Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Ẩn/hiện chương trình trong VC++ ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  22

  Mặc định Ẩn/hiện chương trình trong VC++ ?

  Cho mình hỏi hàm nào trong VC++ để ẩn/hiện chương trình của mình đi vậy. Thanks nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  ShowWindow
  The ShowWindow function sets the specified window's show state.

  BOOL ShowWindow(
  HWND hWnd, // handle to window
  int nCmdShow // show state
  );
  Parameters
  hWnd
  [in] Handle to the window.
  nCmdShow
  [in] Specifies how the window is to be shown. This parameter is ignored the first time an application calls ShowWindow, if the program that launched the application provides a STARTUPINFO structure. Otherwise, the first time ShowWindow is called, the value should be the value obtained by the WinMain function in its nCmdShow parameter. In subsequent calls, this parameter can be one of the following values. Value Meaning
  SW_FORCEMINIMIZE Windows 2000 or later: Minimizes a window, even if the thread that owns the window is hung. This flag should only be used when minimizing windows from a different thread.
  SW_HIDE Hides the window and activates another window.
  SW_MAXIMIZE Maximizes the specified window.
  SW_MINIMIZE Minimizes the specified window and activates the next top-level window in the Z order.
  SW_RESTORE Activates and displays the window. If the window is minimized or maximized, the system restores it to its original size and position. An application should specify this flag when restoring a minimized window.
  SW_SHOW Activates the window and displays it in its current size and position.
  SW_SHOWDEFAULT Sets the show state based on the SW_ value specified in the STARTUPINFO structure passed to the CreateProcess function by the program that started the application.
  SW_SHOWMAXIMIZED Activates the window and displays it as a maximized window.
  SW_SHOWMINIMIZED Activates the window and displays it as a minimized window.
  SW_SHOWMINNOACTIVE Displays the window as a minimized window.
  This value is similar to SW_SHOWMINIMIZED, except the window is not activated.

  SW_SHOWNA Displays the window in its current size and position.
  This value is similar to SW_SHOW, except the window is not activated.

  SW_SHOWNOACTIVATE Displays a window in its most recent size and position.
  This value is similar to SW_SHOWNORMAL, except the window is not actived.

  SW_SHOWNORMAL Activates and displays a window. If the window is minimized or maximized, the system restores it to its original size and position. An application should specify this flag when displaying the window for the first time.


  Return Values
  If the window was previously visible, the return value is nonzero.

  If the window was previously hidden, the return value is zero.

  Remarks
  The first time an application calls ShowWindow, it should use the WinMain function's nCmdShow parameter as its nCmdShow parameter. Subsequent calls to ShowWindow must use one of the values in the given list, instead of the one specified by the WinMain function's nCmdShow parameter.

  As noted in the discussion of the nCmdShow parameter, the nCmdShow value is ignored in the first call to ShowWindow if the program that launched the application specifies startup information in the STARTUPINFO structure. In this case, ShowWindow uses the information specified in the STARTUPINFO structure to show the window. On subsequent calls, the application must call ShowWindow with nCmdShow set to SW_SHOWDEFAULT to use the startup information provided by the program that launched the application. This behavior is designed for the following situations:

  Applications create their main window by calling CreateWindow with the WS_VISIBLE flag set.
  Applications create their main window by calling CreateWindow with the WS_VISIBLE flag cleared, and later call ShowWindow with the SW_SHOW flag set to make it visible.
  For an example, see Creating the Main Window.

  Requirements
  Windows NT/2000 or later: Requires Windows NT 3.1 or later.
  Windows 95/98/Me: Requires Windows 95 or later.
  Header: Declared in Winuser.h; include Windows.h.
  Library: Use User32.lib.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  Nói tóm lại thì theo yêu cầu của bạn. Thì để ẩn window thì xài lệnh sau
  ShowWindow(hwnd,SW_HIDE);
  trong đó hwnd là Handle của cửa số bạn muốn ẩn.
  Thèm khát con gái !!
  ......................

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  22

  Thanks các mod rất nhiều. Cho mình hỏi handle của một cửa sổ là gì và để biết đc chúng ntn?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  Mỗi cửa số đều có handle để window quản lý, giống như bạn phải có chứng minh thư.
  Khi bạn tạo ra 1 cửa số thì nó sẽ trả về 1 handle của cửa số đó.
  Thèm khát con gái !!
  ......................

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  22

  Mặc định Ẩn/hiện chương trình trong VC++ ?

  Bạn có thể chỉ rõ cho mình đc ko? Làm thế nào để ta biết đc handle của 1 cửa sổ nào đó?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  Handle của một cửa sổ là một số 32 bit .Cũng giống như việc đánh số nhà để quản lý ,windows cũng làm như vậy đối với cửa sổ .Handle của cửa số giúp trình quản lý cửa sổ (Windows Manager) quản lý cửa sổ .
  Để biết Handle của 1 cửa sổ nào đó , chúng ta có thể dùng hàm FindWindow
  PHP Code:
  HWND FindWindow(
    
  LPCTSTR lpClassName,  // class name
    
  LPCTSTR lpWindowName  // window name
  ); 
  Ví dụ :Tìm handle của chương trình Calculator:
  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <windows.h>
  void main()
  {
      
  HWND hWnd FindWindow(TEXT("SciCalc"),TEXT("Calculator"));
      if (
  hWnd != NULL)
      {
          
  cout<<"Window Handle:"<<hWnd<<endl;
      }
      else
          
  cout<<"Invaild Window !"<<endl;


 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  22

  Thank void main (). Cho mình hỏi tiếp muốn ẩn cửa sổ của chính chương trình thì làm thế nào ?

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  Đã trả lời cho bạn ở phía trên, không hiểu bạn còn hỏi làm gì nữa ?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  4

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi new_bie Xem bài viết
  Thank void main (). Cho mình hỏi tiếp muốn ẩn cửa sổ của chính chương trình thì làm thế nào ?
  Ý của bạn là handle chính của chương trình? nó là m_hWnd
  Còn ẩn hiện thì làm như bạn void main ()
  Khi khỏe mạnh thì sẽ bận rộn rất nhiều công việc. Lúc đau ốm là thời gian suy ngẫm lại cuộc đời.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn