Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Teach yourself Regular Expression in two minutes

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Mặc định Teach yourself Regular Expression in two minutes

  Ai không biết tiếng anh thì đọc cái này
  Biểu thức chính quy ( Regular Expression)
  Biểu thức chính quy là 1 dạng kĩ thuật nhỏ mà hữu ích trong 1 vùng rộng lớp của chương trình, mặc dù không được nhiều nhà phát triển biết đến. nó có thể hiểu như là 1 ngôn ngữ nhỏ dùng cho mục đích : để tìm chuỗi con trong biểu thức chuỗi lớn.nó không phải là một kĩ thuật mới, xuất phát từ môi trường UNIX, đuợc dùng với PERL. Microsoft cho nó vào Windows,và cho đến giờ thì nó hầu như được sử dụng với những ngôn ngữ kịch bản.Biểu thức chính quy được hổ trợ bởi một số lớp .NET trong namespace : System.Text.RegularExpressions

  Giới thiệu về Biểu thức chính quy.

  Ngôn ngữ biểu thức chính quy là ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt cho việc xử lí chuỗi.chứa đựng 2 đặc tính :
  - 1 tập mã escape cho việc xác định kiểu của các kí tự . ta quen với việc dùng kí tự * để trình bày chuỗi con bất kì trong biểu thức DOS . biểu thức chính quy dùng nhiều chuỗi như thế để trình bày các mục như là 'bất kì 1 kí tự' ,'1 từ ngắt ','1 kí tự tuỳ chọn',...
  - 1 hệ thống cho việc nhóm những phần chuỗi con, và trả về kết quả trong suốt thao tác tìm.
  dùng biểu thức chính quy , có thể biểu diễn những thao tác ở cấp cao và phức tạp trên chuỗi.ví dụ :
  - Xác định tất cả các từ lặp lại trong chuỗi , chuyển ' "The computer books books" thành "The computer books"
  - Chuyển tất cả các từ theo title case, như là chuyển "this is a Title" thàh "This Is A Title".
  - Chuyển những từ dài hơn 3 kí tự thành title case , ví dụ chuyển "this is a Title" to "This is a Title"
  - Bảo đảm các câu được viết hoa
  - Phân cách những phần tử của URL ( ví dụ cho http://www.wrox.com), chi tiết giao thức tên máy, tên file ,..)
  mặc dù có thể sử dụng các phương thức System.String và System.Text.StringBuilder để làm các việc trên nhưng nếu dùng biểu thức chính quy thì mã có thể được giảm xuống còn vài dòng.ta khởi tạo 1 đối tượng System.Text.RegularExpressions.RegEx , truyền vào nó chuỗi được xử lí, và 1 biểu thức chính quy ( 1 chuỗi chứa đựng các lệnh trong ngôn ngữ biểu thức chính quy ).
  1 chuỗi biểu thức chính quy nhìn giống 1 chuỗi bình thường nhưng có thêm 1 số chuỗi hoặc kí tự khác làm cho nó có ý nghĩa đặc biệt hơn.ví dụ chuỗi \b chỉ định việc bắt đầu hay kết thúc 1 từ , vì thế nếu ta muốn chỉ định tìm kí tự th bắt đầu 1 từ, ta có thể tìm theo biểu thức chính quy ,\bth .nếu muốn tìm tất cả sự xuất hiện của th ở cuối từ ta viết th\b. tuy nhiên , biểu thức chính quy có thể phức tạp hơn thế, ví dụ điều kiện để lưu trữ phần kí tự mà tìm thấy bởi thao tác tìm kiếm.
  1 ví dụ khác giả sử như ta muốn chuyển 1 số diện thoại UK từ trong nước sang định dạng quốc tế. trong UK, định dạng ví dụ như là 01233 345532 hoặc (01233 345532) mà theo quốc tế sẽ là +44 12330345532, nói cách khác số 0 đầu sẽ được thay bằng +44 và các dấu ngặc phải được bỏ.
  Thao tác này không quá phức tạp, nhưng cũng hơi rắc rối nếu ta dùng lớp chuỗi để làm ( nghĩa là dùng các phương thức trong lớp chuỗi). ngôn ngữ biểu thức chính quy sẽ cho phép ta xây dựng 1 chuỗi ngắn mà sẽ được phiên dịch để đạt được yêu cầu trên.
  Ví dụ RegularExpressionsPlayaround
  Trong phần cuối của phần này ta sẽ phát triển 1 ví dụ ngắn thể hiện vài đặc tính của biểu thức chính quy và cách dùng biểu thức chính quy trong C# bằng biệc trình bày và biểu diễn kết quả của việc tìm kiếm.ta dùng 1 đoạn văn bản trong cuốn sách XML cho ví dụ của ta :
  string Text =
  @"XML has made a major impact in almost every aspect of software development
  Designed as an open, extensible, self-describing language,
  it has become the standard for data and document delivery on the web.
  The panoply of XML-related technologies continues to develop at breakneck
  speed, to enable validation, navigation, transformation, linking, querying,
  description, and messaging of data.";

  Ta xem đoạn văn bản này là chuỗi input.giả sử ta muốn tìm tất cả các lần xuất hiện của ion. ta sẽ viết như sau:
  Visual C# Code:
  1. string Pattern = "ion";
  2. MatchCollection Matches = Regex.Matches(Text, Pattern,
  3. RegexOptions.IgnoreCase |
  4. RegexOptions.ExplicitCapture);
  5. foreach (Match NextMatch in Matches)
  6. {
  7.     Console.WriteLine(NextMatch.Index);
  8. }
  Trong ví dụ này ta dùng phương thức tĩnh Matches() của lớp Regex trong namespace System.Text.RegularExpressions . phương thức này có thông số là text, pattern, và tập cờ từ cấu trúc liệt kê RegexOptions.trong trường hợp này ta chỉ định tìm kiếm không phân biệt chữ hoa - thường. và cờ ExplicitCapture, cập nhật cách mà match được thu thập.- ta sẽ thấy tại sao hàm Matches() trả về 1 tham chiếu đến đối tượng MatchCollection. 1 match là 1 thuật ngữ kĩ thuật cho những kết quả của việc tìm 1 thể hiện của pattern trong biểu thức. được trình bày bởi lớp System.Text.RegularExpressions.Match.do đó ta sẽ trả về 1 MatchCollection chứa tất cả các match, mỗi cái đưọc trình bày bởi một đối tượng Match.trong đoạn mã trên, ta đơn giản lặp trên tập thu được và dùng thuộc tính index của lớp Match, mà trả về chỉ mục trong đoạn input nơi mà match được tìm thấy.khi chạy nó sẽ tìm ra 4 match.
  Đến bây giờ ta vẫn chưa thấy gì thật sự mới ở đây .tuy nhiên sức mạnh của biểu thức chính quy nằm ở chuỗi pattern. lý do là chuỗi pattern không chỉ chứa văn bản kí tự.nó còn có thể chứa metacharacters, là những kí tự đặc biệt mà dùng trong lệnh,những chuỗi escape, làm việc giống như các chuỗi escape của C#.là những kí tự đưọc bắt đầu bằng dấu \, và cũng có ý nghĩa đặc biệt.
  Ví dụ , ta muốn tìm từ bắt đầu vớ n. ta có thể dùng chuỗi \b, mà chỉ định 1 ranh giới từ .ta đơn giản viết :

  string Pattern = @"\bn";
  MatchCollection Matches = Regex.Matches(Text, Pattern, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.ExplicitCapture);

  Chú ý kí tự @ đứng trước chuỗi.nghĩa là ta muốn \b được truyền vào biểu thức chính quy .NET vào lúc chạy- ta không muốn dấu \ bị chặn bởi trình biên dịch của C# mà xem nó như là chuỗi escape của nó.nếu ta muốn tìm từ kết thúc với ion, ta viết :
  string Pattern = @"ion\b";
  Nếu ta muốn tìm tất cả những từ bắt đầu bằng n và kết thúc với ion . rõ ràng ta cần 1 pattern bắt đầu với \bn và kết thúc với ion\b vậy chính giữa sẽ là gì ? ta cần 1 cái gì đó để cho ứng dụng biết giữa n và ion có thể là bất cứ từ gì không phải khoảng trắng. ta viết :
  string Pattern = @"\bn\S*ion\b";
  \S chỉ định bất kì kí tự nào không phải khoảng trắng , * được gọi là quantifier. nghĩa là kí tự đứng trước có thể lặp nhiều lần , kể cả 0 lần. chuỗi \s* nghĩa là " bất kì kí tự nào không phải là khoảng trắng". bảng sau thể hiên một số kí tự hoặc chuỗi escape mà ta có thể dùng

  Ý nghĩa
  Ví dụ
  Examples that this will match

  ^
  Bắt đầu của chuổi nhập
  ^B
  B, nhưng chỉ nếu kí tự đầu tiên trong chuỗi

  $
  Kết thúc của chuỗi nhập
  X$
  X, nhưng chỉ nếu kí tự cuối cùng trong chuỗi

  .
  Bất kì kí tự nào ngoại trừ kí tự xuống dòng(\n)
  i.ation
  isation, ization

  *
  Kí tự trước có thể được lặp lại 0 hoặc nhiều lần
  ra*t
  rt, rat, raat, raaat, and so on

  +
  Kí tự trước có thể được lặp lại 1 hoặc nhiều lần
  ra+t
  rat, raat, raaat and so on, (but not rt)

  ?
  Kí tự trước có thể được lặp lại 0 hoặc 1 lần
  ra?t
  rt and rat only

  \s
  Bất kì kí tự khoảng trắng
  \sa
  [space]a, \ta, \na (\t and \n có ý nghĩa giống như trong C#)

  \S
  Bất kì kí tự nào không phải là khoảng trắng
  \SF
  aF, rF, cF, but not \tf

  \b
  Từ biên
  ion\b
  any word ending in ion

  \B
  bất kì vị trí nào không phải là từ biên
  \BX\B
  bất kì kí tự X ở giữa của 1 từ  Nếu ta thực sự muốn tìm 1 kí tự metacharacters , ta có thể làm bằng cách thêm vào kí tự tương ứng với dấu \ ví dụ . ( dấu chấm ) nghĩa là bất kì kí tự đơn nào ngoại trừ 1 kí tự xuống dòng , trong khi \ . nghĩa là 1 dấu chấm.
  ta có thể yêu cầu 1 match chứa đựng 1 kí tự thay thế bằng cách bỏ chúng trong dấu ngoặc . ví dụ [1|c] nghĩa là 1 kí tự mà có thể là 1 hoặc c. nếu muốn tìm bất kì từ nào là map or man , ta dùng chuỗi ma[n|p].ta có thể kí hiệu 1 vùng ví dụ [1-z] để chỉ định kí tự thường , [A-E] chỉ định bất kì chữ hoa nào giữa A và E hoặc [0-9] trình bày 1 số đơn. nếu ta muốn tìm 1 số integer ( 1 chuỗi chỉ chứa các số từ 0đến 9 ) ta viết [0-9]+ . dấu + chỉ định phải rằng phả có ít nhất 1 kí số .
  Trình bày kết quả
  Trong phần này ta sẽ xét ví dụ RegularExpressionsPlayaround . để ta thiết lập 1 vài biểu thức chính quy và trình bày kết quả để thấy cách mà biểu thức chính quy làm việc.
  tâm điểm là phương thức WriteMatches(), mà trình bày tất cả các match từ MatchCollection theo định dạng chi tiết hơn.trong mỗi match , nó trình bày chỉ mục nơi mà match được tìm thấy trong chuỗi nhập,chuỗi của match bao gồm match cộng thêm 19 kí tự bao quanh nó trong chuỗi nhập - 5 kí tự đứng trước và 5 kí tự đứng sau.( nhỏ hơn 5 kí tự nếu match xuất hiện trong 5 kí tự của phần đầu và kết thúc của đoạn nhập.) ví dụ match trên từ messaging mà xuất hiện gần cuối của chuỗi nhập được đánh dấu sẽ trình bày "and messaging of d" ( 5 kí tự trước và sau match)nhưng 1 match trên từ cuối data sẽ trình bày "g of data. "( chỉ 1 kí tự sau match).bởi vì sao đó là cuối chuỗi.1 chuỗi dài hơn để ta thấy rõ nơi biểu thức chính quy định vị match:

  Visual C# Code:
  1. static void WriteMatches(string text, MatchCollection matches)
  2. {
  3.    Console.WriteLine("Original text was: \n\n" + text + "\n");
  4.    Console.WriteLine("No. of matches: " + matches.Count);
  5.    foreach (Match nextMatch in matches)
  6.    {
  7.       int Index = nextMatch.Index;
  8.       string result = nextMatch.ToString();
  9.       int charsBefore = (Index < 5) ? Index : 5;
  10.       int fromEnd = text.Length - Index - result.Length;
  11.       int charsAfter = (fromEnd < 5) ? fromEnd : 5;
  12.       int charsToDisplay = charsBefore + charsAfter + result.Length;
  13.  
  14.       Console.WriteLine("Index: {0}, \tString: {1}, \t{2}",
  15.          Index, result,
  16.          text.Substring(Index - charsBefore, charsToDisplay));
  17.  
  18.    }
  19. }

