Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi Open File trong lập trình C++?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Lỗi Open File trong lập trình C++?

  Mình đang ở trường complier Visual C++ 2005 nó báo lỗi runtime with file, mà debug ra từng đoạn không hề có 1 chỗ nào sai :(. Chả biết bị cái quái gì, có bạn nào có complier khác test dùm mình với.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. #include <string>
  4. #include <fstream>
  5. #include <cstring>
  6.  
  7. using namespace std;
  8. const int MAX_SIZE = 1000;
  9.  
  10. void PrintNameHeader(ostream &oss)
  11. {
  12.     oss << "Boring \n";
  13. }
  14.  
  15. void GetStartEndValues(int& startNum, int& endNum)
  16. {
  17.     do
  18.     {
  19.         cout << "Enter the starting number : ";
  20.         cin >> startNum;
  21.         cout << "Enter the ending number : ";
  22.         cin >> endNum;
  23.  
  24.         if(startNum > endNum)
  25.             cout << "Starting value must be less than or equal to ending value.\n";
  26.         if(startNum < 1 || endNum < 1)
  27.             cout << "Starting value and ending value must be greater than or equal to 1.\n";
  28.     }while(startNum < 1 || endNum < 1 || startNum > endNum);
  29. }
  30.  
  31. bool IsPrime(int num)
  32. {
  33.     if(num < 32)
  34.         return (0xa08a28ac >> num) & 1;
  35.     if(!(num & 1))
  36.         return 0;
  37.     if(!(num % 3))
  38.         return 0;
  39.  
  40.     for(int next_num = 5; next_num * next_num <= num; next_num += 6)
  41.         if(!(num % next_num) || !(num % (next_num + 2)))
  42.             return 0;
  43.  
  44.     return 1;
  45. }
  46.  
  47. int main()
  48. {
  49.     int starting = 2;
  50.     int ending = 100;
  51.     char userChoice;
  52.  
  53.     //Create and Initialize all elements to 0.
  54.     int primeArray[MAX_SIZE] = {};
  55.  
  56.     //Ask user to change starting and ending values.
  57.     cout << "Would you like to change the ending and starting values [y/n] ? : ";
  58.     cin >> userChoice;
  59.  
  60.     if(userChoice == 'Y' || userChoice == 'y')
  61.     {
  62.         GetStartEndValues(starting, ending);
  63.     }
  64.  
  65.     //Ask user for the name of output file.
  66.    
  67.    
  68.     string fileName;
  69.     cout << "What is the name of the output file ? : ";
  70.     getline(cin, fileName);
  71.  
  72.     fstream clientFile;
  73.     clientFile.open(fileName.c_str(), ios::out);
  74.  
  75.  
  76.     //Store all primes into an array of int.
  77.     int totalPrimes = 0;
  78.     int index;
  79.     if(starting == 2)
  80.     {
  81.         primeArray[totalPrimes] = 2;
  82.         totalPrimes++;
  83.     }
  84.    
  85.     for(int number = starting - 1; number <= ending; number += 2)
  86.     {
  87.         if(IsPrime(number))
  88.         {
  89.             primeArray[totalPrimes] = number;
  90.             totalPrimes++;
  91.         }
  92.     }
  93.    
  94.     clientFile << right;
  95.     clientFile << "List of Prime numbers between " << starting << " and " << ending;
  96.     clientFile << endl << endl;
  97.     for(int x = 0; x < totalPrimes; ++x)
  98.     {
  99.         clientFile << setw(4) << primeArray[x];
  100.         if((x % 10) == 0)
  101.             clientFile << endl;
  102.     }
  103.  
  104.     clientFile << endl << endl;
  105.     clientFile.close();
  106.     return 0;
  107. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Potay.com :
  Bỏ đoạn file đi chạy ngon lành, tách ra để riêng chạy cũng ngon lành, bỏ vào crash. What the hell is going on ?
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. #include <string>
  4. #include <fstream>
  5. #include <cstring>
  6.  
  7. using namespace std;
  8. const int MAX_SIZE = 10000;
  9.  
  10. void PrintNameHeader(ostream &oss)
  11. {
  12.     oss << "Boring \n";
  13. }
  14.  
  15. void GetStartEndValues(int& startNum, int& endNum)
  16. {
  17.     do
  18.     {
  19.         cout << "Enter the starting number : ";
  20.         cin >> startNum;
  21.         cout << "Enter the ending number : ";
  22.         cin >> endNum;
  23.  
  24.         if(startNum > endNum)
  25.             cout << "Starting value must be less than or equal to ending value.\n";
  26.         if(startNum < 1 || endNum < 1)
  27.             cout << "Starting value and ending value must be greater than or equal to 1.\n";
  28.     }while(startNum < 1 || endNum < 1 || startNum > endNum);
  29. }
  30.  
  31. bool IsPrime(int num)
  32. {
  33.     if(num < 32)
  34.         return (0xa08a28ac >> num) & 1;
  35.     if(!(num & 1))
  36.         return 0;
  37.     if(!(num % 3))
  38.         return 0;
  39.  
  40.     for(int next_num = 5; next_num * next_num <= num; next_num += 6)
  41.         if(!(num % next_num) || !(num % (next_num + 2)))
  42.             return 0;
  43.  
  44.     return 1;
  45. }
  46.  
  47. int main()
  48. {
  49.     int starting = 2;
  50.     int ending = 100;
  51.     char userChoice;
  52.  
  53.     //Create and Initialize all elements to 0.
  54.     int primeArray[MAX_SIZE] = {};
  55.  
  56.     //Ask user to change starting and ending values.
  57.     cout << "Default value is (2 - 100).\n";
  58.     cout << "Would you like to change the ending and starting values [Y / N] ? : ";
  59.     cin >> userChoice;
  60.     if(userChoice == 'Y' || userChoice == 'y')
  61.     {
  62.         GetStartEndValues(starting, ending);
  63.     }
  64.  
  65.     /*Ask user for the name of output file.
  66.     string fileName;
  67.     cout << "What is the name of the output file ? : ";
  68.     getline(cin, fileName);
  69.  
  70.     fstream clientFile;
  71.     clientFile.open(fileName.c_str(), ios::out);
  72.     */
  73.  
  74.     //Store all primes into an array of int.
  75.     int totalPrimes = 0;
  76.     if(starting == 2)
  77.     {
  78.         primeArray[totalPrimes] = 2;
  79.         totalPrimes++;
  80.     }
  81.     if((starting % 2) == 0)
  82.     {
  83.         starting = starting + 1;
  84.     }
  85.  
  86.     for(int number = starting; number <= ending; number += 2)
  87.     {
  88.         if(IsPrime(number))
  89.         {
  90.             primeArray[totalPrimes] = number;
  91.             totalPrimes++;
  92.         }
  93.     }
  94.     int twinPrimes = 0;
  95.     cout << right;
  96.     cout << "List of Prime numbers between " << starting << " and " << ending;
  97.     cout << endl << endl;
  98.     for(int x = 0; x < totalPrimes; ++x)
  99.     {
  100.         if(primeArray[x] == primeArray[x + 1] - 2)
  101.         {
  102.             twinPrimes++;
  103.         }
  104.         cout << setw(6) << primeArray[x];
  105.         if(((x + 1) % 10) == 0)
  106.             cout << endl;
  107.     }
  108.     cout << endl << endl;
  109.     cout << "There are " << totalPrimes << " between " << starting - 1 << " and " << ending << endl;
  110.     cout << "There are " << twinPrimes << " between " << starting - 1 << " and " << ending;
  111.     cout << endl << endl;
  112.     return 0;
  113. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Hihi, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao nó run-time error T_T. Thui để cho ai rảnh rỗi thì suy nghĩ cho vui vậy !

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Lỗi C1083: Cannot open include file: 'complex.h': No such file or directory trong lập trình C?
  Gửi bởi nguyen_ndd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 12:13 PM
 2. Tạo hộp thoại open file trong MFC
  Gửi bởi ngochan011290 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 17-11-2010, 11:05 AM
 3. Làm sao để open file bằng cách double click vào file trong windows explorer?
  Gửi bởi Batchuoc_09 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 01:12 PM
 4. ko mo dc file-> open trong vsc++ 6.0
  Gửi bởi phiquang40 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-04-2010, 07:44 PM
 5. Open file trong notepad?
  Gửi bởi thanh_it trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 11:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn