Các bạn giúp dùm
Vừa rồi BGH cho tôi xem một chương trình trắc nghiệm chỉ có 1 file (khoảng1600k)
Sau khi click vào nó thì mở ra một trang soạn thảo của Word và có một biểu tượng trên thanh menu là trắc nghiệm , khi click vào thì trắc nghiệm như các chương trình khác
Tôi không biết họ tạo bằng cách nào.Bạn nào biết chỉ với .Thank