  Phần lớn của quy trình trong phương thức này minh hoạ số kí tự đượctrình bày trong chuỗi con dài hơn mà nó có thể trình bày không quan tâm đến đầu hay cuối chuỗi.lưu ý ta sử dụng 1 thuộc tính khác của đối tượng Match , Value, chứa chuỗi xác định trong Match.RegularExpressionsPlayaround chứa 1 số phương thức với tên như là Find1, Find2 ..mà biểu diễn việc tìm kiếm dựa trên ví dụ trong phần này. ví dụ find2 tìm bất kì chuỗi chứa n vào lúc đầu của 1 từ :
  Visual C# Code:
  1. static void Find2()
  2. {
  3.     string text = @"XML has made a major impact in almost every aspect of software development. Designed as an open, xtensible, self-describing language, it has become the standard for data and document delivery on the web. The panoply of XML-related echnologies continues to develop at breakneck speed, to enable validation, navigation, transformation, linking, querying, escription, and messaging of data.";
  4.    string pattern = @"\bn";
  5.    MatchCollection matches = Regex.Matches(text, pattern,
  6.    RegexOptions.IgnoreCase);
  7.    WriteMatches(text, matches);
  8. }

  Cùng với phương thức này là một phương thức main() mà ta có thể chỉnh sửa đề chọn 1 trong những phương thức Find<n>( ):
  Visual C# Code:
  1. static void Main()
  2. {
  3.    Find1();
  4.   Console.ReadLine();
  5. }

  Đoạn mã trên sử dụng thêm namespace :
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Text.RegularExpressions;
  Chạy ví dụ với Find1() cho kết quả:
  RegularExpressionsPlayaround
  Original text was:

  XML has made a major impact in almost every aspect of software development. Designed as an open, extensible, self-describing language, it has become the standard for data and document delivery on the web. The panoply of XML-related technologies continues to develop at breakneck speed, to enable validation, navigation, transformation, linking, querying, description, and messaging of data.

  No. of matches: 1
  Index: 364, String: navigation, ion, navigation, tra

  Matches, Groups, and Captures
  1 đặc tính hay nữa của biểu thức chính quy là ta có thể nhóm những kí tự cùng nhau. nó làm việc theo cùng cách như lệnh hợp trong C#. trong Pattern biểu thức chính quy ,ta có thể nhóm bất kì kí tự (bao gồm metacharacters và chuỗi escape) với nhau, và kết quả xem như là 1 kí tự đơn. chỉ khác là ta dùng ngoặc đơn thay cho ngoặc vuông. Chuỗi kết quả gọi là group.
  Ví dụ pattern (an)+ sẽ định vị bất kì chuỗi an . quatifier + áp dụng chỉ cho kí tự trước nó.nhưng bởi vì ta đã nhóm chúng lại nên việc áp dụng sẽ cho cả an như là 1 kí tự thống nhất.ví dụ ta dùng (an)+ trong chuỗi nhập "bananas came to Europe late in the annals of history", sẽ cho anan từ bananas, nếu chỉ viết an+ thì sẽ có ann từ annals, cũng như 2 chuỗi tách biệt an từ bananas. biểu thức (an)+ sẽ bắt sự xuất hiện của an , anan,ananan, ..trong khi biểu thức an+ sẽ bắt sự xuất hiện của an,ann,annn,...
  ta có thể thắc mắc là (an)+ sẽ cho anan từ bananas chứ không phải là an , bởi vì theo luật thì nếu có 2 trường hợp có khả năng ( ở đây là an và anan ) thì mặc định match sẽ chứa khả năng dài nhất có thể.
  ví dụ khác : ta có URL có định dạng sau:
  <protocol>://<address>:<port>
  port là tuỳ chọn.ví dụ của URL là http://www.wrox.com:4355. giả sử ta muốn lấy protocol, address,port từ URL trên . ta biết là có thể có khoảng trắng hoặc không có ( nhưng không có dấu chấm) . ta có thể dùng biểu thức sau:
  \b(\S+)://(\S+)(?::(\S+))?\b

