cho em hỏi repeater dùng làm gì, dùng như thế nào và ứng dụng của nó để tạo thành cái menu danh mục san phẩm như trang vitinhphongvu.com