội của bạn
Đối với văn phòng trung bình đến lớn, tôi đề nghị bổ nhiệm (hoặc yêu cầu tình nguyện viên), một người từ mỗi bộ phận hoặc phân phối hợp khu vực cụ thể của họ. Điều này có thể được giao cho người giám sát bộ phận hoặc người quản lý người sau đó có thể đảm bảo rằng mỗi nhân viên chịu trách nhiệm về đóng gói bàn, tập tin của họ và các mặt hàng cá nhân. Đối với cơ quan nhỏ hơn, bạn có thể được một mình. Nếu vậy, xác định một người chủ chốt ít người có thể giúp đỡ phối hợp di chuyển.
Nhóm của bạn cũng có thể hỗ trợ trong việc xác định các vấn đề hiện tại với không gian cũ và cung cấp các giải pháp có thể cho các văn phòng mới. Đây là một cách tuyệt vời để kết hợp những quan điểm khác và để đạt được sự đồng thuận về việc di chuyển nếu một số không phải là khá vui mừng về sự thay đổi.
Có cuộc họp thường xuyên
Trong lịch trình của bạn, thiết lập các cuộc họp thường xuyên và đảm bảo rằng nhân viên được thông báo về chi tiết cuộc họp. Điều quan trọng là để giữ cho tất cả mọi người thông báo để hạn chế bất kỳ lo lắng hoặc quan tâm; di chuyển là căng thẳng đối với tất cả mọi người tham gia đặc biệt là nếu quyết định không được truyền đạt.
Xác định ngân sách của bạn
Nếu bạn có một lượng ngân sách cụ thể được giao cho di chuyển của bạn, nó sẽ là quan trọng để xác định chi phí trước khi bạn thuê máy động lực, hoặc thậm chí trước khi bạn đóng gói hộp đầu tiên. Nếu Nếu bạn không chắc chắn của ngân sách của bạn và những gì di chuyển có thể dẫn đến, tôi e-mail cho Văn phòng Ngân sách Di chuyển mẫu sẽ giúp tổ chức các chi phí của bạn.
Phân công nhiệm vụ
Ủy ban đã di chuyển của bạn tạo ra một danh sách các nhiệm vụ cần được hoàn thành và đảm bảo rằng họ được thêm vào dòng thời gian / lịch trình. Bạn có thể yêu cầu cung cấp dịch vụ đặc biệt, chẳng hạn như cài đặt đường dây điện thoại hoặc các chuyên gia mạng máy tính. Hỏi mỗi người quản lý bộ phận hoặc người giám sát những gì được yêu cầu từ khu vực của họ. Hãy chắc chắn rằng các khu vực chung được bảo hiểm, chẳng hạn như khu vực tiếp tân, sảnh, và các khu vực lưu trữ.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là thuê các máy động lực. Có những công ty chuyên về chuyển động di chuyển văn phòng. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn làm nghiên cứu của bạn, hãy hỏi những câu hỏi đúng, và có các công ty đến văn phòng của bạn để đánh giá di chuyển của bạn. Giống như bất kỳ di chuyển các hộ gia đình, bạn cần chắc chắn rằng công ty là đáng tin cậy và rằng bạn đang nhận được dịch vụ tốt nhất cho chi phí. Nhiệm vụ này có thể được giao cho một vài người, mỗi công ty cụ thể gọi điện thoại sau đó so sánh các ghi chú. Bắt đầu sớm để chắc chắn rằng bạn có được giá tốt nhất có thể.
Hãy kiểm tra lại các bài viết thêm về dịchvụchuyểnvănphòng, chuyển văn phòng trọn gói để bạn có được một dịch vụ tốt nhất.
Hoặc:
Bạn có thể liện hệ với một công ty dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói, chuyen van phong tron goi để được tư vấn tốt nhất khi sử dụng dịch vụ.