  Đây là cách biểu thức làm việc . đầu tiên là phần đầu và đuôi là chỗi \b bảo đảm rằng chúng ta chỉ quan tâm đến phần kí tự mà là từ nguyên vẹn. trong đó , nhóm đầu tiên là (\S+):// sẽ lấy 1 hoặc nhiều kí tự mà không đếm khoảng trắng, mà theo sau bởi :// điều này sẽ lấy http:// vào phần đầu của HTTP URL . chuỗi con (\S+)sẽ lấy phần như là www.wrox.com của URL trên.nhóm này cũng kết thúc khi nó gặp phần cuối của từ ( \b) hoặc nó gặp dấu hai chấm ( đánh dấu phần kế tiếp.
  Phần kế tiếp được lấy là port .dấu ? chỉ định nhóm này là tuỳ chọn trong match
  Quan trọng là số port không phải luôn được đặc tả trong URL - có lúc nó không có mặt.ta muốn chỉ định dấu hai chấm có thể xuất hiện hoặc không, nhưng ta không muốn lưu trữ dấu hai chấm trong nhóm. ta làm điều này bằng cách tạo 2 group ***g nhau. cái bên trong ( \S+) sẽ lấy những thứ sau dấu hai chấm ( ví dụ ở đây là 4355) nhóm ngoài chứa đựng nhóm trong đứng trước dấu hai chấm mà được đứng trước chuỗi ?: , chuỗi này chỉ định rằng nhóm trong câu hỏi không được lưu ( ta chỉ muốn lưu 4355; không lưu :4355) đừng nhầm lẫn bởi 2 dấu hai chấm - dấu đầu tiên là của phần chuỗi ?: nói rằng ' không lưu nhóm này' , và cái thứ hai là kí tự được tìm kiếm.
  Nếu ta chạy pattern này trên chuỗi :
  Hey I've just found this amazing URI at http:// what was it - oh yes http://www.wrox.com
  Ta sẽ lấy 1 match http://www.wrox.com . trong match này có 3 nhóm đưọc đề cập do đó có thể mỗi nhóm có thể không lấy gì, 1 hoặc nhiều hơn 1 nhóm. mỗi match riêng này được biết đến như là capture.vì thế, nhóm đầu tiên , (\s+) ,có 1 capture , http. nhóm thứ hai cũng có 1 capture , www.wrox.com nhưng nhóm thứ ba không có capture, bởi vì không có số port trong URL này.
  Lưu ý chuỗi chứa một nửa http:// . mặc dù điều này không phù hợp với nhóm đầu tiên của ta. nó sẽ không được lấy ra qua tìm kiếm bởi vì biểu thức tìm kiếm đầy đủ sẽ không phủ hợp vời phần kí tự này.
  Ta không phải biểu diễn bất kì ví dụ của C# mà dùng Groups và captures. nhưng ta sẽ đề cập những lớp .NET RegularExpressions hổ trợ groups và captures, là những lớp Group và Capture. cũng có những lớp GroupCollection và CaptureCollection ,mà trình bày việc thu thập groups và captures. lớp Match phơi bày 1 phương thức ,Group(). mà trả về 1 đối tượng GroupCollection. lớp Group thi hành 1 phương thức ,Captures() mà trả về 1 CaptureCollection. mối quan hệ giữa những đối tượng được thể hiện qua biểu đồ sau :

  việc trả về 1 đối tượng Group mỗi lần ta muốn nhóm 1 số kí tự cùng với nhau có thể không phải là những gì ta muốn làm.có 1 số overhead liên quan đến việc khởi tạo đối tượng, mà bị lãng phí nếu tất cả những gì ta muốn là nhóm một vài kí tự cùng nhau như là 1 phần pattern .ta có thể không cho phép điều này bằng việc bắt đầu nhóm với chuỗi kí tự ?: cho mỗi nhóm riêng ,khi ta làm trong ví dụ URL , hoặc cho tất cả những nhóm bằng việc chỉ định cờ RegExOptions.ExplicitCaptures trên phương thức REgEX.Matches() như ta đã làm trong các ví dụ trước.

  Code for Download:

  RegularExpressionPlayAround
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tienlbhoc : 18-07-2007 lúc 09:34 PM.
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

Các đề tài tương tự

 1. Hỏi cách kiểm tra tính hợp lệ của biểu thức bằng Regular Expression
  Gửi bởi tvuboyvip trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-11-2011, 07:21 PM
 2. lọc dữ liệu sử dụng regular expression
  Gửi bởi kiddevv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-08-2011, 06:56 PM
 3. C/C++ có Regular Expression không?
  Gửi bởi gadapchetvoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 21-12-2008, 03:32 PM
 4. [Ebook]Teach yourself Regular Expression in 10 minutes
  Gửi bởi neverland87 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 01-03-2008, 07:50 PM
 5. Lỗi Regular expression lạ quá
  Gửi bởi tienlbhoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-10-2007, 07:58 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn