Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Việt Hóa Common Dialog

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  66

  Mặc định Việt Hóa Common Dialog

  Có 1 bạn trên diễn đàn đã đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để Việt hóa dc các Common Dialog. (Bên Box C#).
  Tôi cũng đã tìm hiểu vấn đề này. Và phát hiện ra 1 giải pháp cho nó. Sau đây tôi minh họa nó bằng C.
  Minh họa OpenFileDialog mở 1 file, nhiều file thì các bạn có thể thay đổi 1 tí là xong.
  Thứ nhất, bạn phải có 1 HookProc để nó chịu trách nhiệm Thay đổi Text của các control trong Common Dialog. Việc làm này đỏi hỏi bạn phải Biết ID của control trong Dialog đó. Việc này có thể thực hiện dc thông wa 1 tiện ích là Spy++ trong VC.

  Visual C++ Code:
  1. UINT_PTR CALLBACK HookProc(HWND hdlg,
  2.               UINT uiMsg,
  3.               WPARAM wParam,
  4.               LPARAM lParam
  5.               )
  6. {
  7.     HWND hDia;
  8.     HWND hOk;
  9.     switch(uiMsg)
  10.     {
  11.     case WM_INITDIALOG:
  12.         hDia = GetParent(hdlg);
  13.         SetDlgItemText(hDia,IDOK,TEXT("Cuxu"));
  14.         break;
  15.     }
  16.     return 0;
  17. }
  18.  
  19. void OpenFile(HWND hwnd)
  20. {
  21.     TCHAR buff[MAX_PATH];
  22.     buff[0]=NULL;
  23.     OPENFILENAME ofn;
  24.     ZeroMemory(&ofn, sizeof(OPENFILENAME));
  25.    
  26.     ofn.lStructSize       = sizeof(OPENFILENAME);
  27.     ofn.hwndOwner         = hwnd;        
  28.     ofn.hInstance         = GetModuleHandle(NULL);  
  29.     //ofn.lpstrFilter       = ;    
  30.     //ofn.lpstrCustomFilter = ;    
  31.     //ofn.nMaxCustFilter    = 0;
  32.     //ofn.nFilterIndex      = 0;
  33.     ofn.lpstrFile         = buff;    
  34.     ofn.nMaxFile          = sizeof(buff) / sizeof(buff[0]);
  35.     ofn.lpstrFileTitle    = NULL;          
  36.     ofn.nMaxFileTitle     = 0;    
  37. //  ofn.lpstrInitialDir   = ;    
  38. //  ofn.lpstrTitle        = ;
  39.     ofn.nFileOffset       = 0;            
  40.     ofn.nFileExtension    = 0;
  41. //  ofn.lpstrDefExt       = ;
  42.     ofn.lCustData         = 0;          
  43.     ofn.lpfnHook          = NULL;
  44.     ofn.lpTemplateName    = NULL;
  45.     ofn.Flags             = OFN_EXPLORER | OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_HIDEREADONLY | OFN_ENABLEHOOK ;
  46.     ofn.lpfnHook        = (LPOFNHOOKPROC) HookProc;
  47.     GetOpenFileName(&ofn);  
  48. }
  Khi Show Dialog này, thì Đoạn Dialog này sẽ thay đổi nút text OK thành chữ Mở File
  Như Thế ta hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ OpenDialog Theo ý mà mình muốn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 15-07-2010 lúc 12:51 AM. Lý do: xóa lịnk die
  Thèm khát con gái !!
  ......................

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ gửi hàng hóa đi Australia, gửi hàng hóa đi France, gửi hàng hóa đi Germany, gửi hàng hóa đi Janpan giá rẻ.
  Gửi bởi sales5ttico trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-07-2014, 02:51 PM
 2. Làm sao để Việt hóa các Dialog của C# ?
  Gửi bởi ntluan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-02-2011, 12:24 PM
 3. Hỏi bài tập sử dụng common reference type
  Gửi bởi dkhoa19869 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-02-2009, 02:13 PM
 4. Làm sao để Việt hóa các Dialog của C# ?
  Gửi bởi Tudt949 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-04-2008, 08:05 PM
 5. [Support]Common English
  Gửi bởi vie_kainznz trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 25-09-2006, 01:56 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn