Cho mình hỏi cách dùng bộ định thời để cập nhật một sự kiện nào đó, ví dụ như cứ mỗi 5s thì lại thực hiện công việc A một lần. Thanks nhiều